Passer vi sammen?

Er du og kjæresten helt forskjellige? Da er dere sannsynligvis en perfekt match

Men på ett område bør dere være like.

FUNGERER BRA: Du kan gjerne være fundamentalt forskjellig fra partneren din, så lenge dere deler menneskesyn og er i stand til å sette dere inn i andres følelser.
FUNGERER BRA: Du kan gjerne være fundamentalt forskjellig fra partneren din, så lenge dere deler menneskesyn og er i stand til å sette dere inn i andres følelser. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Disse områdene ble parene testet på:

173 par som var samboere eller gift fylte ut en omfattende personlighetstest. Det samme gjorde 173 tilfeldig sammensatte par i en kontorllgruppe.

Personlighetstesten Facet5 tar for seg fem områder:

* VILJE dreier seg om en persons pågangsmot og besluttsomhet.

 *ENERGI er graden av omgjengelighet og behov for samvær med andre.

* KONTROLL gjenspeiler en persons behov for å ta en rolle i det som skjer, på en organisert og planmessig måte.

* RELASJONER omhandler tillit, støtte og hvordan man ivaretar andres behov. Hvordan man ser på sosial rettferdighet og hvilket menneskesyn man har.

* FØLELSESSTYRING er vår overordnede respons på verden rundt oss – vår indre stemme. Den har betydning for alle de andre faktorene, og forsterker eller reduserer i hvilken grad vi under- eller overreagerer på hendelser rundt oss.

FANT MYE OM PAR: Einar Østraat er daglig leder i Facet5, som har funnet ut at du kan være fundamentalt ulik partneren din, med ett unntak.
FANT MYE OM PAR: Einar Østraat er daglig leder i Facet5, som har funnet ut at du kan være fundamentalt ulik partneren din, med ett unntak.

En personlighetsundersøkelse viser at du gjerne kan være fundamentalt ulik partneren din. Men har dere ulikt menneskesyn, kan det være vanskelig å få forholdet til å fungere.

Faktisk er kjærlighetsforhold der motsetningene er store mer vanlige enn at parene er svært like på alle områder, noe som beviser det gamle uttrykket om at motsetninger tiltrekker hverandre.

- Det interessante var at de som allerede var i en relasjon, faktisk hadde større forskjeller enn de som var tilfeldig satt sammen, forteller Einar Østraat, daglig leder for Facet5 Norge, selskapet som har utviklet personlighetstesten som ble brukt i undersøkelsen.

Svært ulik personlighet

Undersøkelsen viser at kjærligheten blomstrer hos folk med svært ulik personlighet. 173 par ble sammenlignet med 173 tilfeldig sammensatte par som ikke kjente hverandre.  Alle var heterofile. Parene var fra mange ulike land, og også norske par deltok i prosjektet.

Besluttsomhet, kontrollbehov og energinivå var blant områdene som ble testet.

- Det virker som om introverte kan gå fint sammen med utadvendte mennesker, og godt organiserte, strukturerte typer kan takle litt kaos i sine liv, sier Østeraat.

Familieterapeut Hilde Teisbo driver egen klinikk i Bærum. Hun mener det er lettere å tåle hverandres ulikheter i starten av et forhold.

- Det man blir fascinert av og forelsket i, er gjerne ting som er ulikt fra en selv. Og hvis partneren for eksempel er mer sosial og livat enn det en selv er, kan man like den spontaniteten. Men etter hvert når forholdet utfordres, er det gjerne disse tingene som skaper utfordringer og som irriterer, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Må kunne jenke seg

Hun nevner tilfeller der den ene av partene for eksempel er svært engasjert i egen karriere. I starten kan dette være spennende, mens etter hvert, når man selv kanskje går inn i en fase der man mener at barn og det å være en familie er det viktige, kan karrierejaget være irriterende.

FAMILIETERAPEUT: Hilde Teisbo mener man fint kan fungere sammen til tross for store forskjeller, men relasjonen er viktig.
FAMILIETERAPEUT: Hilde Teisbo mener man fint kan fungere sammen til tross for store forskjeller, men relasjonen er viktig. Foto: Foto: Privat.

- Da kommer forskjellene fram, man klarer ikke å jenke seg, men fortsetter med det man selv føler er viktig. Dette kan bare fungere i lengden dersom relasjonen mellom partene er god.

Dette kommer også fram i undersøkelsen. Forholdene mellom partnere fungerer best dersom de begge har likt syn på tillit, hvordan man støtter hverandre og hvordan man ivaretar andres behov, samt hvordan man ser på sosial rettferdighet og hvilket menneskesyn man har.

- Personer som er tillitsfulle, omsorgsfulle og hjelpsomme vil på lengre sikt være mindre forenelige med noen som har en tøffere, krassere og mer kynisk natur. Mens de med en mer pragmatisk væremåte kan frustreres av en myk og overdrevent tilgivende natur, sier Østraat.

Undersøkelsen slår fast at syn på sosial rettferdighet og hvor tillitsfull, hjelpsom og omsorgsfull man er, bør stemme overens med partnerens syn på det samme.

- Dette kan forklare det vi ofte beskriver som å ha god kjemi med andre mennesker. Noe som bare er der, som man vet finnes uten at det lar seg forklare så lett, sier han.

Ivaretar andres behov

Relasjonen sier noe om hvor høy tillit man har til andre, og om man er mest opptatt av å gi støtte og omsorg eller er mer saklig og objektiv.

- Hvis man er ulike der, må man være i stand til å respektere og forstå hverandre i veldig høy grad, sier Østraat.

Hilde Teisbo er enig i at relasjonen er viktig for at et parforhold skal fungere.

- Det er det som binder partene sammen. Hvis den er god, kan man tåle større ulikheter, og opplever ikke at forskjellene truer forholdet. Man er trygg på hverandre uansett, og føler ikke at forholdet trues av at den ene bruker mye tid på noe annet enn partneren.

Raushet i bunn

Hun forteller at man kan ha et annerledes menneskesyn uten at det betyr at forholdet ikke vil fungere.

- Man ser jo for eksempel par der den ene stemmer Frp og den andre SV. Det byr på mer utfordringer, men når relasjonen, åpenheten og rausheten for hverandre ligger i bunn, kan man tillate seg å lytte til den andre, og man behøver ikke å gå i forsvar. Men man kan tåle ulikheter, for de er ikke truende når man har en god relasjon i utgangspunktet, sier hun.

Hun mener det går fint an å se ulikt på andre mennesker og likevel fungere sammen som et par, så lenge man ikke ser på partneren som en motstander.

- Det er klart at hvis man har ulik måte å tenke på, er det større sannsynlighet for at man ikke ser på hverandre med den samme rausheten. Det kan true forhodet.

Hun slår fast at for å få et slikt forhold til å fungere, må man vise forståelse for at den andre tenker annerledes.

- Man må være i stand til å se ting fra den andres standpunkt, slik at man tillater den andre å ha andre meninger enn seg selv.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kommunikasjon er viktigst

Teisbo opplever også at mange kan være svært ulike og samtidig fungere sammen, slik undersøkelsen viser. Hun forklarer at forskjellene kan være en styrke så lenge man klarer å kommunisere hva man er ulike i, og at man har en åpen dialog slik at forskjellene ikke truer kjærligheten.

- Mange problemer oppstår fordi vi har ulike ting som gjør at vi føler oss elsket og verdsatt. Vi får kanskje ikke respons på den måten vi selv liker å formidle kjærlighet, og misforståelser kan oppstå. Vi må prøve å være åpne og rause med hverandre og akseptere ulikhetene.

Teisbo mener at motsetninger fint kan leve i et godt partnerskap så lenge man har en tydelig kommunikasjon og er i stand til å snakke åpent med hverandre.

- Man må oppleve mening og fellesskap med forholdet. Da klarer vi også ulikhetene. Av og til kan det være lurt å sette seg ned og se på historien sin og snakke om hva det er som holder en sammen.

Ble til ved en tilfeldighet

Einar Østraat forteller at undersøkelsen ble til ved en tilfeldighet hos Facet5. Firmaet sertifiserer folk slik at de kan bruke personlighetstesten i for eksempel jobbintervjuer.

- Flere av våre deltakere på sertifisering var interessert i å se hvordan personlighet influerer valg av partner og hvordan profilen til partneren var og atferden forbundet med hver av faktorene. Derfor gjennomførte vi et forskningsprosjekt knyttet til parforhold. Vi følte også at våre funn var overførbare til relasjoner på jobb, enten det var forholdet mellom leder og medarbeider, til sideordnede eller til business partnere, sier Østraat.

Testen til Facet5 brukes blant annet for å personlighetsteste jobbsøkere, og avdekker en persons grunnleggende preferanser, hvordan de opptrer og samhandler med andre, samt hvordan andre kan oppfatte dem. Man må svare på en rekke spørsmål som dekker disse temaene i testen.

Vil du lese flere saker om samliv og forhold? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning