Blått er grønt

Heis miljøflagg

Bruker du miljøvennlig bunnstoff, tar avfall med hjem og respekterer vernebestemmelser? Med Blått flagg i masta vises det at du er en båteier som verner om naturen.

Publisert Oppdatert

Det er den ideelle stiftelsen Foundation for Environmental Education (FEE) som oppfordrer båtfolk til å flagge miljøengasjement. Ved å undertegne en egenerklæring, forplikter du deg til å ta konkrete miljøvalg som bidrar til å bedre det maritime miljø, noe som gir deg rett til å heise Blått flagg.

- De 12 kravene du må akseptere spenner fra avfallshåndtering til kjemikaliebruk og innrapportering av forurensing og miljøskade, forklarer Jan Brataas, daglig leder av FEE Norway.

Ordningen med Blått flagg praktiseres i 49 land og målsettingen er å få endret båtfolkets holdninger i en grønnere retning.

- Ingen av kravene er uoverkommelige, men hvis mange tar miljøhensyn, kan det ha stor effekt, fortsetter Brataas.

Respekt for sårbar natur og forbud mot ulovlig fiske er andre eksempler på hva som må overholdes for å oppnå Blått flagg.

Det er gratis å signere miljøavtalen, men selve flagget koster 300 kroner pluss porto.

I tillegg til ordningen med Blått flagg for båteiere, har FEE egne ordninger for miljøsertifisering av strender og marinaer.

Tilslutning til egenerklæring for båteiere kan gjøres her:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning