Dekk

Sjekk om bilen din er omfattet av de nye dekkreglene

En EU-forordning krever at nyere biler må ha dekk som automatisk forteller sjåføren om dekktrykket er feil. Sjekk om bilen din er omfattet av kravet.

TPMS: Reglene om TPMS gjelder alle nye registreringer som foretas fra og med 01.11.14. Er bilen registrert første gang før 01.11.14, er det ikke krav til TPMS. Dette innebærer at bileiere som for eksempel per mai 2014 har registrert bil, ikke får krav om ettermontering av TPMS. Kravene gis dermed ikke med tilbakevirkende kraft. ILLUSTRASJON: Continental
TPMS: Reglene om TPMS gjelder alle nye registreringer som foretas fra og med 01.11.14. Er bilen registrert første gang før 01.11.14, er det ikke krav til TPMS. Dette innebærer at bileiere som for eksempel per mai 2014 har registrert bil, ikke får krav om ettermontering av TPMS. Kravene gis dermed ikke med tilbakevirkende kraft. ILLUSTRASJON: Continental
Publisert Oppdatert

- Alle biler som er førstegangsregistrert fra og med 1. november 2014 skal være utstyrt med dekktrykksmonitor (TPMS), forteller Frank Larsen, nordisk teknisk sjef i Continental Dekk.

Det er bilprodusenten/importøren som sørger for at nye biler som registreres etter 1. novemvber i år har TPMS. Inntil videre er det kun bil gruppe M1 (personbil) som omfattes av kravene til TPMS. M1-personbil er definert som kjøretøy med inntil 9 sitteplasser (inkludert fører) og med maksimalt tillatt vekt ikke over 3500 kg.

Kjøper du ny bil før 1.november i år trenger du ikke bekymre deg for de nye kravene, med mindre du vil bytte til dekk med automatisk dekktrykksovervåkning. Det samme gjelder om du kjøper bruktbil som er førstegangsregistrert før 1. november 2014.

Direktivet gjelder altså ikke eldre biler. Dersom ikke disse allerede har et dekktrykksmonitor behøver man ikke ettermontere et slikt system.

Nye typer biler omfattet

- Alle nye typegodkjenninger etter 1. november 2012 skal også ha dekktrykksovervåkning. Det er imidlertid aldri blitt helt klart hvilke biler som faller inn under definisjonen "ny plattform", men det betyr at for eksempel Tesla Model S skal ha dekktrykksmonitor, fordi den er definert som ny plattform, sier Larsen.

Biltyper som er typegodkjent før 1. november 2012, trenger ikke å ha TPMS, men kan da ikke selges og registreres etter 1. november 2014, ifølge Statens vegvesen.

Forvirring om tilbakevirkende kraft

Det har hersket noe forvirring om også eldre biler på kort sikt ville bli omfattet av krav om TPMS. Det er blitt hevdet at resten av bilparken vil få pålegg om TPMS fra 2017.

Det medfører ikke riktighet.

Vegdirektoratet opplyser at de ikke har noen holdepunkter - hverken i regelverket eller ad andre kanaler - for at regelverket i fremtiden vil bli gjort tilbakevirkende.

TPMS: Tire Pressure Monitoring System, er et lufttrykkovervåkingssystem for dekk. Systemet overvåker lufttrykket i dekkene, og varsler føreren dersom trykket i et av dekkene synker med mer enn 20 prosent i forhold til bilens anbefalte lufttrykk. ILLUSTRASJON: Continental
TPMS: Tire Pressure Monitoring System, er et lufttrykkovervåkingssystem for dekk. Systemet overvåker lufttrykket i dekkene, og varsler føreren dersom trykket i et av dekkene synker med mer enn 20 prosent i forhold til bilens anbefalte lufttrykk. ILLUSTRASJON: Continental

Men hva er TPMS?

TESLA: Dersom Tesla Model S er typegodkjent etter 1. november 2012, skal den ha TPMS. Biltyper som er typegodkjent før 1. november 2012, trenger ikke å ha TPMS, men kan da ikke selges og registreres etter 1. november 2014. FOTO: Terje Bjørnsen
TESLA: Dersom Tesla Model S er typegodkjent etter 1. november 2012, skal den ha TPMS. Biltyper som er typegodkjent før 1. november 2012, trenger ikke å ha TPMS, men kan da ikke selges og registreres etter 1. november 2014. FOTO: Terje Bjørnsen

TPMS er et system som automatisk forteller sjåføren dersom lufttrykket i dekket ikke er riktig. Ofte vil monitoren være en del av luftventilen, men det finnes andre metoder. Systemet kan være direkte eller indirekte. Et direkte system forteller sjåføren med et symbol på dashbordet at lufttrykket ikke er korrekt. Et indirekte system vil for eksempel via bremsesystemet ABS fortelle at omkretsen på dekket minker. BMW er blant produsentene som har et slikt system.

- Den nye TPMS-teknologien er et direkte system, der sensoren gjerne er koblet til ventilen og sender et trådløst signal som gir umiddelbar varsling straks tenningen slås på, sier Katrine Køste, produktsjef i Vianor.

Vanskeligere å skifte hjul

Et par klare ulemper med TPMS-forordningen er at det blir dyrere å kjøpe dekk og mer komplisert å skifte hjul selv.

- Det blir utvilsomt vanskeligere å skifte hjul selv fordi dekktrykkssensoren i mange tilfeller må kalibreres hver gang man skifter. Forordningen stiller ikke minst strengere krav til de som lever av å skifte hjul og legge om dekk, sier Frank Larsen fra Continental.

Bjørn Neuberth, som er produktsjef i Panvulk, regner med at elektronisk trykkmåling vil medføre at flere bileiere vil benytte seg av dekkhotell og profesjonelle tilbydere av hjulbytte.

- Kalibreringen av sensorene krever kostbart utstyr. Hvis man endrer hjulenes innbyrdes plassering kan sensorene gi feilmelding, sier Neuberth.

Dyrere investering

OVERVÅKER DEKKTRYKK: TPMS-systemet forteller sjåføren dersom lufttrykket i dekket ikke er riktig. Ofte vil monitoren være en del av luftventilen, men det finnes andre metoder. ILLUSTRASJON: Continental
OVERVÅKER DEKKTRYKK: TPMS-systemet forteller sjåføren dersom lufttrykket i dekket ikke er riktig. Ofte vil monitoren være en del av luftventilen, men det finnes andre metoder. ILLUSTRASJON: Continental

I land som Norge med et klima som krever to hjulsett, vil kostnadene øke betydelig. Ifølge Transportmagasinet vil prisen på fire TPMS-sensorer ligge mellom 3000 og 5000 kroner. Til magasinet sier Bård Dalen, kjedeleder i Fagdekk, at den aller største kostnaden vil komme når bilen er noen år gammel fordi levetiden på batteriene i sensorene er på tre til åtte år.

Batteriene kan nemlig ikke skiftes, ifølge Dalen. Når de er tomme for strøm, må hele sensoren byttes ut. Med både sommer- og vinterdekk vil det medføre en kostnad for bileieren på mellom 6000 og 10 000 kroner for åtte nye sensorer.

En hensiktsmessig løsning

Statens vegvesen mener forordningen med TPMS er hensiktsmessig fordi den bidrar til reduserte utslipp og bedre trafikksikkerhet.

- Vi ser at noen vil kunne få økte kostnader som følge av dette, for eksempel fordi noen biler får sensorer som koster penger og som må kalibreres ved hjulbytte. Men det er avhengig av hvilken teknisk løsning bilprodusentene har valgt for å imøtekomme kravet, uttaler Håkon Rosendahl ved Kontor for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet.

- Folk bør ta med dette i regnestykket når de kjøper ny bil, og eventuelt spørre bilforhandlerne hva det vil koste å bytte hjul på bilene de vurderer å kjøpe. Noen tekniske løsninger fører ikke til økte kostnader, og vi ser en tendens til at flere bilprodusenter går over til disse løsningene.

Spørsmål & svar om TPMS

Hva er TPMS?

TPMS, eller Tire Pressure Monitoring System, er et lufttrykkovervåkingssystem for dekk.

Hva er hensikten med TPMS-systemet?

Systemet skal forbedre trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket. Lufttrykket har innvirkning på bilens kjøreegenskaper og dekkenes levetid. Korrekt dekktrykk gir dessuten lavere CO2-utslipp sammenlignet med feil dekktrykk.

Hvordan fungerer TPMS-systemet?

Systemet overvåker lufttrykket i dekkene, og varsler føreren dersom trykket i et av dekkene synker med mer enn 20 prosent i forhold til bilens anbefalte lufttrykk - eller senest når lufttrykket er mindre enn 1,5 bar. Hensikten er å få stoppet bilen i god tid før et for lavt lufttrykk kan forårsake en ulykke eller en dekkskade. Det finnes ikke ett system, men flere forskjellige som alle må oppfylle kravene som stilles i EU-forordningne. Bilprodusentene kan selv bestemme hvilket system deres respektive biler skal ha.

Hvordan vet jeg at min bil har TPMS som tilfredsstiller EU-kravet?

Den enkleste måten er å sjekke når bilen er produsert og om det finnes en varsellampe for TPMS på dashbordet. Lyse det et TPMS-symbol på dashbordet når bilen startes, så har den sannsynligvis et system i tråd med EU-forordningens krav. Når bilen startes kontrollerer bilens hovedcomputer at alle systemer fungerer, og varsellampene slukker etter noen sekunder. Dersom lufttrykket er korrekt, og systemet fungerer som det skal, slukkes også varsellampen for TPMS-systemet.

Hva koster lufttrykkovervåkingssystemet?

Biler som omfattes av forordningen har et fabrikkmontert lufttrykkovervåkingssystem som er inkludert i bilprisen. De største produsentene av sensorer finnes i Amerika, Europa og Asia, og de produserer både originalfølere for fabrikkmontering i nye biler og følere for ettermarkedet. Prisene på sensorer varierer fra rundt 400 kroner til cirka 2000 kroner pr stk, ifølge Vianor.

Kan jeg også i fremtiden skifte hjul selv?

SYMBOLET: TPMS-symbolet på dashbordet
SYMBOLET: TPMS-symbolet på dashbordet

Du kan fortsatt skifte hjul selv. Lufttrykkovervåkingssystemet påvirker ikke dette. Men dersom bilen har et lufttrykkovervåkingssystem (spesielt et aktivt system = separate sensorer i hvert dekk), så kan det hende at TPMS-varsellampen fortsetter å lyse når motoren startes. Dette kan komme av at bilens hovedcomputer krever at de nye følerne skal programmeres inn ved hjelp av bilens diagnoseverktøy ved dekkbytte. Dette må et bilverksted gjøre.I dag har de fleste nye biler et system der bilens hovedcomputer selv "finner" de nye trykkfølerne ved dekkbytte, slik at det ikke er behov for omprogrammering. Varsellampen kan lyse 10-15 minutter etter dekkomlegging, men slukker deretter.

Kilde: Vianor

img Del på FacebookLes også:

Hva er det med dette lyset som gjør at bilprodusentene krangler?

Stramt bilbudsjett? Her er billig-bruktbilene som holder lengst

Bruktbilene som nesten garantert gir trøbbel

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning