Syk i utlandet?

Hva gjør du når du blir spiddet av okser i Pamplona? Eller når du eller barna får alvorlig omgangssyke i Hellas?

Publisert Oppdatert
Skal du på utenlandsreise, sørg for å ha med deg et Europeisk Helsetrygdkort. Dette er et et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. Kortet dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, og du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111.

Som norsk statsborger trenger du ikke ta med Helsetrygdkortet til nordiske land. Der har du automatisk krav på helsetjenester.

Hva dekker det

Der er mange land som har egenandeler på offentlige helsetjenester, også på sykehusopphold. Da Helsetrygdkortet kun gir deg rett til de samme helsetjenestene som innbyggerne, kan du risikere å måtte betale egenandeler. Ønsker du å sikre deg i forhold til egenandeler, må du gjøre det gjennom privat reiseforsikring (NB: Sjekk først om du har reiseforsikring gjennom arbeidsgiver eller gjennom din egen boligforsikring).

Fort deg

Det kan ta opptil 10 dager fra du bestiller Europeisk Helsetrygdkort til du får det. Så fort deg å bestille det før ferien! Du kan deretter bruke dette i 3 år. Kortet er gratis - så du kan like gjerne benytte deg av dette.

Hvor kan det bestilles?

Du kan bestille Helsetrygdkort på nett her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning