TOLL KVOTER ØL, VIN, SPRIT, SIGARETTER, KJØTT

Sjekk om du kan kvota for alkohol, sigaretter og kjøtt

Les dette før du drar på bilferie.

Publisert Oppdatert

Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt.

Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land.

Barn under 12 år kan ikke, toll- og avgiftsfritt ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer.

Innenfor verdigrensen på NOK 6000/3000 kan du ta med følgende varer toll- og avgiftsfritt

Alkoholholdige drikkevarer

  • Brennevin/likør o.l. over 22 % til og med 60 % 1 liter
  • Vin o.l. mellom 4,7 % og 22 % 1,5 liter
  • Øl over 2,5 % (også sterkøl),
  • eller rusbrus o.l. fra 2,5 til 4,7 % 2 liter

"Brennevinskvoten" kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter.

Eksempler på lovlige kombinasjoner:

1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl

3 liter vin + 2 liter øl

5 liter øl

For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

Fortolling av større mengder alkohol enn kvoten.

Tobakksvarer

  • 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og
  • 200 blad sigarettpapir.

For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år.

Kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter

10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer med unntak av hunde- og kattemat. Fra land utenfor EØS er det forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk, og melkeprodukter i bagasjen. Slike produkter skal innføres via en veterinær grensekontrollstasjon og det kreves at varene følges av helsesertifikat.

Verdigrense

I tilfeller hvor verdigrensen på NOK 6000/3000 overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet. Varer som utgjør et hele, kan ikke deles og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn NOK 6000/3000. Kan du ikke dokumentere verdien, f.eks. ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet.

Reparasjon av varer i utlandet, også reparasjon av kjøretøy, omfattes av verdigrensen på NOK 6000/3000. Dersom verdien på reparasjonen overstiger verdigrensen, plikter du å betale eventuell toll og avgift for hele reparasjonens kostnad.

Drivstoff

Maksimalt 600 liter i transportmiddelets normale drivstofftanker.

Du kan i tillegg ha med inntil 10 liter på godkjent reservekanne pr. transportmiddel.

Andre varer til personlig bruk

Du kan i tillegg ta med personlige effekter og annet reiseutstyr som ble tatt med ved utreise fra Norge, se punktet om legitimasjon ved utreise.

HER KAN DU SE HVA DET KOSTER Å FORTOLLE VARENE .

Kilde: toll.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning