Årsavgift bil

Regjeringen vil vrake årsavgiften

Vil ha en avgift på trafikkforsikringer i stedet.

DRAR INN KRONER: Årsavgiften ga staten inntekter på om lag 9,7 mrd. kroner i fjor. FOTO: Geir Svardal
DRAR INN KRONER: Årsavgiften ga staten inntekter på om lag 9,7 mrd. kroner i fjor. FOTO: Geir Svardal
Publisert Oppdatert

img Del på FacebookRegjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Regjeringen mener omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere.

- Målet er forenklinger for folk flest og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften, sier finansminister Siv Jensen.

Av alle særavgiftene har årsavgiften de høyeste administrative kostnadene for staten. Dette henger sammen med at kravene i dag sendes ut til hver enkelt bileier.

- Selve ordningen hvor vi sender ut krav til 3,5 millioner bileiere er lite effektiv og kostbar, sier finansministeren.

Årsavgiften gir staten inntekter på om lag 9,7 mrd. kroner (2013)

Erstattes med forsikring

Regjeringen ønsker å erstatte årsavgiften med en avgift som pålegges forsikringsselskapene ved salg av obligatoriske ansvarsforsikringer på bil (trafikkforsikringer).

Den nye avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift, slik at den økonomiske belastningen for bileiere som har bilen forsikret hele året skal bli den samme.

Forsikringsselskapene vil bake den nye avgiften inn i prisen på sine produkter og bileierne vil betale for dette gjennom den ordinære premieinnbetalingen. Bileiere vil med den nye ordningen ha kun én faktura å betale, mot minst to i dag.

Regjeringen mener trafikkforsikringsavgiften gir mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av nybil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at bileieren vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret.

Kan dele opp betalingen

Bileier vil blant annet slippe å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret. Dette har lenge vært etterspurt av blant annet bilorganisasjonene.

De som i dag betaler forsikringspremien kvartalsvis eller månedlig vil dermed få fordelt belastningen ved trafikkforsikringsavgiften på samme måte. Bileiere kan dele opp innbetalingen, istedenfor å betale én stor, årlig faktura slik ordningen er i dag.

Årsavgiften er nå på 2995 kroner for biler under 7500 kilo.

Årsavgiften er miljødifferensiert, ved at dieseldrevne biler uten fabrikkmontert partikkelfilter betaler en høyere årsavgift enn andre biler - 3490 kroner.

Et forslag til ordning med forsikringsavgift vil sendes på høring høsten 2014. Regjeringen har ikke tatt stilling til når ordningen skal innføres, men departementet legger til grunn at ordningen teknisk vil kunne gjennomføres senest fra 1. januar 2017.

img Del på FacebookLes også:

Dette er avgiftsvinnerne

Her står UP i sommer

Du kan få fartsbot selv om du holder fartsgrensen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning