Sjøvett

Slik setter du trygt sjøbein

Vet du hva et skvalpeskjær er? Ikke? Les videre.

SIKKERT BÅTLIV: Grunnlaget for et sikkert båtliv ligger i kunnskapen om ferdsel til sjøs.
SIKKERT BÅTLIV: Grunnlaget for et sikkert båtliv ligger i kunnskapen om ferdsel til sjøs. Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX
Publisert Oppdatert

Ifølge Sjøfartsdirektoratets statistikk omkom 30 personer i 2008 i forbindelse med ulykker med fritidsbåt.

Manglende kunnskap om navigering og høy fart er ifølge Anne Kristine Nergaard årsaken til flere av dødsulykkene på sjøen. Hun er fagansvarlig for forebyggende arbeid i Redningsselskapet (NSSR ).

- Det blir stadig flere, og hurtigående båter. Mange har ikke den kunnskapen de må ha, og det er også snakk om promille i noen tilfeller.

Nergaards råd til alle som fører en båt eller har planer om det, er at de tar båtførerbeviset. Det er ikke tidkrevende.

Les også: Ti tips for sikkert sjøliv

Båtførerreglene

Sjøvettreglene

Tenk sikkerhet

Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

Ta med nødvendig utstyr

Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

Respekter vær og farvann

Båten må bare benyttes under egnede forhold.

Følg Sjøveisreglene

Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

Bruk redningsvest eller flyteplagg

Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

Vær uthvilt og edru

Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

Vis hensyn

Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Kilde: Redningsselskapet

- Kunnskapsmengden hos førere av fritidsbåter varierer veldig, men generelt opplever vi at de fleste kan for lite om sjøvett og båtførerregler, derfor er det et behov for å øke kunnskapen om ferdsel til sjøs, sier fungerende underdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Bjørn Reppe. Han håper at innføringen av obligatorisk båtførerbevis vil rette på noe av dette

1. mai neste år innføres det obligatorisk båtførerbevis for alle som skal føre båt over åtte meter, samt alle båter med motor større enn 25 hk. Alle over 29 år vil imidlertid være unntatt fra disse reglene.

Frem til da gjelder følgende regler for båtbruk:

 • For å føre alle båter større enn og inntil 50 brutto registertonn må man ha fritidsskippersertifikat.
 • Personer over 16 år kan føre båter med en største lengde på 15 meter, uten hensyn til fart og motorstyrke.
 • Personer under 16 år kan føre båter med en største lengde på åtte meter. Motoren kan ikke være på mer enn 10 hk, og båten kan ikke gå fortere enn 10 knop.

Les også: Ekspertenes bruktbåttips

Sjøveisreglene

Sjøveisreglene er sjøens trafikkregler. De forteller blant annet om hvem som skal vike for hvem.

En motorgående båt har for eksempel alltid vikeplikt for en seilbåt.

Brannvettreglene

 • Søl ikke med bensin eller olje.
 • Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.
 • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
 • Ha minst ett 2-kilos brannslukningsapparat i båten.
 • Luft ut motorrommet. Bruk nesen for å finne lekkasjer.
 • Bruk ikke choke i utide.
 • Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.
 • Stopp motoren og slokk åpen flamme når du fyller bensin eller olje. Ha brannslokningsapparatet for hånden.
 • Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klare til bruk og vær forberedt på å forlate båten.
 • Steng alle utløp for bensin, gass og olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.
 • Montér røykvarsler.

Kilde: Redningsselskapet

Dersom to motorbåter er på kryssende kurs, gjelder samme regel som på land; man har vikeplikt for den som kommer fra høyre (styrbord).

Men dersom den ene båten er vesentlig større enn den andre, er det den lille som må vike, uansett om den kommer fra styrbord eller babord (altså, høyre eller venstre, red.anm.).

En mer inngående beskrivelse av reglene finnes på Sjøfartsdirektoratets egne sider.

Les også: Tidenes største båttest

Viktig å kunne lese et sjøkart

Ett av de viktige momentene i pensumet til båtførerprøven er å lese et sjøkart.

- Det vi mener er blant de viktigste tingene å kunne, er å vite hvordan et skvalpeskjær ser ut på et sjøkart, forteller Reppe.

Skvalpeskjær er avmerket med et kors med fire prikker.

Les også: Trenger jeg båtsertifikat

Merkesystemet

I tillegg til sjøveisreglene og merkingen av skvalpeskjær, fremholder Reppe sjømerkesystemet som en grunnleggende kunnskap nødvendig for å ferdes noenlunde sikkert.

Sjømerkesystemet er inndelt i kardinalmerker, lateralmerker og spesielle merker.

SKVALPESKJÆR: De blir borte ved høyvann, og markeringen av det på et sjøkart hører til minimumskunnskapene du bør ha som båtfører.
SKVALPESKJÆR: De blir borte ved høyvann, og markeringen av det på et sjøkart hører til minimumskunnskapene du bør ha som båtfører. Foto: Foto: Ole Espen Andersen/ SCANPIX

Det er fire kardinalmerker. Disse angir fare og hvordan man skal passere i forhold til merkene. Passering skal skje enten nord, øst, vest eller sør for merket.

STAKE: Dette er et velkjent merke til sjøs, og dette viser at man skal holde til styrbord (høyre) for merket.
STAKE: Dette er et velkjent merke til sjøs, og dette viser at man skal holde til styrbord (høyre) for merket. Foto: Ill: Redningsselskapet/Wikipedia

Les også: Båtkupp til under 300.000

Lateralmerkene

Lateralmerkene, eller såkalt sidemerking, angir en skipslei, kanal eller ut- eller innseiling fra en havn.

Seiler man i hovedretningen, som etter regelen er nordover eller inn en fjord eller kanal, skal det grønne merket være på styrbord side og det røde på babord. Motsatt for trafikk som går mot hovedretningen, som uansett alltid må leses av i sjøkartet.

Spesielle merker omfatter merket for frittliggende fare, senterledsmerke og spesialmerket som markerer områder båttrafikken skal holde seg unna.

I tillegg finnes den gode gamle staken, som tydelig angir på hvilken side man skal gå.

Les også:

Billig og bra båt

Stem på den hottetste bunaden

Ikea har 150 000 klager i året

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen