Trygg uten hormoner?

Dagens P-piller inneholder mindre hormoner enn før, men flere kvinner leter etter alternative metoder.

Publisert Oppdatert
Undersøkelser viser at prevensjonsapparatet Personlig Fruktbarhets Computer (PFC) med 99,3 prosents sikkerhet kan måle om du er fruktbar eller ikke. Det eneste du trenger å gjøre er å måle temperaturen under tunga når du våkner. Flere norske kvinner har fått øynene opp for prevensjonsalternativet som er uten bivirkninger og som åpner for at par kan droppe bruk av hormoner og kondom - uten risiko for graviditet.

Økt salg

Lege og seksjonsleder ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet, Peter Fedorcsak, slår fast at apparater som LadyComp og BabyComp så å si er sikre prevensjonsalternativer.

- Litteratur tyder på at apparatet er relativt sikkert og at brukerne er meget fornøyde. Så mange som 21 av 33 kvinner som har hatt uflaks, vil likevel anbefale apparatet til en bekjent. Tryggheten er imidlertid avhengig av at par klarer å avstå fra samleie eller bruker kondom på "røde dager", sier Fedorscak.

PFC ble utviklet i Tyskland i 1986 og har vært til salgs i Norge siden 1998. Men utenom nettsiden Buenaventura.no er det kun noen få privatpersoner som har solgt PFC-ene Pearly, LadyComp og BabyComp.

Gunnhild Lovise Maudal ved Buenaventura forteller at salget av prevensjonsapparatene har økt jevnlig de siste årene.

- De fleste kvinnene som ringer hit og bestiller, har hørt om apparatene fra bekjente. Mange har ikke vært klar over alternativet, og en del har ikke fått nok informasjon om apparatet fordi det har vært vanskelig for oss å få leger til å gi informasjon til pasienter, sier Maudal.

Men Fedorcsak utelukker ikke prevensjonsalternativet til sine pasienter.

- Apparatet virker ganske interessant, men det har klare begrensninger. For det første er det ikke like sikkert som P-piller og effektiviteten er avhengig av at par faktisk avstår fra samleie på "røde dager". Apparatet reduserer ikke smitterisikoen for kjønnssykdommer, og bør derfor helst anbefales for par i stabile forhold. Dessuten er prisen på apparatet høy, sier han.

Nye P-piller

Maudal mener at leger blir mer åpne for PFC etter at pasienter selv har kontaktet fastlegen for hormonfrie alternativer til P-pillen.

- Mange sliter med bivirkninger fra P-pillen, og noen får alvorlige symptomer som blodpropp og nedsatt livskvalitet som følger. Da er det naturlig å spørre fastlegen om andre muligheter for prevensjon, sier Maudal.

Fedorcsak forteller at de fleste kvinner som ønsker et alternativ til P-piller, som oftest er ute etter P-ring eller P-sprøyter - langtidsvirkende preparater som trenger lite oppfølging

Turnuslege ved fastlegepraksisen i Oslo, Melinda Raki, sier hun foreløpig ikke har fått spørsmål om PFC fra pasienter som ønsker et alternativ til P-piller.

- Jeg synes det er riktig å kunne informere om alternative prevensjonsmetoder, fordi "one size fits all" ikke gjelder ved prevensjon. Nye P-piller inneholder imidlertid så lite hormon at det er vanskelig å argumentere med mulige farer, sier Raki.

Lagrer informasjon

Grunnen til at ikke alle kvinner har tatt i bruk apparatet, skyldes ifølge Maudal at mange kvinner har trodd at PFC-apparatet er vanskelig å bruke. Men alt apparatet krever, er at man måler temperaturen under tungen når man våkner. Apparatet kartlegger syklusen og lagrer når brukeren er fruktbar. I tillegg lagrer det alle dataer slik at informasjon fra flere år tilbake kan spores.

Prisene varierer i dag fra 3900 kroner og oppover - alt etter hvilket apparat man ønsker å bruke. Maudal mener apparatet på sikt kommer kostandsmessig gunstig ut, sammenlignet med et gjennomsnittlig forbruk av P-piller.

- Prisen på apparatet er relativt høy på grunn av arbeidet som ligger bak programvaren. Men etter hvert som salget øker og flere ønsker å bruke apparatet, vil prisen gå ned, sier hun.

Fedorcsak mener apparater som LadyComp og BabyComp er gode alternativer, men synes imidlertid at metodens sikkerhet fremstilles noe misvisende på hjemmesiden Buenaventura.no. Samtidig hevder han at P-piller er det sikreste.

- Prevensjonsmidlenes effektivitet sammenlignes som regel med Pearl-indeksen. Den viser hvor mange som blir gravide blant 100 kvinner som bruker metoden i ett år hver. Litteraturen jeg har dette fra, viser at Pearl-indeksen ved LadyComp er 3,8 for alle brukere, og 0,7 hvis man kun tar med brukere som faktisk har fulgt apparatets råd. Dette er meget bra i forhold til kondom med Pearlindeks 3-28, eller såkalt kalendermetode med Pearlindeks 14-35. Dette er likevel ikke så bra sammenliknet med P-piller som har en Pearlindeks fra 0,1 til 2,5, forklarer Fedorcsak.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning