Blinklys

Undersøkelsen som umulig kan stemme

Kun én prosent innrømmer at de sjelden bruker blinklys...

BLINKER I VEI: Nordmenn oppgir selv å være svært flittige og konsekvente brukere av blinklys. FOTO: Martin Jansen
BLINKER I VEI: Nordmenn oppgir selv å være svært flittige og konsekvente brukere av blinklys. FOTO: Martin Jansen
Publisert Oppdatert

I en fersk spørreundersøkelse svarer 83 prosent at de alltid bruker blinklys for å vise hvor de skal i trafikken. Enkel empiri tilsier at dette vanskelig kan stemme. Og i den samme undersøkelsen fra Storebrand svarer nær syv av 10 at de har opplevd farlige situasjoner fordi blinklys ikke ble benyttet.

Storebrand gjennomførte en lignende undersøkelse i 2011, men nesten identiske svar.

- Funnene kan altså tyde på at bilister overvurderer hvor flinke de selv er til å bruke blinklys - og at det er uenighet i hva som er riktig bruk. Særlig i rundkjøringer er det nok mye ulik praksis, sier Hanne Gudding, informasjonssjef i Storebrand.

- Vi er glade for at så mange sier de konsekvent bruker blinklys. Sånn både skal og må det være. Men det er urovekkende at så mange opplever farlige situasjoner på grunn av manglende bruk av blinklys, sier Gudding.

Irritasjonsmoment

En tidligere undersøkelse gjennomført av NAF underbygger inntrykket om at mange bilister overvurderer egne evner til å bruke blinklys. I NAF-undersøkelsen om irritasjonsmomenter i trafikken, svarte hver fjerde nordmann at manglende bruk av blinklys var det som irriterte dem mest i trafikken. Svaret toppet undersøkelsen klart foran sjåfører som ikke kan rundkjøringsregler, sinker i trafikken og råkjørere.

NAFs erfaringer tilsier at det er særlig i rundkjøringer og i forbindelse med skifte av fil at mange slurver med å gi omgivelsene et tegn på hvilken retning de har tenkt seg.

- Innimellom skulle man tro at blinklys var ekstrautstyr på norske biler, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Bedre trafikkflyt

Regler for rundkjøring:

Hvis du skal til høyre blinker du til høyre i god tid og plasserer bilen mot høyre. Når du skal rett fram, plasserer du bilen til høyre og blinker til høyre når du er på høyde med nest siste avkjøring. Blink til venstre i god tid før rundkjøringen hvis du skal til venstre, og plassér bilen til venstre. Skift til å blinke til høyre når du er på høyde med nest siste avkjøring og plasser bilen mot høyre. I store rundkjøringer forteller skilt og markeringer i kjørebanen hvor du skal plassere deg.

Den enkelte trafikant har selv ansvar for å vise hvor hun eller han har tenkt til å kjøre.

- Hvis du blir påkjørt av en som hevder du ikke har brukt blinklys, blir det ditt ansvar å sannsynliggjøre at du har gitt tegn. Derfor bør du alltid bruke tegn, sier Gudding

- Skulle en ulykke skje, kan det også være svært vanskelig å bevise at du har brukt tegn. Dersom det var vitner til hendelsen, er det viktig å skrive ned kontaktinformasjon, slik at vi som forsikringsselskap kan ta kontakt ved en eventuell diskusjon.

I Trafikkreglenes paragraf 14.2 om signal og tegn heter det blant annet: Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal et til veiledning for annen trafikant gis tegn. Overtredelse kan gi et forenklet forelegg på 2000 kroner.

- Det er viktig å bruke blinklys for å fortelle andre bilister hvor du skal. Tenk bare hvor mye bedre flyt det ville bli i rundkjøringene dersom alle brukte blinklys, sier Engebretsen.

Les også:

Slik takler du sinker i forbikjøringsfeltet

Trafikkregelen ingen kan

Fersk rapport: Bilene med best kvalitet

Disse SUV-ene kommer snart

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning