UP-kontroll

Her ser du hvor UP har kontroll

Blir du politiets venn på Facebook, får du vite hvor de står.

UP-KONTROLL: Up jobber overtid i Vinterferien, men velger en åpen linje overfor publikum.
UP-KONTROLL: Up jobber overtid i Vinterferien, men velger en åpen linje overfor publikum. Foto: FOTO: Scanpix
Publisert Oppdatert

Del

På Utrykningspolitiets egen Facebook-side går de åpent ut med veistrekningene som prioriteres under inn- og utfartsdagene i vinterferien, som avholdes i uke 8,9 og 10. Så kan man jo undres på hvorfor UP på forhånd forteller hvor de skal stå.

Her er lista:

UP vil være til stede på de store ut- og innfartsdagene og prioriterer vegene som nevnt nedenfor.

Felles for hele UP er at vi vil ha fokus på lasting og forsvarlig sikring av last, og selvsagt fart, rus og atferd. Husk at føret veksler mye mellom lavland og høyereliggende strøk. Samtidig melder alle distriktslederne at de ikke bare vil være på de prioriterte strekningene, men også foreta stikkontroller over hele distriktet, sier sjef for Utrykningspolitiet Runar Karlsen.

Vestfold & Telemark

I Vestfold og Telemark vil UP ha fokus og stor kontrollaktivitet på følgende veier: Rv 36 mellom Skien og Seljord. Rv 37 Tinnveien og strekningen Rjukan til Rauland. Rv 38 fra Kragerø til Gautefall og hele E-134.

Buskerud

I Buskerud har UP særlig oppmerksomhet på Rv 7 og Rv 52 ( prioriterte vegstrekninger gjennom Hallingdal) samt skisenteret i Hemsedal der det erfaringsmessig er en sammensatt og hektisk trafikksituasjon på denne tiden.

Agder og Rogaland

Her vil UP-mannskapene ha spesielt fokus på Rv.9 til Hovden, samt Rv.41 og 42 fra Arendal mot Gautefall og Vrådal. Tilstedeværelse på Rv.402 fra Kristiansand mot Gautefall og Vraadal. I Rogaland er det særlig rv 45 mot Sirdal som UP vil overvåke i disse dagene.

Østfold og Follo

Det er få vintersportssteder i dette distriktet, men det blir en del gjennomgangstrafikk. Ikke alle reiser til vintersportsteder, men tar heller en "svensketur". Denne trafikken vil ikke skape utfordringer i forhold til den ordinære trafikken. Oppfordring fra UP til bilister i dette området blir å sjekke dekkutrusting, fart og sikring av ski og annet som lastes på biltak.

Hordaland( uke 9)

UP regner med stor utfart på E 16 fra Bergen til Voss. I nærheten til Bergen er Kvamskogen et populært hytte- og utfartsområde. En kan derfor forvente stor trafikk på Fv 7 fra Bergen til Kvamskogen og videre til Eidfjord.

Når det gjelder hjemreise fra fjellet bør trafikantene særlig være oppmerksom på mulighet for betydelig kø på E 16 mellom Trengereid og Arna. Hold køen og vis hensyn! Også på E 39 fra Bergen til Sogn og Fjordane kan det påregnes stor trafikk i vinterferien Her er fergestrekningen Opedal til Lavik en flaskehals. Videre kan smal veg og vegarbeide mellom Lavik og Vadheim på E 39 medføre kø og evtuelt forsinkelser på denne vegstrekningen. UP anmoder de vegfarende om å ta seg god tid og kjøre forsiktig.

Rogaland ( uke 10)

Det forventes stor trafikk på E 134 Åkrafjorden, fra Haugesundsområdet til Seljestad/Røldal, særlig i helgene. Fergestrekningen Mortavika Arsvågen er tidvis en flaskehals på E 39.

- Ikke viktigst å ta flest mulig

- Vi kommer også til å ha kontroller andre steder enn de som er oppgitt på Facebook. Men ved å annonsere enkelte kontroller, vil vi trolig kunne få ned farten i disse områdene, og dermed er mye oppnådd. Det viktigste er ikke å få tatt så mange som mulig, men å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Up sjekker lasten din

Han forteller for øvrig også at det ikke bare er fart og promille som er i politiets søkelys, men også hvordan lasten er pakket og sikret. Det blir nemlig stadig mer fokus på at dårlig sikret last i seg selv er et stort faremoment i en kollisjon, særlig i stasjonsvogner.

Og selv den beste vinterferiebilen kan ikke hjelpe deg om du får din egen tunge koffert i bakhodet etter en bråstopp.

UP vil nå unge menn

En viktig grunn til at UP har opprettet sin egen Facebook-side, er at det er der man kan nå en målgruppe som bare unntaksvis leser kronikker i Aftenposten - gutter i alderen 18-24 år.

- Det er viktig å få formidlet vårt budskap om trafikksikkerhet til flest mulig, og når de nye sosiale mediene tar stadig mer over må UP være der, sier UP-sjefen.

Ikke alle fylker er med i oversikten. Årsaken til det er at UP prioriterer kontroller rundt de mest populære vintersportsstedene. Men det er altså ikke det samme som at UP ikke har kontroller andre steder.

Les også:

Test av tjue stasjonsvogner

Fem rimelige med 4x4

Best på alle fire

Her er vindtrusa du trenger

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning