Kjører én km/t saktere

Men det skal bety mye for antall ulykker.

LITT SAKTERE: Transportøkonomisk Institutt (TØI) har evaluert Statens vegvesens fartskampanje «Hvilken side av fartsgrensen er du på?». FOTO: Statens vegvesen.
LITT SAKTERE: Transportøkonomisk Institutt (TØI) har evaluert Statens vegvesens fartskampanje «Hvilken side av fartsgrensen er du på?». FOTO: Statens vegvesen.
Publisert Oppdatert

Bilistenes holdninger til fartsovertredelser har bedret seg betydelig i løpet av perioden 2008 til 2012, ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) som har evaluert Statens vegvesens fartskampanje «Hvilken side av fartsgrensen er du på?»

Det er vesentlig færre som sier at de ofte kjører over fartsgrensen nå enn det var i 2008 - før kampanjen startet. men ifølge TØI er det ikke mulig å fastslå om de positive endringene skyldes kampanjen eller andre forhold.

Ned 1 km/t

Gjennomsnittsfarten på veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med cirka én km/t siden 2008. Det høres svært spinkelt ut, men ifølge TØI vil en så vidt liten fartsreduksjon likevel medføre en betydelig nedgang i antallet drepte og skadde i trafikkulykker.

Holdningsendring blant 25-40 år

I en spørreundersøkelse som TØI har gjennomført om fart er det færre som sier at de ofte kjører over fartsgrensen nå enn det var i 2008.

Mens det i 2008 var 38 prosent i aldersgruppen 25-40 år som svarte at de ofte overskred fartsgrensen med 5-10 km/t i 80-sonen, var det kun 26 prosent som svarte det samme i 2012. Andelen som sier de ofte overskrider fartsgrensen med 15 km/t eller mer, ble redusert fra 17 til 10 prosent i samme tidsrom.

Spørreundersøkelsene viser imidlertid ikke noen vesentlig økning i trafikantenes faktakunnskaper om fart, bremselengder og risiko som har vært forsøkt formidlet i kampanjen.

Les også:

Fotoboksene dro inn over 200 millioner kroner i bøter i 2013

Derfor blir færre tatt av fotoboksene

Derfor blir 90-soner gjort om til 80-soner

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning