Parkeringshus

Nordmenn setter bulkerekord

60.000 bulket i parkeringshus i fjor. Er parkeringshusene for trange?

Det er ingen lover som regulerer størrelsen på parkeringsplasser, men i Oslo er normen at de skal være 2,5 meter brede.
Det er ingen lover som regulerer størrelsen på parkeringsplasser, men i Oslo er normen at de skal være 2,5 meter brede. Foto: Foto: Kjell Magne Aalbergsjø
Publisert Oppdatert

Hva er parkering?

Parkering er, i dagligtale, å stoppe et framkomstmiddel man selv fører og forlate det. Det finnes for de fleste framkomstmidler egne normer og regler for hvordan man parkerer.

I Trafikkreglene brukes en mer generell definisjon: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

Kilde: Wikipedia

Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at forsikringsutbetalingene som skyldes skader i parkeringshus økte fra 266 millioner kroner i 2005 til 358 millioner kroner i 2007.

Det er for det første en økning på brutale 35 prosent på to år. I tillegg betyr det at nær 30 prosent av summen av alle kostnader ved bilskader, inkludert kollisjoner og utforkjørsler, skyldes noe så trivielt som parkering.

Fjernstyrt parkering bedre?

Antagelig over 500 millioner

- Og trolig er dette bare toppen av isfjellet, sier André Fimreite, seniorrådgiver i NAF, til Klikk.no/bil.

- I tillegg til de ca. 60.000 skadene som forsikringsselskapene registrerer, kommer flere tusen skader som er så små at bileierne tar kostnadene selv. Antagelig er det årlig rundt 100.000 slike hendelser.

NAFs mann påpeker flere årsaker til den kraftige økningen de siste årene. Bilene blir større og parkeringshusene trangere, vi er mer stresset og uoppmerksomme, snakker i mobiltelefon og lar oss distrahere på andre måter.

Se bilen som rygger selv her.

Nordmenn bulker for millioner i parkeringshus - helt presis 358 milloner kroner bare i 2007.
Nordmenn bulker for millioner i parkeringshus - helt presis 358 milloner kroner bare i 2007. Foto: Foto: Kjell Magne Aalbergsjø

Dyrere å reparere

- I tillegg har det vært en stor økning i verkstedprisene i denne perioden. Da blir hver skade dyrere å reparere og terskelen for å ta skaden på forsikringen lavere, uttaler André Fimreite.

Mens gjennomsnittsprisen for en skade der to biler kolliderer ligger rundt 15 000 kroner per bil, koster en typisk skade på en parkert bil eller en ryggeskade rundt 7000 kroner. Har du lav bonus, lønner det seg dårlig å ta en sånn skade på forsikringen.

Et stort problem

- Når skader på parkerte kjøretøyer og skader ved rygging utgjør nesten 30 prosent av alle skader på kjøretøy i Norge, er dette i ferd med å bli et stort problem, mener Fimreite.

- Men betyr det at det er bedre med færre parkeringsplasser?

- Det er jo et tankekors. Det er jo i utgangspunktet en mangel på plasser. Men at P-huseierne lager for trange plasser, kan også slå tilbake. Vi vet at det er mange som ikke besøker enkelte kjøpesentre og andre steder grunnet for trang parkering.

Ikke lovregulert

Ifølge Fimreite er ikke størrelsen på parkeringsplasser lovregulert. I Oslo kommune har man imidlertid en norm som tilsier 2,5 meters bredde. Mange steder er det registrert plasser med kun 2,2 meter bredde.

Her er Fimreites tips til dem som likevel må parkere trangt:

  • Legg vekk mobilen
  • Moderne biler kan fås med parkeringssensorer. Kjøp det!
  • Det lønner seg å rygge inn i lukene

Hva mener du: Er nordmenn for dårlige til å parkere? Eller er parkeringshusene for trange?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning