Reklamasjon på bilreparasjoner

Uenig med verkstedet?

Dette har du krav på.

UENIGHETER: Det kan være at du og verkstedet ikke er enige, og da er det greit å vite hvilke rettigheter du har. ILLUSTRASJONSFOTO: Egil Nordlien, HM Foto

UENIGHETER: Det kan være at du og verkstedet ikke er enige, og da er det greit å vite hvilke rettigheter du har. ILLUSTRASJONSFOTO: Egil Nordlien, HM Foto

Publisert Oppdatert
KLAG MED ÉN GANG: Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet forteller at det er viktig å klage så fort man oppdager en feil ved reparasjonen.

KLAG MED ÉN GANG: Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet forteller at det er viktig å klage så fort man oppdager en feil ved reparasjonen. Foto: FOTO: CF Wesenberg/kolonihaven.no

- Lag en skriftlig avtale, repliserer kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Martin Skaug Halsos, kjapt når vi spør om hans viktigste tips om reparasjoner av bil.

Men det er det ikke alle som gjør, og da kan det være at man står med en bil som fortsatt har feil - og et verksted som mener de har gjort alt riktig. Da er det greit å vite hvilke rettigheter du som forbruker har.

Det er ikke forbrukerkjøpsloven som gjelder ved reparasjoner av bil, men snarere håndverkertjenesteloven. Skaug Halsos forklarer at det er en del elementer som går igjen i de to lovene, men det er også noen forskjeller.

- Man har to års reklamasjonsfrist på mindre jobber, og fem års reklamasjonsfrist på større jobber i henhold til håndverkerloven også, sier Skaug Halsos.

- Den viktigste forskjellen er at man i håndverkertjenesteloven har krav på spesifisert regning og at håndverkeren må si fra om ekstraarbeid som er det viktigste, sier han.

For det er nemlig ikke slik at bilverkstedet kan foreta store reparasjoner som ikke er avtalt uten å kontakte deg først. Så hvis du plutselig får en regning på flere titall tusen etter det som egentlig bare skulle være en enkel service, har verkstedet gjort noe ulovlig.

- Du skal ha en mulighet til å velge om du vil ha reparasjonen utført, og hvis du ikke får den muligheten, kan du i utgangspunktet nekte å betale, sier Halsos.

I utganspunktet har ikke verkstedet lov til å holde igjen bilen din, men Halsos anbefaler likevel at man betaler regningen, og heller klager skriftlig samtidig. Han oppfordrer også alle som har en slik konflikt å ta kontakt med Forbrukerrådet.

- Vi er eksperter på håndverkertjenesteloven, sier han.

TROVERDIG TREDJEPART: Hvis du trenger en uttalelse fra en tredjepart, kan du bruke upartiske aktører som for eksempel NAF. De kan undersøke om det faktisk er gjort noe feil ved en reparasjon.

TROVERDIG TREDJEPART: Hvis du trenger en uttalelse fra en tredjepart, kan du bruke upartiske aktører som for eksempel NAF. De kan undersøke om det faktisk er gjort noe feil ved en reparasjon. Foto: FOTO: Geir Svardal

Tredjepart kan brukes

Dette sier loven:

§ 9. Tilleggsarbeid.

(1) Viser det seg under utføringen behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget (tilleggsarbeid), skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren.

§ 22. Reklamasjon.

(1) Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

(2) Reklamasjon kan ved arbeid på ting senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom, er lengstefristen fem år. Fristene etter dette ledd gjelder ikke så langt tjenesteyteren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

(3) Tjenesteyteren kan ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for seint etter (1) eller (2) dersom tjenesteyteren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Kilde: Lovdata.no

Når det gjelder reklamasjoner, er det altså to års frist som gjelder i utgangspunktet. For større reparasjoner som er ment å vare "vesentlig lenger", er reklamasjonsfristen fem år. Halsos sier at det er verkstedet som utførte jobben første gang skal få anledning til å fikse feilen.

Men hva om de mener det ikke er noe feil?

- Da kan man få en uttalelse fra en troverdig tredjepart - for eksempel NAF, sier han til Vi Menn Bil Top Gear.

Kommunikasjonsrådgiver hos NAF, Jan Ivar Engebretsen, kjenner til problemstillingen, og bekrefter at de kan utføre slike sjekker på sine sentre rundt om i landet.

- Vi er uavhengige, og gir sånn sett en objektiv vurdering av bilen. Vi har en del slike saker, og da kanskje spesielt blant våre medlemmer, sier han.

Et annet verksted kan også være nyttig i andre situasjoner. Det er flere historier om verksteder som har byttet en dyr del uten at feilen har blitt løst, men hvor et annet verksted har funnet ut at det kun var en enkel reparasjon som skulle til.

Dermed kan det være snakk om en reklamasjonssak, ifølge Skaug Halsos.

- Hvis det andre verkstedet finner ut at det er en reparasjon som åpenbart var enkel, kan du kreve pengene tilbake fra det første verkstedet, sier han.

Når det er snakk om reklamasjoner, gjelder det å ta kontakt med én gang du oppdager feilen. Forbrukerrådet anbefaler at du gjør dette skriftlig, og har også utarbeidet en rekke standardskriv som dekker de fleste situasjoner man kan komme over som forbruker.

Les også:

Her er de beste bilene vi har testet

Stor test: Her er spylervæskene som duger i kulda

Så fort kan du kjøre forbi fotoboksen

Så fort må du kjøre for å miste lappen

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning