Fartsbot

Her står UP i sommer

Disse 101 strekningene får ekstra prioritet av Utrykningspolitiet i sommer. UP og Trygg Trafikk frykter ny dødssommer på veiene.

POLITIKONTROLL: UP-patruljene stanser og kontrollerer mellom 2000 og 2500 kjøretøyer hver dag. 25 prosent av Utrykningspolitiets kjøretøyer er sivile biler. FOTO: Dag Gjærum
POLITIKONTROLL: UP-patruljene stanser og kontrollerer mellom 2000 og 2500 kjøretøyer hver dag. 25 prosent av Utrykningspolitiets kjøretøyer er sivile biler. FOTO: Dag Gjærum
Publisert Oppdatert

img Del på Facebook- Utrykningspolitiet har mellom 160 og 170 patruljer ute til enhver tid, men om sommeren gir vi et utvalg strekninger ekstra prioritet, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Utvalget av prioriterte strekninger skjer i samarbeid med lokale politimyndigheter og Statens vegvesen, og er basert på ulykkestall og lokale erfaringer med for eksempel høy fart.

- Omlag halvparten av dødsulykkene på veiene skyldes høy fart og én av fire dødsulykker er knyttet til rus. Derfor er vi særlig oppmerksomme på disse områdene.

UP-patruljene stanser og kontrollerer mellom 2000 og 2500 kjøretøyer hver dag, ifølge Karlsen. I tillegg til å sjekke førerkort og holde øye med beltebruk, har UP også fokus på bruk av mobiltelefon.

- Vi har lagt merke til at "selfie"-trenden også gjør seg gjeldende bak rattet, noe som bekymrer oss. Mobiltelefonen bør ligge i ro når man kjører bil. Fokuset til sjåføren skal være på veien, ikke på verken mobiltelefon, GPS, kaffe eller boller og brus, sier Karlsen

Frykter ny dødssommer

19 personer ble drept i trafikken i mai i år. Man må fem år tilbake i tid for å finne lignende tall. Totalt ble 58 personer drept på veiene i sommermånedene juni, juli og august i fjor. Karlsen frykter en ny dødssommer på veiene, og det er særlig høye hastigheter som bekymrer

- Tørre veier og lang, lyse kvelder gjør at farten øker om sommeren sammenlignet med året for øvrig. Høyere fart i kombinasjon med mer trafikk på veiene er en dårlig kombinasjon. Folk skal vite at vi følger med, med både uniformerte og sivile biler. Vissheten om at man kan bli tatt er blant de mest effektive virkemidlene vi har, sier Karlsen.

Fartskontrollene skjer med stasjonære målinger, samt målinger av gjennomsnittsfart fra politiets egne biler. De fleste av UPs biler er uniformerte, men cirka 25 prosent av bilene er sivile.

Også Trygg Trafikk advarer mot en ferietid med mange dødsulykker.

- Det skjuler seg en tragedie bak hvert eneste tall. Nå ønsker vi en sommer uten mange alvorlige ulykker, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

UP: Over 100 strekninger skal overvåkes ekstra nøye av Utrykningspolitiet i sommer. Antall drepte på veien i mai gir grunn til bekymring, sier UP-sjef Runar Karlsen (t.v) som her er ute på promillekontroll sammen med politiførstebetjent Terje Angeltveit (t.h.) FOTO: Dag Gjærum
UP: Over 100 strekninger skal overvåkes ekstra nøye av Utrykningspolitiet i sommer. Antall drepte på veien i mai gir grunn til bekymring, sier UP-sjef Runar Karlsen (t.v) som her er ute på promillekontroll sammen med politiførstebetjent Terje Angeltveit (t.h.) FOTO: Dag Gjærum

Flere bobiler og campingvogner

I sommermåndene øker antall campingvogner på veiene. I tillegg har salget av bobiler økt kraftig, noe som ikke går upåaktet hen.

- Sommermåndene er ensbetydende med flere campingvogner og bobiler på veiene. Vi har lagt merke til at antall bobiler stiger. Stort sett går det greit, men vi gir ofte muntlige advarsler til bobilførere eller førere av biler med campingvogn fordi de ikke har vist tilstrekkelig hensyn i trafikken. Skal man kjøre sakte for å nyte fjord og fjell, skal man også vise hensyn slik at man ikke skaper unødvendig kø. Slipp trafikken bak frem, sier Karlsen.

Også Trygg Trafikk oppfordrer de som er ute å kjører med hytta om å vise hensyn til andre trafikanter, og slippe dem forbi for å unngå kødannelse.

Ved grove brudd på veitrafikklovens paragraf tre kan UP ty til anmeldelse. I paragrafen heter det at: "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret."

- Vi ser flere tilfeller av aggressiv kjøreatferd om sommeren enn året for øvrig. Det dreier seg blant annet om hasardiøse forbikjøringer. Ofte er slike episoder knyttet til køkjøring der folk blir hete i toppen. Saktekjørende biler med campingvogn forsvarer på ingen måte risikable forbikjøringer, men understreker viktigheten av at alle viser hensyn. På den måten kan vi unngå en sommer med høye dødstall på veiene, sier Karlsen

- De aller fleste vet hva som skal til for å bidra til en trygg og god trafikkavvikling, det dreier seg kun om holdninger.

101 strekninger

FARTSKONTROLL: 101 strekninger får ekstra prioritet av UP i sommer. FOTO: Dag Gjærum
FARTSKONTROLL: 101 strekninger får ekstra prioritet av UP i sommer. FOTO: Dag Gjærum

UP skal følge ekstra godt med på 101 utvalgte strekninger i sommer, alt fra europaveier til riksveier og fylkesveier. I tillegg kommer strekningene med fotobokser.

- Vår jobb er å forebygge lovbruddene som særlig fører til de alvorlige ulykkene. Det gjør vi mest effektivt ved å avdekke og straffeforfølge de lovbrudd som skjer, fordi det skaper en frykt for "å bli tatt", sier Karlsen.

I samarbeid med de lokale politidistriktene og Statens vegvesen har UP definert hvilke veier som skal prioriteres i sommer. Det er strekninger som er særlig ulykkesutsatte eller som av andre grunner krever ekstra politiinnsats

UP-distrikt 1 (Østfold og Follo politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

1

E18

Ørje-Oslo

80

2

Fv152

Drøbak-Oslo

27

3

Fv120

Rødsund bru-Tangen bru

37,1

4

E6

Oslo-Svinesund

102,3

5

Rv111

Fredrikstad-Rakkestad

35

6

Rv22

Idd krk-Båstad

80,4

7

Fv118

Svingeskogen-Borgenhaugen

18

8

Fv108

Kråkerøy krk-Kirkøy

28,7

9

Rv110

Råde-Fredrikstad

22,2

10

Rv23

Vinterbro-Oslofjordtunnelen

--

UP-distrikt 2 (Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

11

Rv4

Oslo-Oppland grense

26

12

Rv22/Fv170

Isakveien (Lillestrøm)-Bjørkelangen

37

13

Rv2/EV16

Magnor (grense Sverige) - Skarnes

53

14

Rv20

Kongsvinger-Flisa

55

15

E6

Minnesund-Tangen

26,3

16

E6

Kolomoen-Mjøsbrua

44,5

17

Rv3

Ånestad-Barkald

158

18

Rv3

Alvdal-Kvikne

70

19

Rv2

Nybakk-Skarnes (Romerike)

27,4

20

Rv20

Flisa-Elverum

44

21

Rv4

Akershus grense-Einavoll (Mjørlund)

50,3

22

E6

Lillehammer-Dombås

158,5

23

Fv33

Akershus grense-Gjøvik

37,7

24

E16

Bjørgo-Fagernes

16,8

25

E136

Dombås-Møre og Romsdal grense

60,8

26

RV25/FV26

Elverum-Innbygda (Trysil

70,2

UP-distrikt 3 (Nordre/Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

27

Rv35

Lerbergkrysset-Vikersund nord (xRV280)

24

28

E134

E18 til fylkesgrense Telemark

---

29

E16

E18 i Sandvika til fylkesgrense på Sollihøgda

---

31

E16

Fylkesgrense Sollihøgda til kryss rv7 ved Hønefoss

---

32

Rv7

Hønefoss til fylkesgrense på Hardangervidda v/Halne Fjellstue

---

33

E16

Krysset rv7 til Nes i Ådal

55

34

Fv283

Drammen-Mjøndalen

15

35

Rv52

Gol-fylkesgrense (Hemsedalsfjellet)

---

36

Fv40

Fv40 gjennom Buskerud

193,4

37

Rv23

Drammen (Fv282) - Oslofjordtunnelen (Fv281)

---

UP-distrikt 4 (Vestfold og Telemark politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

38

E18

E18 gjennom Vestfold

82,4

39

E18

E18 gjennom Telemark

60

40

E134

E134 jennom Telemark

190

41

Fv308

Tønsberg-Tjøme

32,6

42

Fv40

Lågendalen

49,3

43

Fv32

Steinsholt-Skien

25

44

Rv36

Porsgrunn-Seljord

90

UP-distrikt 5 (Agder og Rogaland politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

45

E18

Tvedestrand-Arendal (Harebakken)

21

46

E39

Kristiansand-Lohnelier

25

47

E39

Vestre skogsfjord-Vigeland

12

48

E39

Herdalsletta, Lene-Rom

6,2

49

E39

Flekkefjord-Rogalands grense

18

50

E39

Vikeså (Rv502)- Edlandsvannet krysset Fv201

20,2

51

E39

Tjensvollkrysset-Harestad

---

52

E39

Ålgård-Stavanger (Tjenvallkrysset)

---

53

Rv9

Langevannet-Hægeland

10

54

Rv9

Kile-Aust Agder grense

55

Rv41

Timenes-Senumstad bru

37

56

Fv42

Stoa (E18) - Blakstad (Fv151)

---

57

Fv402

Lillesand-Birkenes (hele Rv402)

---

58

Fv404

Grimstad E18 - Roresanden (Fv32)

3,4

59

Fv408

Rykene-Blakstad (hele Rv408)

12,2

60

Fv456

Hannevika (Ev39) - Langenes

12

61

Fv44

Sandnes (kryss Fv509) - Stavanger sentrum (kryss Fv509)

15

62

Fv44

Sandnes (kryss Fv509) - Bryne (kryss Fv506)

15

63

Rv509

Flyplassvn, Sola-Stavanger sentrum

18,7

64

Rv510

Nesbuvn, krysset Fv395 Grannesvn - Kv5730 Sandsletta

4

UP-distrikt 6 (Haugaland og Sunnhordaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)

Nr

Vei

Strekning

Km

65

E39

Arsvågen-Aksdal (kryss E134)

34

66

E39

Aksdal (kryss E134) - Sandvikvåg

80

67

E134

Ølen-Haugesrud (RV47)

48

68

Rv47

Skudesnes-Haugesund (E134)

32

69

E39

Halhjem ferjekai-Nygårdstangen (Bergen)

20

70

E39

Tellevikkrst-Romarheim bru

67

71

Rv555

Florida (Bergen) E39 - Eide

32

72

E16

Borlaug-Hordaland grense

90

73

E16

Hordaland grense/Jordalselva-Voss vest

36

74

E16

Voss-Trengereid Rv7

68

75

Fv57

Knarvik (Ev39)-Leirvåg ferjekai

39,5

76

Fv15

Oppland grense-Måløy

144,5

77

Ev39

Lavik-Nordfjordeid

---

UP-distrikt 8 (Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

78

E39

Moa (Ålesund)-Vestnes

55

79

E136

Kjelbotnen-Oppland grense

100

80

Rv62

Hjelset (Molde)-Sunndalsøra

70

81

Rv64

Malmefjord (Fv229) - Atlanterhavsveien

33,4

82

E39

Ørsta (Rv655) - Festøy

36,4

83

E6

Støren-Tonstad

43

84

E6

Oppdal-Støren

70

85

Fv65

Forve bru-Storås

19

86

Fv714

Orkanger-Hitra

70,2

87

Fv705

Stjørdal-Tømra

26,3

88

E6

Stjørdal (fylkesgrense)-Levanger

50

89

Fv17

Asphaugen-Namsos

71

90

E6

Levanger-Steinkjer

41

91

E6

Steinkjer-Snåsa

61

92

E14

Stjørdal-Hegra

12

Up-distrikt 8 (Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

93

E6

Dunderlandsdalen

56

94

E6

Avkjøring Rognan (Fv515) - Kråkmo

---

95

Rv80

Fauske-Bodø

62

96

E6

Narvik-Gratangsfjell

62

97

Fv82

Melbu-Sortland

--

98

E6

Forså-Vidrek

---

UP-distrikt 9 (Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark politidistrikt)

Nr

Vei

Strekning

Km

99

E6

Fossbakken - Brandvoll

---

100

E6

Takelvdalen - Øverbygd

---

101

Ev75

Vadsø - Varangerbotn

---

102

E8

Tromsdalen-Nordkjosbotn

68,8

Kilde: Utrykningspolitiet

Les også:

Snittfarten på Europaveien er nesten 40 km/t under anbefalt

Pass deg, fotoboksene er oftere på

Nå er det dette fotoboksskiltet du skal se opp for

img Del på FacebookNyttige tjenester

FORUM

Underholdning