Samlivsterapi - alene?

Kan man benytte seg av det, og hvor vanlig i såfall?

Publisert Oppdatert
Et parforhold byr på både store og små problemer. Noen ganger er det ting som løser seg selv, andre ganger er problemene så uoverkommelige at man gjerne ser behovet for litt hjelp. Men er det mulig å oppsøke samlivsterapi alene, om kjæresten ikke har lyst til å bli med? Og hvor vanlig er det i såfall?
 • Når forholdet møter veggen
 • Få oppmerksomhet nå!
 • Derfor blir han ikke sjalu
 • Vi har spurt klinisk sosionom og familieterapeut Kari E. Holter, som bekrefter at det er fullt mulig å oppsøke samlivshjelp for sin egen del.

  - Gjennom samtale og refleksjon med en objektiv part, kan man selv få hjelp til å finne løsninger for håndtering av de vanskene som man sliter med. Da har man mulighet til å snakke om hvordan ens egen forståelse av situasjonen er, og om hvordan egne bidrag inn til konflikten kan forstås, sier Holter.

  Hun mener at en slik løsning kan hjelpe den som går i samtale til å få et litt "utenfraperspektiv" på situasjonen, samt en mulighet for å se partneren og situasjonen i et annet lys.

  - Det blir da mer en form for egenterapi, men sekundæreffekten er at det kan virke positivt inn på samlivet, understreker familieterapeuten.

  Nyttig sorteringshjelp
Holter har mange ganger opplevd at folk har søkt hjelp for sin egen del når det kommer til problemer i samlivet.

- De har gjort det fordi partneren ikke vil være med, eller fordi de selv står i en situasjon hvor de er usikre på om de ønsker dette forholdet. Det kan også hende at det man opplever som vanskelig i samlivet, henger sammen med andre problemer man har. Når det meste oppleves tungt og problematisk, kan det være at man legger årsaken på feil faktor. Da kan det være nyttig å få litt sorteringshjelp for å finne ut hvor problemet hører hjemme.

Hun ser flere fordeler ved en slik løsning:

- Det at den ene søker hjelp, kan føre til at han eller hun selv får hjelp til å håndtere sine bidrag inn til konflikten på en ny måte. Det kan føre til at den andre endrer seg, at problemet oppløses og at samlivet således blir bedre.

Et godt alternativ
- Når en part opplever at samlivet er problematisk, så vil det være et problem for parfoholdet deres og dermed også den andre, forteller familietarapeuten.

Men Holter ser det allikevel som mest hensiktsmessig at begge to deltar i terapien.

- Det beste er selvfølgelig at paret kommer til sammen til samtaler. Da vil de begge kunne være bidragsytere for å få til en endring, men dersom det ikke går kan det å komme alene være et godt alternativ, slår hun fast. samlivsterapi_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen