Trafikkregler

Dette skiltet vil du ikke møte

Ser du dette skiltet, er du og andre i alvorlig fare.

SNU! Nye skilt kommer langs veiene på nyåret. Dette skiltet er trolig det viktigste. (Foto: Statens Vegvesen)
SNU! Nye skilt kommer langs veiene på nyåret. Dette skiltet er trolig det viktigste. (Foto: Statens Vegvesen)
Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet har vedtatt en ny skiltforskrift med flere nye skilt som skal settes opp langs veiene i 2012.

Det viktigste er trolig skiltet som skal varsle bilister om at de kjører mot kjøreretningen, såkalte "spøkelselsbilister".

- Det har vært viktig å finne et universelt skilt som alle kan forstå, ikke bare nordmenn. Derfor falt valget på den tydelige hånden, skiltet som opprinnelig kommer fra Østerrike, sier overingeniør Gry Horne Johansen i Vegdirektoratet.

Hun håper skiltene vil være på plass så raskt som mulig over nyttår.

Rundt 100 tilfeller

FARE: Et helt nytt trafikkskilt, ""Den østerrikske hånd"", skal stoppe bilister som kjører mot kjøreretningen. (Foto: Statens Vegvesen)
FARE: Et helt nytt trafikkskilt, ""Den østerrikske hånd"", skal stoppe bilister som kjører mot kjøreretningen. (Foto: Statens Vegvesen)

De to siste årene har det vært rundt 100 tilfeller av kjøring mot kjøreretningen (KMK) i Norge. Siden 2002 har det skjedd 15 registrerte ulykker som skyldes kjøring mot kjøreretningen i Norge. Disse ulykkene har medført 5 drepte, 7 alvorlig skadde og 19 lettere skadde personer,ifølge en rapport fra Statens vegvesen.

Det skjer ifølge rapporten også mange hendelser med kjøring mot kjøreretningen (KMK) hvert år uten at det skjer ulykker. Tallene de siste to år viser at det årlig blir registrert omkring 50 tilfeller av KMK.

I tillegg kommer en rekke hendelser som ikke blir registrert. Rapporten som Statens Vegvesen har utarbeidet om KMK avdekker at følgende feilkjøringer er de vanligste:

* Sjåføren kjørte feil i siste kryss/avsvinging før rampen til flerfeltsvei

* Sjåføren valgte feil side av midtrekkverk

* Sjåføren kjørte i feil retning ut fra p-plass/ bensinstasjon/restaurant

* Sjåføren tok U-sving og snudde på flerfeltsvei

Det viser seg at det er eldre og/eller stressede sjåfører som oftest kjører feil slike steder. Med stressede sjåfører menes personer som ikke finner fram til reisemålet sitt, ikke finner riktig vei og som blir stresset og gjør kritiske feil i kritiske punkter.

Noen av de verste ulykkene skyldes sjåfører i mental ubalanse eller rusede sjåfører. Rapporten antar at noen av disse handlingene har vært bevisste.

Har etterlyst tiltak

KMK: Det er situasjoner som dette man vil unngå med KMK-skiltet. (Foto: Statens Vegvesen)
KMK: Det er situasjoner som dette man vil unngå med KMK-skiltet. (Foto: Statens Vegvesen)

- Det viser seg at man må ha flere terskler for å unngå at folk skal gjøre feil på påkjøringsramper til motorveier. Noen av de verste trafikkulykkene har skjedd på denne måten, derfor har jeg etterlyst tiltak i flere år, sier rådgiver Leif N. Olsen i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

Han er glad for at veimyndighetene nå innfører skiltet som kalles ''Den østerrikske hånd''.

- Ser du dette skiltet når du er ute og kjører, da skjønner du at du er på ville veier, sier Olsen.

Les også:

Dette skjer når du krasjer med løse gjenstander i bilen

Derfor bør du vaske frontruten ofte

- Nye biler rustbehandles ikke for norske forhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning