Når 1+1=3

Stemorrollen kan være vanskelig. Slik håndterer du det!

Publisert Oppdatert
Det er et faktum at den typiske «kjernefamilien» ikke nødvendigvis er normen lenger. I stedet får man nye familiekonstellasjoner, hvor «mine, dine og våre barn» bringer med seg en rekke utfordringer, både for barn, foreldre og nye partnere.

Les også: Stress ned!

Les også: Unngå forholdskrise

Les også: Vi er stressgenerasjonen


For hvordan er det egentlig å komme inn som «utenforstående» i etablerte familierelasjoner, i form av mors eller fars nye partner?

Vi har spurt Lillian Husby, familieterapeut og ansatt ved Familievernkontoret i Sør-Trøndelag. Familievernkontoret jobber med en rekke problemstillinger sammen med par eller enkeltpersoner som strever med familierelasjonene

- Mange av disse problemstillingene handler om nye partnere, steforeldre, dine, mine og våre barn, bekrefter familieterapeuten.

Udefinert rolle
Hun forteller at Familievernkontorets erfaring er at steforelderrollen er vanskelig, blant annet fordi den ikke er tydelig definert.

- De andre rollene i familien er mere avklart, det gjelder både foreldre, besteforeldre og barn. Vi har dessuten med oss noen gamle forestillinger fra eventyrverden om den onde stemor. Det er også mange ulike forventninger fra omgivelsene til stemorrollen.

Bakgrunn for bruddene og skilsmissene er svært ulike, foreldre er ulike og ikke minst barna er forskjellinge.

Familievernkontoret mener det er viktig for stemor å huske på følgende:
 • Far og barn har en lang relasjon med sine regler og sin kultur. Det er viktig å vise respekt for det før man bryter inn med egne endringsforslag.
 • Stemor må lytte til far og barn. Stemor vil komme i andre rekke, og må akseptere det. Barnet og dets behov kommer først.
 • Stemødre må bygge opp en god relasjon til barnet før de begynner å være oppdrager, og deres mandat må avklares med far først.
 • Hvis barnefaren er uklar og utydelig, vil det vanskeliggjøre stemors rolle.
 • - Stemor kan være en voksenressurs for barnet, og en støtte når konfliktene er store mellom mor og far. Det er da viktig at stemoren ikke bidrar til konflikt-opptrapping med å for eksempel snakke stygt om biologisk mor eller ta stilling i konflikten. En klok stemor kan være med å bidra til å dempe en konflikt mellom foreldrene ved å ikke bare støtte far for enhver pris, men kunne reflektere ulike synspunkter. Det motsatte kan også skje, og kan øke problemene for alle partene, eksemplifiserer Husby.

  Det er ikke til å nekte for at stemor-rollen kan være utfordrende, og noen ganger sår. For hva gjør man for eksempel når det kommer til deltagelse i bursdager, skoletilstelninger og så videre?

  - Barnet er den viktigste personen i denne sammenhengen. Hvis stemors tilstedeværelse fører til spenninger mellom foreldrene, vil det gjøre situasjonen følelsesmessig vanskelig for barnet. Da blir det etter min mening feil at stemor skal være tilstede, sier Husby.

  Bruk tid
  - Min erfaring er at hvis stemødre bruker lang tid og tålmodighet i prosessen med å bli kjent i den nye familien, og ikke presser seg på i noen sammenhenger, kan hun bli en god ressurs for barnet og unngå ytterligere konflikter og vanskelige utfordringer.

  Husby har mange eksempler på at barn har beskrevet stemor nesten som en venninne, og som en voksenperson det går an å snakke med også om ting de ikke snakker med foreldrene om.

  - Jeg har desverre også mange eksempler på det motsatte, og hvor alle familiemedlemmene sliter med relasjonene i årevis, sier familieterapeuten.
ste_hoyde

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning