Norske kvinner søker spenning

Skal vi tro en fersk undersøkelse gjennomført av Disney, så har så mange som syv av 10 norske kvinner en eller flere ganger forelsket seg i ”feil” mann.

Publisert Oppdatert
I disse dager lanseres for første gang den klassiske kjærlighetshistorien om Lady & Landstrykeren på DVD. Akkurat som Lady og Landstrykeren forelsker seg i hverandre - til tross for helt ulik sosial bakgrunn - ser det ut til at motsetninger også tiltrekker norske kvinner. Selv om mange vil hevde at like barn leker best, viser Disneys ferske undersøkelse altså at motsetninger tiltrekker norske kvinner mer enn likhet.
Den samme undersøkelsen har blitt gjennomført i Sverige og Finland. Undersøkelsen har blant annet kartlagt nordiske kvinners erfaringer med litt "farlige eller "forbudte" menn, og deres holdninger til forholdet mellom mann og kvinne.

Svenske kvinner foretrekker likemenn

Etter de svenske resultatene å dømme, foretrekker svenske kvinner "ufarlige" menn som er mer like dem selv (78 %). Det samme gjelder også for mer enn halvparten av de finske kvinnene
(66 %), mens kun 33 prosent av norske kvinnene mener det samme. Så mange som syv av 10 norske kvinner sier at de en eller flere ganger har forelsket seg i "feil" type mann.
Men selv om uttrykket "opposites attracts" i størst grad ser ut til å gjelde for norske kvinner, er de nordiske kvinnene i undersøkelsen mer samstemte når det gjelder hvilke egenskaper som tiltrekker mest blant de litt "f arligere" mennene. Spesielt er de nordiske kvinnene i undersøkelsen enige om at spenning og eventyrlyst er utslagsgivende for valget av "feil" mann.

Sosial bakgrunn ikke av betydning

Akkurat som i Lady og Landstrykeren, hvor de to hundene faller for hverandre til tross for helt ulik sosial bakgrunn, mener 75 prosent av de norske kvinnene i undersøkelsen at et forhold kan fungere på tvers av sosiale skillelinjer. Blant de norske kvinnene under 30 år er tallet på hele 85 prosent. Det samme gjelder for svenske kvinner, hvor 86 prosent av de spurte mener at sosial bakgrunn ikke har noen betydning for parforholdet.
Undersøkelsen har også kartlagt hvilket lands kjøkken som betraktes som det mest romantiske. Her ser det ut til å være felles nordisk enighet om at det italienske kjøkkenet er det mest romantiske.
Videre avslører undersøkelsen at norske og svenske kvinner gjerne betaler regningen for restaurantmåltidet selv. Kun 26 prosent av de svenske kvinnene, og 32 prosent av de norske kvinnene mener at mannen bør betale for restaurantmåltidet. Mens svenske kvinner ser ut til å være de mest likestilte, svarer over halvparten av de finske kvinnene at mannen bør betale for restaurantmåltidet.

Undersøkelsen:

Omnibus basert på 500 intervjuer i Norge, Sverige og Finland. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Norstat (Sverige og Norge) og TNS Gallup (Finland).
__________________________________________________________________________

Kilde: Disney

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning