Chiptrimming

Tvil om nytt våpen mot trimmere

Usikkert om Statens Vegvesens nye våpen mot trimmede biler kan ta chiptrimmere.

KAN BLI DYRT: Det å bli tatt med mer effekt i motoren enn vognkortet skulle tilsi, kan bli en ekstrem kostbar affære.
KAN BLI DYRT: Det å bli tatt med mer effekt i motoren enn vognkortet skulle tilsi, kan bli en ekstrem kostbar affære. Foto: Foto: Statens Vegvesen
Publisert Oppdatert

- Dette er skremmende

Amcar er en av Norges største bileierorganisasjoner, og en av de viktigste politiske pådriverne for mennesker med bil som hobby i Norge.

Hva syntes dere om at målinger fra den rullende landeveien blir brukt som avgiftsgrunnlag?

- Det er skremmende og bekymringsverdig. Hvis det skal beregnes avgift må den være målt på samme måte som hos bilfabrikanten. Vi anser ikke rullende landevei som en god nok måling, sier Ove Johansen hos Amcar.

Har noen av deres medlemmer blitt tatt for effektøkning på denne måten?

- Nei, og vi er ærlig talt litt overrasket over at den har blitt brukt på denne måten. Dette avgiftsspørsmålet har ingen innvirkning på flesteparten av våre medlemmer. De fleste har biler som er for gamle eller er registrert som lastebiler. Dermed slipper de unna avgiftskravet.

Bør denne brukes i det hele tatt?

- Vi mener at det er greit hvis den blir brukt i trafikksikkerhetsøyemed. Det er ikke riktig at Statens Vegvesen, som er satt til å passe sikkerheten på kjøretøy og veier, bruker sine allerede knappe ressurser på å kreve inn ekstra avgifter. Det bør være Tollvesenets jobb.

- Man kan se om bilen er trimmet mye med en rullende landevei, og den bruken er helt grei. Men det er urimelig at en så unøyaktig metode skal brukes for å beregne avgifter, avslutter Johansen.

Har du, som tusenvis av andre, chiptrimmet bilen din?

Slike såkalte trimbokser, eller chiper, fungerer ved å omprogrammere motorstyringen så bilen får mer effekt - og ofte også redusert forbruk.

Du har kanskje hørt at du kan bli tatt for dette, og at du risikerer å betale ekstra avgift.

Vi skrev om denne saken i sommer, og da advarte vi om de enorme avgiftene man risikerte.

Tynt grunnlag

Det viser seg at Vegvesenets grunnlag er tynt. Vegvesenet bruker en bremsebenk som måler hestekrefter ut til hjulene, og deretter drivverkstapet.

Dette gjøres inne på trafikkstasjonen i Trondheim.

Problemet er at det ikke er slik effekten du egentlig betaler avgift for blir målt.

Da er det snakk om godkjente laboratorier, med strengt kontrollert temperatur og luftfuktighet. I tillegg demonteres utstyr som servopumper og aircondition.

Se video av den rullende landeveien i bruk nederst i saken.

Ikke kontrollert

Den rullende landeveien som står på Trondheim trafikkstasjon er ikke kontrollert av andre enn den danske produsenten.

Justervesenet er ikke inne i bildet, og det eneste vi får som tegn på at den stemmer er at de har målt sine egne biler.

Ifølge flere personer ved kjøretøyseksjonen i Trondheim har disse bilene blitt målt til tilnærmet samme effekt som fabrikanten oppgir.

Betenkt over målingen

Erik Alling i Vegdirektoratet sier at de er betenkte når det kommer til å bruke denne formen for effektmåling som avgiftsgrunnlag.

Kjøretøyforskriftens kapittel 23 regulerer måling av motoreffekt på bil.

Den henviser til en rekke direktiver for beskrivelse av hvordan effekt skal måles.

Store feilmarginer

Usikkerheten rundt effektmålingen gjør at Vegvesenet er nødt til å legge inn store feilmarginer.

Tommy Schønberg hos TS Racing har drevet med chiptuning i mange år. Han sier at deres trimming gir cirka 10-15 % effektøkning - samtidig som drivstofforbruket går ned.

I tillegg til at fabrikantenes effektmålinger gjøres i nevnte laboratorium, skal motoren være innkjørt.

Alle som har kjørt en bil fra den er ny, vet at den blir en god del sprekere etter den har gått noen tusen kilometer.

Tommy Schønberg argumenterer derfor med at man betaler for mye avgift for de to første årene uansett, da bilen ikke er i nærheten av å levere det den lover.

Det er store sikkerhetsmarginer som er lagt inn her, og i tillegg er den rullende landeveien i Trondheim det man i bilmiljøet vil kalle slem.

Det vil si at den måler mindre hester enn en del andre apparater av samme type. Dermed trenger ikke chiptrimmere å bekymre seg i det hele tatt.

Alt for mye effekt kan merkes

Har du derimot trimmet bilen din mye, er sjansene for å bli tatt fortsatt til stede.

Hos Trondheim trafikkstasjon får vi opplyst at om man måler 20-30 prosent høyere effekt enn originalt, vil de se på det som bevis for trimming.

Da vil det gå en rapport til Tollvesenet som vil utstede krav om ekstra engangsavgift.

Får ikke svar

På spørsmål om den ikke-kontrollerte effektmåleren er god nok som grunnlag, får vi ingen konkrete svar.

Verken Tollvesenet eller noen på trafikkstasjonen vil si om de tror dette holder.

Det eneste de forteller oss er at det ikke har vært noen rettssaker som har tatt opp dette enda, og at det derfor er vanskelig å si om det vil holde.

De påpeker også at slike målinger har blitt godkjent som bevis i blant annet Tyskland og Danmark.

Den enkle konklusjonen er altså at du ikke har noe å frykte hvis du chiptrimmer bilen din. Bortsett fra at garantiene kan fravikes, vel å merke.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning