Bruk av venstrefeltet

- Folk må lære seg at venstre felt er til forbikjøring

Kun tre årsaker til å bruke venstre felt.

VENSTREORIENTERT TRAFIKK: Selv om vi har høyrekjøring i Norge, konsentrerer trafikken seg i de venstre feltene på motorveiene.
VENSTREORIENTERT TRAFIKK: Selv om vi har høyrekjøring i Norge, konsentrerer trafikken seg i de venstre feltene på motorveiene.
Publisert Oppdatert

I takt med at antall flerfeltsveier øker, ser Utrykningspolitiet det kan oppstå usikkerhet om hvordan feltene skal benyttes i forbindelse med forbikjøring.

- Ja, vi ser konflikter om venstre felt mer når det blir flere felt på flere veier. Det dreier seg om å forstå at man som hovedregel skal kjøre i høyre felt, sier konstituert UP-sjef Roar S. Larsen.

- Venstre felt skal kun brukes til forbikjøring. Når du er ferdig med å kjøre forbi, skal du legge deg inn til høyre med én gang, påpeker han og minner for ordens skyld om at det ikke er tillatt å bryte fartsgrensen i forbindelse med forbikjøring.

Dette er ulovlig

  • Å bruke venstre fil til annet enn forbikjøring er ikke tillatt, utenom i rushtrafikken og kun dersom alle filer må benyttes for å gi god nok trafikkavvikling.
  • Å legge seg på hornet for å fortelle en sinke i venstre felt at han må legge seg inn i høyre felt, er ikke lov.
  • Å kjøre over i høyre felt for å kjøre forbi er ikke lov - dette gjelder også (for el-biler) i kollektivfeltet
  • Å kjøre tett opptil og dermed bryte lov om god avstand, er ikke lov.
  • Å blinke med lysene i samme hensikt, er ifølge regelverket ikke lov.

Det kan være lovlig å "hinte" med lysene

Dette sier trafikkreglene

Utdrag fra trafikkreglene 1

§ 5. Kjøretøys plass på vegen:1. Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.

Utdrag fra trafikkreglene 2

Normalfordeling i rushtrafikken. - § 12. Forbikjøring:1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde: (…) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt. (…) 3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet (…).

Kilde: UP

Det betyr at vi som vanlige trafikanter har veldig få handlingsmuligheter når trafikkflyten hindres av en som ikke har lært seg riktig bruk av motorveifeltene.

La oss si at vi må forbi et saktegående kjøretøy som ligger i høyre felt, men det ligger en i venstre felt og sperrer: Finnes det en lovlig måte å kommunisere til den foran at man ønsker at han kjører litt raskere slik at vi kommer forbi så trafikkavviklingen glir lettere?

- Det er normalt ikke anledning til å bruke lyshorn, men dersom det er en fornuftig trafikal hensikt, vil det være anledning til å benytte lyshornet for å "hinte" til forankjørende at man vil forbi, sier Larsen.

Høyrekjøring i Norge

Selv om vi alle vet at vi har høyrekjøring i Norge, er det ofte fullt av biler i det midtre feltet på trefeltsveier - mens høyre felt er ledig.

Da kan det være fristende å legge seg helt over til det bortre høyrefeltet for å komme seg fram, når venstre felt er sperret av "sinker" - eller rett og slett kjøre forbi i midtfila.

- Det er ikke lov til å foreta forbikjøring på høyre side, bortsett fra unntakene nevnt i trafikkreglene § 12, sier Larsen.

- Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og det kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt, forklarer han.

UP-sjefen har forståelse for at det midtre feltet fylles raskere enn det lengst til høyre, til tross for regelen om høyrekjøring.

- Jeg tror folk velger mellom høyrefeltene utfra hvor de skal, om de skal kjøre av eller ikke.

Lærer bort rett, men ingen garantier

Kyrre Bill (60) er eier og daglig leder av Din Kjøreskole i Drammen.

Han sier at trafikklærere og elever lærer at det er høyrekjøring i Norge, at de må kjøre aktsomt og at sinker i venstrefeltet skaper irritasjon hos medtraffikantene.

- Hos oss lærer de at det er kun tre årsaker til å bruke venstrefeltet. Enten ved avkjøring til venstre, ved forbikjøring eller ved kø, sier Bill.

Han sier de stadig ser bilister som velger å ligge i venstrefeltet med sakte fart.

- Men hva kan vi gjøre? Vi føler jo at så lenge vi underviser i en praksis, bør eleven lære det. Men selv om vi underviser riktig praksis, er det ingen garanti for at eleven har lært det. Det er som man sier; hadde eleven virkelig lært det, hadde han ikke brukt venstrefeltet feil, mener Bill.

- Kan det tenkes at enkelte bilister synes det er mer behagelig å ligge i venstrefeltet, fordi de slipper å forholde seg til påkjøringsfeltene, hvis de opplever det som ubehagelig eller vanskelig med flettingen?

- Ja, det kan jo være en grunn til at enkelte legger seg over i venstrefeltet. Men da tenker de bare på seg selv, og bryr seg ikke om at de skaper andre problemer og kanskje større risiko for andre.

- Vær en medspiller!

Larsen oppfordrer alle til å tenke seg om ute i trafikken og ikke tenke kun på seg selv og sin egen situasjon.

- Det er ugunstig for trafikkflyten at en bil sperrer forbikjøringsfeltet. Vis hensyn og legg deg inn i høyre felt så snart du har passert kjøretøyet foran.

Noen ganger tar en forbikjøring lenger tid enn planlagt, spesielt hvis bilen du prøver å passere, øker farten.

- Hvis den andre bilen øker farten, skal du legge deg inn bak den igjen. Vær en medspiller!, avsluttter Larsen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning