Dødsulykker

Ett kors - en tragedie

Dette kartet gir en oversikt over samtlige dødsulykker i trafikken så langt i 2011. Nettsiden viser deg hvem som ble drept, når det skjedde, hvor og hvorfor.

Skjermdropp fra ATLs nettsider.
Skjermdropp fra ATLs nettsider.
Publisert Oppdatert

En statistikk over dødsulykker er alltid dyster lesning. Men det er selvsagt hensiktsmessig og nyttig å ha oversikt over når fatale ulykker skjer, hvor, hvorfor og med hvem.

En slik statistikk rår selvsagt våre trafikale myndigheter og organisasjoner over. Og den presenteres med jevne mellomrom for publikum, som tørre tall.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (www.atl.no) velger en annen og mer dramatisk måte å illustrere dødsulykkene på. I mange land er det tradisjon å markere åstedet for en dødsulykke med et kors, og på ATLs nettsider kan du finne en nettside som gjør det samme.

Klikker du på korsene, kommer det opp opplysninger om hvem (kjønn og alder) som ble rammet, hvor dødsulykken skjedde og årsaken til den (i den grad dette er mulig å vite).

Og mens tørre tall er tørre tall, blir dødsulykkene på dette viset mer påtrengende og ubehagelige å lese om.

Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Nettsidene gir deg mulighet til å filtrere informasjon på fylke, år, måned og type ulykke (kollisjon, utforkjøring, fotgjenger etc.). Dermed er det enkelt å finne ut av hvilken type dødsulykker det er flest av i trafikken. Og hvilke fylker som er verstingene.

Skjermdump fra www.vegvesen.no.
Skjermdump fra www.vegvesen.no.

Det er for eksempel fort gjort å se at Akershus topper statistikken de to siste årene, mens Oslo har færrest dødsulykker.

Veistandard og topografi tatt i betraktning er det neppe overraskende at vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland har mange dødsulykker.

Dybdeanalyser

For den som ønsker å gå mer i dybden når det gjelder å orientere seg rundt årsaksforhold til dødsulykker, er Statens Vegvesens nasjonale og regionsvise dybdeanalyser av dødsulykker på veiene tilgjengelige på nettsidene deres (www.vegvesen.no).

Søk etter "dødsulykker", og du får opp rapporter som presenterer organisering, ulykkesutvikling, resultater, årsaksforhold, skadeomfang, erfaringer og forslag til tiltak.

Du får også raskt slått fast at møteulykker og utforkjøringer langt på vei er de mest vanlige årsakene til dødsulykker.

Kjør normalt og overlev

Statistisk Sentralbyrå fører statistikk over trafikkulykker med personskader og omkomne. Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet; altså de mest alvorlige.

Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Transportøkonomisk Institutt driver mye forskning på trafikkulykker. Flere interessante publikasjoner er utgitt - ikke minst Trafikksikkerhetshåndboken. Andre media som jevnlig er oppdatert på trafikkulykker og problematikken rundt dem, er Trygg Trafikk.

Skjermdump fra Statistisk Sentralbyrå.
Skjermdump fra Statistisk Sentralbyrå.

Les også:

Slik sitter du riktig i bil

Her er de sikreste bilene

Dødvinkler som dreper

Kontroll i høy fart

Test av barnestoler

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning