Påmeldingsbetingelser Kamilles Feelgood-kveld

Betingelser og regler for deltakelse i Kamille ”Feelgood” eventer høsten 2013:

Publisert Oppdatert

Egmont Hjemmet Mortesen AS og alle andre fysiske og juridiske personer som direkte og inndirekte medvirker i den aktuelle kampanjen står ikke til ansvar i uforutsette hendelser som kan forekomme under Kamille "Feelgood" eventer høsten 2013. Man er selv ansvarlig for seg selv.

Jeg aksepterer hermed de forhåndsreglene som gjelder Kamille "Feelgood" eventer hviket innebærer at ingen alkohol eller ulovlige midler får medbringes. Jeg har også forstått at all form for våpen eller lignende er forbudt å medbringe eller bruke.

Jeg gir Egmont Hjemmet Mortensen AS godkjenning på å publisere navnet mitt, fotografier eller uttalelser jeg gjør om kampanjen i media, på nett eller andre steder uten et krav på å bli meddelt eller få yttligere erstatning.

Jeg godkjenner at jeg er minst 16 år samt at jeg har lest, forstått og akseptert alle reglene som gjelder for Kamille Feelgood event høsten 2013.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning