Parkering

Kan du 5-metersregelen?

Tall fra Norges fire største byer avslører de vanligste feilparkeringene.

FEMMETER: Å parkere nærmere enn fem meter før fotgjengeroverganger er blant de hyppigste feilparkeringene. FOTO: Martin Jansen
FEMMETER: Å parkere nærmere enn fem meter før fotgjengeroverganger er blant de hyppigste feilparkeringene. FOTO: Martin Jansen
Publisert Oppdatert

5-metersregelen

Ifølge trafikkreglenes § 17 - om stans og parkering - er det forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn fem meter fra veikrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde. Når det gjelder gangfelt - og sykkelkryssing - er det forbudt å stanse på eller nærmere enn fem meter foran slike steder.

Tall fra de fire største byene viser at de kommunale parkeringsforetakene dro inn over 151 millioner kroner i bøter i fjor, basert på 343 720 feilparkeringer.

Parkering på områder som er merket med parkering forbudt-skilt eller soneparkering er blant de vanligste overtredelsene, ifølge tall fra fortakene.

Legger vi tall fra hovedstaden til grunn, er det 5-metersregelen som brytes oftest. Det gjelder stans i eller nærmere enn fem meter foran veikryss, fotgjengeroverganger og sykkelkryssinger. De utgjorde 28 prosent av overtredelsene i Oslo mens parkering på områder merket parkering forbudt utgjorde 22,6 prosent av tilfellene.

Brudd på 5-metersregelen medførte alene over 66 000 bøter i Oslo i fjor, og parkeringsvaktene skrev ut gebyrer for nesten 34 millioner kroner på disse overtredelsene.

Inntektene fra håndhevelsen og avgiftsparkeringen tilfaller kommunen, og overskuddet fra virksomheten overføres til parkeringsfondet. Midlene benyttes ifølge Bymiljøetaten til investeringer innenfor området samferdsel, parkering, sykkelstier, trafikksikkerhetstiltak og andre typer tiltak innenfor området samferdsel.

Forvirrende gangfelt

Det er særlig parkering ved fotgjengerovergang som kan virke forvirrende fordi det gjelder ulike regler før og etter gangfelt. Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter før et gangfelt, i fartsretning .

Men etter fotgjengerovergangen kan man imidlertid parkere bilen helt inntil, såfremt fotgjengerfeltet ligger på en rett strekning. Ligger det i forbindelse med et veikryss, gjelder ikke denne regelen fordi det altså er forbudt å parkere nærmere enn fem meter fra veikryss.

- Parkering for nær gangfelt vil gi redusert sikt i forhold til å oppdage gående som skal krysse veien, og dermed økt risiko for fotgjengerpåkjørsel. Om man sørger for at det er fem meter avstand frem til gangfeltet vil det være enklere for kjørende å oppdage fotgjengere, og gi mer tid til å overholde vikeplikten for gående, sier Grim Ketil Nordhus, kjøreskolelærer og ansvarlig for Trafikkvideo.no.

RIKTIG OG FEIL: Bilen til høyre på bildet har parkert ulovlig. Bilen til venstre står imidlertid helt lovlig. FOTO: Petter Handeland
RIKTIG OG FEIL: Bilen til høyre på bildet har parkert ulovlig. Bilen til venstre står imidlertid helt lovlig. FOTO: Petter Handeland

Ikke lett å se under snøen

Han er ikke overrasket over at det var brudd på femmeterregelen som var blant de vanligste trafikkbøtene i 2013.

- I byer der det er trangt om parkeringsplassene er det ofte en «ledig luke» foran gangfelt og kryss, og når man ikke tenker seg om er det fort gjort å sette fra seg bilen nettopp der. Selv om man innerst inne vet om regelen med fem meter avstand foran gangfelt og vegkryss, kan det være lett å glemme dette i en ellers stresset hverdag, sier Nordhus

- De fleste av oss er oppmerksomme på skilt som regulerer parkering, og ikke alle kommer på at skiltet som informerer om gangfelt også regulerer parkering.

F-METEREN: Ikke lett å se at det er en fotgjengerovergang her, som er godt skjult av snøen. Men bilen står her nærmere enn fem meter og risikerer bot. FOTO: Martin Jansen
F-METEREN: Ikke lett å se at det er en fotgjengerovergang her, som er godt skjult av snøen. Men bilen står her nærmere enn fem meter og risikerer bot. FOTO: Martin Jansen

- I tillegg kan gangfeltet være dekket av snø, noe som er meget aktuelt årstiden tatt i betraktning. Og om gangfeltets hvite striper er skjult under hvit snø kan det være en utfordring å parkere de pålagte fem meterne unna, sier Nordhus.

PARKERING FORBUDT: Det kan være tillatt å stanse på parkering forbudt, for eksempel for å hente noe stort og tungt. Men da må du kunne dokumentere god grunn og at det ikke fantes andre muligheter i nærheten, ifølge Bymiljøetaten i Oslo.
PARKERING FORBUDT: Det kan være tillatt å stanse på parkering forbudt, for eksempel for å hente noe stort og tungt. Men da må du kunne dokumentere god grunn og at det ikke fantes andre muligheter i nærheten, ifølge Bymiljøetaten i Oslo.

Bare parkeringsvakter måler opp

Han tror mange feilparkeringer skyldes stress.

- Når man skal sette fra seg bilen, er litt stresset og attpåtil har dårlig tid, det å finne en ledig plass er hovedfokuset. Om bilen er 100 prosent lovlig parkert er ikke så viktig.

- Jeg har til dags dato ikke opplevd at det er andre enn parkeringsvakter som bruker målebånd for å finne ut om bilen er langt nok unna gangfelt eller veikryss. Vi parkerer ofte etter skjønn, og da kan det bli gebyr selv om intensjonen var den beste.

Tall fra landet største byer

Etat/foretak

Antall gebyrer

Antall tilleggsavgifter

Sum

Oslo kommunes bymiljøetat

173 908

51 566

102 423 800

Bergen kommune, trafikketaten

31 121

23 196

22 519 300

Trondheim Parkering

18 505

22 924

16 129 700

Stavanger Parkering

16 500

Ca 6000

10 650 000

Hva er forskjellen på gebyr og tilleggsavgift?

Gebyr på 500 kroner ilegges når kjøretøy er parkert i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriftene. For eksempel på fortau, gangfelt, sykkelfelt, i strid med parkering forbudt/stans forbudt eller på parkeringsplass for bevegelseshemmede.

Tilleggsavgiften på 300 kroner omfatter parkering utover den tiden du har betalt for på en parkeringsplass eller ikke betalt i det hele tatt.

Tilleggsavgift blir også ilagt dersom billetten ikke er synlig eller dersom bilen står utenfor oppmerket plass.

De vanligste ovetredelsene

Kommune

Ovetredelse

Oslo

Nærmere veikryss eller fortau enn fem meter

Bergen

Parkering på sted merket med Parkering forbudt-skilt

Trondheim

Parkering i strid med skilt 376 Parkeringssone

Stavanger

Parkering i strid med skilt 376 Parkeringssone

800 kroner i bot

De private aktørene opererer ofte med langt høyere satser. Bøtene i privat sektor varierer fra 300 kroner og opptil 800 kroner. Det finnes ingen regulering på hva de private selskapene kan ta.

Norges Parkeringsforening (Norpark), som er en bransjeforening for kommuner og offentlige og private parkeringsselskaper, anslår at det ble ilagt i underkant av 600 000 bøter i 2013, fordelt 50/50 på offentlig og privat virksomhet.

- Norpark har ikke annet enn anslag fordi private operatører ikke ønsker, av blant annet konkurransemessige hensyn å gi ut disse tallene, opplyser Lars Monsen, daglig leder i Norpark. Foreningen ble etablert i 1987 etter initiativ fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Klage på bot

Slik klager du på bot

Private selskap:

Klag på gebyret direkte til selskapet - ikke betal

Dersom avslag: Før saken for Parkeringsklagenemnda

Offentlige selskap:

Betal gebyret

Klag på gebyret til kommunen

Dersom avslag - før saken for Tingretten eller Parkeringsklagenemnda

HER finner du informasjon om saksgangen i Parkeringsklagenemnda.

Kilder: NAF, Lovdata.no, Parkeringsklagenemnda

Norpark anslår at rundt 150 aktører ikke er medlem av Norpark. Ifølge organisasjonen representerer disse selskapene bare en liten del av markedet, trolig bare tre-fem prosent av det totale antall plasser. Imidlertid er om lag halvparten av alle parkeringsplasser i de større byene uregulerte i bakgårder og kjellere. Disse håndheves ved selvjustis eller av vaktmestere.

Da kan du glemme å klage

Dersom du har fått en parkeringsbot som du mener er feil, kan du klage til Parkeringsklagenemnda. Den er sammensatt av representanter fra Forbrukerrådet og parkeringsbransjen, og behandler saker fra bilførere som har fått avslag hos parkeringsselskapene.

- Vi mottok 3599 klager i fjor. Det er en liten nedgang sammenlignet med 2012 da sekretariatet mottok 3131 klager, forteller Elin Greiff, sekretariatsleder i Parkeringsklagenemnda.

Rundt 30 prosent fikk medhold. Det inkluderer sakene som parkeringsselskapene selv velger å trekke. Det viser at det nytter å klage, men i mange tilfeller kan du bare glemme å klage på boten.

De vanligste klagene omhandler typisk om billett eller parkeringstillatelse har ligget godt synlig bak frontruten. Slik tilfeller utgjør omtrent en tredjedel av klagesakene.

Les også:

Test deg selv: Kan du parkeringsreglene?

Lukeparkering på sekunder

- Bilistene må tåle syklister i veien

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning