Privatleasing

Espen (24) betaler under 2000 kroner i månedsleie for denne bilen

Sjekk hvordan!

PRUTET: Espen Andreassen fikk lavere månedsleie fordi han sjekket pristilbud hos flere forhandlere.
PRUTET: Espen Andreassen fikk lavere månedsleie fordi han sjekket pristilbud hos flere forhandlere. Foto: Thomas Bjørnsen
Publisert Oppdatert

Dette sier statsbudsjettet

«Det foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2015. Eksisterende kjøretøy foreslås skjermet fra de nye reglene. Dette gjelder både kjøretøy anskaffet før 1. januar 2015 og kjøretøy det er inngått kjøps- eller leasingavtale for før forslaget ble gjort kjent.

Dagens bindingstid på tre år gir leasingbiler en skattemessig fordel. Regjeringen foreslår derfor å øke bindingstiden fra tre til fire år. Det foreslås en høyere avskrivning av merverdiavgiften det første året, enn de tre påfølgende årene.»

– Dette vil trolig gjøre privatleasing mindre attraktivt, skriver Norges Bilbransjeforbund i en kommentar.

– Tenker du å privatlease en bil, er det penger å spare om du får bilen på veien innen årsskiftet. Det sier Christoffer Mack, markedssjef hos Autoarena AS.

Selskapet hører til i Møller Bil-gruppen og har spesialisert seg på import av nyere bruktbiler.

– I statsbudsjettet for 2015 er det vedtatt endringer som gjør privatleasing av biler dyrere fra nyttår. Men det er fortsatt mulig å privatlease bil etter det gamle regelverket, så sant bilen leveres ut innen nyttår, forklarer Mack.

– På våre nettsider har vi regnet ut hva prisforskjellen blir:

Eksempelvis øker månedsleien for en Audi A3 Sportback 2014 med 122 hk med ca. 350 kroner (fra 1692 kroner). Det betyr en besparelse på 12 600 kroner over tre år ved å lease bilen nå.

For en Audi A4 Allroad 2014-modell, øker leien med ca. 520 kroner (fra 4809 kroner), eller 18 720 kroner over tre år.

– Vi tror privatleasing kommer til å overleve som produkt, men skal du ha den mest økonomiske leasingavtalen, er det ingen tvil om at du skal ha bilen på veien før nyttår, avslutter han.

Forutsigbarhet et nøkkelord

Uansett om du skal privatlease før eller etter de nye reglene trer i kraft, er det uansett en del viktige ting du skal tenke gjennom og ta hensyn til.

Norges Automobil-Forbund sier at de viktigste fordelene er at du får en ny og sikker bil, forutsigbarhet på månedlige kostnader, slipper å ta opp lån og binde kapital.

NAF mener de viktigste ulempene at det er dyrt å lease og at du ikke har sitter igjen med noe verdi etter leasingperioden. I tillegg minner NAF om at det koster en del å komme ut av en privatleasingkontrakt i avtaleperioden, om bilbehov eller andre forhold skulle endre seg.

OVERSIKT: Privatleasing gir deg bedre kontroll på hva bilholdet skal koste og du har tryggheten i en nybilgaranti.
OVERSIKT: Privatleasing gir deg bedre kontroll på hva bilholdet skal koste og du har tryggheten i en nybilgaranti.

Mange meninger om en bulk

Det er noen viktige områder du skal merke deg i kontrakten: Hva er vilkårene om kontrakten må brytes før utløpet av bindingstiden? Hva om du kjører lenger enn avtalt kjørelengde? Og kanskje det vanskeligste: Hva sier avtalen om ditt ansvar for «unormal slitasje»?

Det siste punktet fører ifølge NAF oftest til tvistesaker. Forbrukerombudet sier at «de er gjort kjent med at forbrukere etter endt leasingperiode har måttet betale for forhold de har ansett som normal slitasje ettersom utleier har ansett det som skade på bilen.» Leasingkontrakter for forbrukere skal være «rimelige, balanserte og klare», sier Forbrukerombudet.

Bransjeorganisasjonene var tidlig ute med å utarbeide retningslinjer for hva man skal legge i begrepet «unormal slitasje». Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Finansieringsselskapenes forening (Finfo) har utviklet en «Felles bransjenorm for unormal slitasje». Selv med denne for hånden, oppstår det uenighet om hva som er «unormalt» når bilen skal leveres tilbake.

Derfor er det stadig fler – både innen privat- og firmaleasing som anbefaler at man leverer bilen inn til «vurdering av unormal slitasje» hos en av NAFs teststasjoner.

– Det er mange meninger om en bulk. Det sier Halvor Smukkestad, ansvarlig for salg av NAFs biltekniske vurderinger til næringslivet og offentlig sektor.

– Som en nøytral instans er det derfor vårt ansvar å ha så presise retningslinjer som mulig og at disse er godt forankret hos medarbeiderne som gjennomfører vurderingene. Dette bidrar til å sikre at våre vurderinger blir mest mulig konsistente, uttaler Smukkestad.

– Mange opplever en eventuell påkost som en ekstrakostnad. Det er det ikke. Påkost uttrykker helt konkret at det er en erstatning for unormal slitasje på bilen. Eier og selger du bilen selv, vil denne kostnaden fortsatt være der, men skjult i en lavere oppnådd salgspris for bilen, avslutter han.

GODT NYTT: Mange bilforhandlere opererer med gunstig månedsleie, særlig nå som renten er lav.
GODT NYTT: Mange bilforhandlere opererer med gunstig månedsleie, særlig nå som renten er lav. Foto: Petter Handeland

Det hjelper å prute

For mange kan privatleasing være en god måte å dekke bilbehovet på. Espen Andreassen (24) er et typisk eksempel på det:

Dette er privatleasing

Privatleasing er en alternativ måte å finansiere bruk av privatbil. Leasing innebærer at du leier en bil for en tidsbestemt periode, før bilen leveres tilbake.

En privat leasingavtale fungerer vanligvis slik at forbrukeren (leietager) forplikter seg til å leie en ny bil i en periode på tre til fire år.

Leietager betaler som regel først et startbeløp, samt et etableringsgebyr. Deretter betales en månedlig leie. Månedsleiens størrelse avhenger av en rekke faktorer, deriblant nybilpris, kontantandelen, antatt verditap, avtalt kjørelengde, avtalt rente og så videre. Leien vil i de fleste avtaler reguleres i henhold til eventuelle renteendringer fra Norges Bank.

Kilde: Norges Automobil-Forbund

– Jeg trenger bil i forbindelse med jobb, og syntes privatleasing hørtes ut som en god løsning: Ny bil med fabrikkgaranti, relativt forutsigbare kostnader og jeg slipper å binde opp kapital.

For Espen hadde et alternativ vært å bruke pengene til startleien på en bruktbil, men det synes han ble for risikabelt.

– Da ville jeg endt opp med en vesentlig eldre bil, og sjansene for dyre verkstedsbesøk og perioder uten bil mye større.

I første omgang så Espen på en Audi A3 Sportback. Men i stedet for å hoppe på første og beste tilbud, gjorde han en sjekk på hva en Mercedes-Benz A-klasse ville koste.

– Da jeg satte de to tilbudene opp mot hverandre, opplevde jeg at selgerne satte ned leieprisen med inntil 400 kroner per måned, forteller Espen. Og skjønte at det kunne være mer å spare. I prosessen dukket Mazda3 opp som et interessant alternativ:

– Jeg synes det er en like fin bil som A-klasse og A3, men med en rimeligere inngangsbillett, sier han. Også her varierte pristilbudene, i utgangspunktet fra 2400 til 3000 kroner per måned. Men etter nok en forhandlingsrunde, endte han opp med en månedsleie på rett under 2000 kroner.

– Siden jeg sparte så mye penger på å forhandle frem en best mulig avtale, var det verdt å bruke tid på, avslutter han.

PRUTET: Espen Andreassen fikk lavere månedsleie fordi han sjekket pristilbud hos flere forhandlere.
PRUTET: Espen Andreassen fikk lavere månedsleie fordi han sjekket pristilbud hos flere forhandlere. Foto: Thomas Bjørnsen

Hva regnes som unormal slitasje?

Med unormal slitasje menes slitasje utover det som kan forventes i forhold til restverdi som er satt på bilen. Her er et utdrag fra «retningslinjer for unormal slitasje» , utgitt av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Finansieringsselskapenes forening (Finfo):

NAFs sjekkliste for privatleasing

Privatleasing er ikke regulert ved lov, og det er kontrakten mellom partene som regulerer rettigheter og plikter. Det er derfor viktig å undersøke vilkårene på kontrakten nøye, før du inngår avtalen.

  • Foreligger det en minste bindingsperiode?
  • Kan kontrakten sies opp?
  • Hvem bærer ansvaret for feil og andre problemer i leasingperioden?
  • Hvem bærer ansvaret for vedlikehold og service?
  • Hva skjer ved skader, for eksempel totalt havari?
  • Hvem får lov til å bruke bilen?
  • Hva skjer når bilen skal leveres tilbake.
  • Hva skal regnes som skader/feil, og hva skal regnes som alminnelig slitasje og elde ved tilbakelevering?

Kilde: Norges Automobil-Forbund

DEKK

•Skader på dekk forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende

•Skader på felger/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende

•Dekkslitasje sommerdekk samt reservehjul med mindre enn 1,6 millimeter mønsterdybde der dekket er mest slitt.

•Dekkslitasje vinterdekk med mindre enn 3 millimeter mønsterdybde der dekket er mest slitt.

EKSTERIØR

•Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)

•Steinsprut i frontrute – En eller flere steinsprut/«rosetter» som kan repareres eller som gjør det nødvendig å skifte rute, og slitasje i rute som gir nedsatt sikt.

•Skade/sprekk på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass

•Antenne defekt, brukket eller mangler

•Bulker som er synlige på 1–1,5 m og flere bulker på samme karosseridel.

•Bulker som går gjennom lakken og må lakkeres

•Oppskrapninger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfanger vurderes skjønnsmessig avhengig av synlighet /plassering

•Omfattende steinsprutskader som går gjennom til metall

SLITASJE: Du kan få deg en økonomisk nedtur ved tilbakelevering av bilen, om den ikke er holdt i god stand. Her sjekker Jan Ivar Engebretsen hos NAF en bruktbil.
SLITASJE: Du kan få deg en økonomisk nedtur ved tilbakelevering av bilen, om den ikke er holdt i god stand. Her sjekker Jan Ivar Engebretsen hos NAF en bruktbil. Foto: FOTO: Egil Nordlien, HM Foto

INTERIØR

•Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende utstyr

•Hull eller revner i setetrekk

•Hull eller revner i tepper

•Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler

•Skader i taktrekk

•Skitne setetrekk eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, men må renses eller skiftes

•Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning

•Lukt som ikke lar seg fjerne (eks. røyklukt, hund o.l.)

TILLEGGSUTSTYR

•Manglende eller defekt tilleggsutstyr

Kilde: Retningslinjer for unormal slitasje, NBF og Finfo

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning