Høye partikkelutslipp fra bensinmotorer

Nye studier viser at moderne bensinmotorer med direkte innsprøyting slipper ut mer enn antatt.

Publisert Oppdatert
I jakten på lavere forbruk har bilprodusentene utviklet bensinmotorer med direkte innsprøyting av drivstoff. Luft- og bensinblandingen blir fint fordelt til presisjonsdusjer, og blir sprøytet inn i brennkammeret under svært høyt trykk. Dermed blir hver dråpe bensin utnyttet bedre.

- Biler er den største kilden til luftforurensing i europeiske biler, og i 90 prosent av Europas byer blir det nå målt skadelige nivåer av luftforurensing, sier Greg Archer hos Transport & Environment i Brüssel.

- Mer effektive bensinmotorer med direkte innsprøyting og lavere utslipp av CO2 ville være en fordel for luftkvaliteten, hvis det ikke hadde vært for de store partikkelutslippene, sier Archer, og legger til av disse utslippene kan elimineres med en partikkelfilter som koster et par hundrelapper.

Nye studier viser at bensinmotorer med direkte innsprøyting slipper ut opptil 1000 ganger mer partikler enne eldre bensinmotorer. Tyske TÜV har kommet frem til at de direkteinnsprøytede bensinmotorene slipper ut ti ganger mer partikler enn dieselmotorer.

Ifølge en undersøkelse fra Transport & Environment kan partikkelfilter på bensinbiler være et langt skritt i riktig retning for å minske partikkelutslippene fra bensinmotorer med direkte innsprøyting. Slike filtere er billigere, enklere og mindre enn partikkelfilter til dieselmotorer.

Til tross for denne enkle løsningen er det ingen som monterer slike filtere på sine bensinbiler i dag. Men ifølge rapporten fra Transport & Environment er det heller ingen av dagens direkteinnsprøytede bensinbiler som kan tilfredsstille kravene til utslippsnormen Euro 6c, som skal gjelde fra 2017. Og da er disse grensene de samme som for dagens dieselbiler.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning