Kart over fotobokser i Norge

Her er alle fotoboksene i Norge

Se kart over hvor fotoboksene befinner seg.

HUNDREVIS: Det finnes flere hundre fotobokser i Norge. Vårt kart viser deg hvor de står.
HUNDREVIS: Det finnes flere hundre fotobokser i Norge. Vårt kart viser deg hvor de står.
Publisert Oppdatert

I skrivende stund finnes det 308 fotobokser som måler farten på et gitt punkt i Norge. Det er imidlertid ikke 308 forskjellige steder med måling, siden flere av disse boksene måler kjørende i begge retninger samt i flere felt. Det er også 23 strekninger med såkalt streknngs-ATK, populært kalt gjennomsnittmåling, på norske veier. I kartet nedenfor finner du en oversikt over hvor alle fotoboksene i landet befinner seg.

Streknings-ATK ble innført i 2009, og siden den gang har Statens Vegvesen stadig økt antallet strekninger med denne løsningen. Grunnen er at denne løsningen gir større reduksjon i ulykkesfrekvensen enn vanlige fotobokser. Ifølge en rapport fra TØI (Transportøkonomisk Institutt) viste i 2014 at antallet ulykker med personskade reduseres med 22 prosent på strekninger hvor man brukte streknings-ATK. Når det gjaldt alvorlige ulykker med antall drepte og hardt skadde var reduksjonen på omtent 50 prosent.

Fotobokser reduserer altså ulykker på mange strekninger, men det er likevel ikke til å komme fra at det kan være ekstremt irriterende å få blitsen i ansiktet etter å ha vært uoppmerksom et øyeblikk. Derfor kan det være greit å ha en viss oversikt over hvor fotoboksene står.

Ikke helt nøyaktig

I kartet under kan du navigere deg frem til din egen landsdel, eller du kan sjekke ruta du skal bruke på neste bilferie. Det er imidlertid verdt å merke seg at kartet ikke viser nøyaktig hvor de forskjellige boksene står, og i noen tilfeller er samme fotoboks vist flere ganger. Dette gjelder først og fremst i forbindelse med tunneler på motorvei.

Grunnen til disse feilkildene er at dataene som ligger bak kartet er hentet fra en database som brukes til navigasjonsenheter. Disse vil derfor varsle noen hundre meter før boksen, og de vil også varsle ved flere innkjørsler hvis boksen befinner seg i en tunnel.

Fotoboksene i kartet er også fargekodet etter fartsgrense. Boksene i 40-soner er gule, de i 50-soner er grønne, 60-soner har lilla prikker, 70-sonene har rosa prikker og steder med fartsgrense 80 km/t har røde prikker.

Se kartet her:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning