Bilsikkerhet

Bilen som ser elgen

Snart skal biler fra Volvo kunne «se» elgen før du gjør det – og bremse automatisk om nødvendig.

KAMERALÆRING: Dyr er filmet i dyrehager. Deretter «læres» elektronikken opp til å kjenne igjen f.eks. en elg. FOTO: Volvo
KAMERALÆRING: Dyr er filmet i dyrehager. Deretter «læres» elektronikken opp til å kjenne igjen f.eks. en elg. FOTO: Volvo
Publisert Oppdatert

- Nå handler det om hvordan vi kan unngå ulykker, ikke bare beskytte mennesker når ulykken først er et faktum, sier forskningsleder Håkan Gustafson i Volvos havarikommisjon.

Moderne biler har nemlig kommet langt når det gjelder passiv sikkerhet - altså evnen til å skjerme passasjerer mot skade i en kollisjon. De er "myke" der støt skal absorberes, stive der kropper skal beskyttes. Belter og kollisjonsputer tar av for den verste smellen.

Volvo har gjennom mange år møysommelig bygd sitt ry som produsent av trygge biler. Blant annet var det en Volvo-ingeniør som oppfant sikkerhetsbeltet. I 23 år har Gustafson arbeidet med sikkerhet hos Volvo. Han har jobbet med krasjdukker og ledet kollisjonstester.

I dag forsker han på hvordan ulykkene oppstår og hva som kan gjøres for at ulykker skal unngås. Blant annet handler det om elg, kamera og radar som detekterer og varsler, og om nedbremsing som skjer helt av seg selv.

40 000 ulykker

Volvos havarikommisjon ble opprettet i 1970 og er en av de eldste i verden i sitt slag. Opp gjennom årene har kommisjonen samlet en database med over 40 000 relevante ulykker der Volvoer har vært involvert.

Til grunn for databasen ligger blant annet av to faktorer: Volvo-tettheten er ekstremt høy i Sverige, og alle nye Volvoer i nabolandet er forsikret i Volvos forsikringsselskap Volvia.

TO ÅR UNNA: Om to år har vi kamera som kjenner igjen elgen også når det er mørkt, ifølge Volvos sikkerhetsekspert. ILLUSTRASJON: Volvo
TO ÅR UNNA: Om to år har vi kamera som kjenner igjen elgen også når det er mørkt, ifølge Volvos sikkerhetsekspert. ILLUSTRASJON: Volvo

Dermed kan Volvo sende spørreskjema ved alle ulykker, der det spørres om fart, vær, tidspunkt, skader osv. Det bes også om tilgang til skadejournal, og fra verkstedet får kommisjonen bilder. Dessuten står et team fra havarikommisjonen til enhver tid klart til å rykke ut for å studere ulykker som nettopp har skjedd.

CAND KRÆSJ: Forsknings-leder Håkan Gustafson ved Volvos havari-kommisjon har jobbet med sikkerhet i 23 år.
CAND KRÆSJ: Forsknings-leder Håkan Gustafson ved Volvos havari-kommisjon har jobbet med sikkerhet i 23 år.

1857 ulykker med elg

I alt ble det registrert 1857 elgulykker i 2012, viser tall avisa Nationen har samlet inn. Flest ulykker skjedde i Hedmark. Ifølge forsikringsselskapet If er oktober måneden med flest elgpåkjørsler. I snitt koster elgulykker 40 000-50 000 kroner, men beløpet kan fort komme opp i det firedoble. Noen biler blir sendt til opphogging etter elgkollisjoner.

I en rapport fra 2009 foreslår Transportøkonomisk institutt variable skilt aktivert av bevegelsessensorer som registrerer vilt som et effektivt tiltak mot elgulykker. Vilttette gjerder med sikre krysningspunkt er et annet forslag.

Mercedes best

Sikkerhetsorganisasjonen EuroNCAP har begynt å teste autobremssystemer som en del av sikkerhetsklassifiseringen av nye biler. I de åtte første offentliggjorte testene er Mercedes E-klasse med Pre-Safe Brake aller best - Pre-Safe Brake kan forhindre kollisjoner i opptil 60 km/t. Volvo V40 får nesten like høy score i testen. Andre systemer er langt mindre effektive. Honda Civic kan bremse opp farta i 30-60 km/t, men ikke forhindre sammenstøt. Civic får dårligste karakter. Og fortsatt finnes en mengde bilmodeller uten slike systemer.

- Slik kan vi studere kollisjoner med for eksempel elg spesifikt, og få et inntrykk av skademønsteret for disse ulykkene. Gjennom dybdestudier kan man finne tiltak for å gjøre bilen tryggere, sier Gustafson.

Kamera og radar ser

Det er her kamera (og radar) kommer inn i bildet. I dag har nye Volvo-modeller kamera som kan "se" biler som stopper opp, fotgjengere og fra i år også syklister.

Det kameraene ser, brukes av bilens sikkerhetssystemer til å treffe de rette tiltakene. Nå jobber Volvo med få kameraene til å kjenne igjen elg og andre hjortedyr. Dyrene er filmet i dyrehager.

- Om to år har vi kamera som kjenner igjen elgen også når det er mørkt, sier Gustafson.

Når denne teknikken er gjennomtestet, skal en Volvo altså kunne se dyret i veikanten før sjåføren selv ser det. Dermed kan sjåføren varsles, og bilen kan bremse av seg selv om det virkelig er fare på ferde.

Kjører av seg selv

Når bilen kan bremse av seg selv for hindringer og potensielle farer, er vi kommet enda et steg nærmere autonome biler - biler som kjører av seg selv.

Radar som registrerer fare for sidekollisjon er blant ting bilfabrikkene jobber med. Ford og Toyota er blant merker som har meldt om systemer som styrer av seg selv rundt fotgjengere, stillestående biler eller begge deler.

Både Volvo og Ford har gjort forsøk med biler som kan parkere uten sjåfør om bord, og som kan hente sjåføren ved utkjørselen fra parkeringsplassen etterpå. Mange jobber parallelt på de samme områdene.

- Det begynner med autonome biler i 2020. Vi har testet slike biler på bane og teknologien finnes, men en kan ikke sette alt ut i det virkelige livet på en gang. Autobrems og autostyring er starten, sier Gustafson.

Les også:

Bremser av seg selv for syklister

Livredderne i bilen

Denne bilen har kollisjonspute for fotgjengere

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning