Partnervalg, forskjell på menn og kvinner

Fikk svært så direkte tilbud: 7 av 10 menn takket ja

Visste ikke at de var prøvekaniner. Forskerne trengte kun stille ett enkelt spørsmål.

LIKE ATTRAKTIVE: - Ser man på generell attraktivitet finner man en glidelåseffekt der de mest attraktive finner hverandre, og ned til de minst attraktive der partnerne i svær grad har tilsvarende grad av attraktivitet, forklarer Leif Edward Ottesen Kennair.
LIKE ATTRAKTIVE: - Ser man på generell attraktivitet finner man en glidelåseffekt der de mest attraktive finner hverandre, og ned til de minst attraktive der partnerne i svær grad har tilsvarende grad av attraktivitet, forklarer Leif Edward Ottesen Kennair. Foto: FOTO: Thinkstockphoto.com.
Publisert Oppdatert

Tilbudet de ikke kunne si nei til:

Ingrid Leren Wathne, sertifisert PREP-kursleder ved Modum Bads Samlivssenter, forteller at det er gjort mange forsøk på å finne ut av forskjellen på kvinner og menn når det handler om partnervalg:

- Det at kvinner og menn tiltrekkes av ulike sider ved en partner, blir forsøkt forklart med biologi og evolusjonspsykologi. Og det er gjort mange forsøk på å finne ut av forskjellen. "I find you very attractive"- feltstudien til Clark & Hatfields er spennende, sier Leren Wathne og forteller:

- Studenter ved Florida State University ble sjekket opp av "fremmede" med inngangskommentaren: "Jeg har lagt merke til deg på campus, jeg synes du er veldig attraktiv - ", etterfulgt av tre spørsmål:

1) - vil du gå ut med meg, 2) - vil du bli med hjem og 3) -vil du gå til sengs med meg?

Resultatet viste at litt flere menn enn kvinner takket ja til å gå ut, mens kjønnsforskjellene økte betraktelig når det kom til det å "bli med hjem" og "gå til sengs med".

Ingen av kvinnene ønsket å hoppe til køys med den fremmede, i motsetning til hele 70 % av mennene som gladelig takket ja.

- Kvinner tendere altså til å være mer selektive i valg av seksualpartnere enn menn. Dette kan forklares som en adaptiv funksjon. Både kvinner og menn vil føre genene sine videre, men i og med at kvinner biologisk investerer mer i et svangerskap enn menn gjør (de bærer det frem og ammer det), ser det ut til at kvinner tenker seg nøyere om før de har sex.

(Kilde: Clark & Hatfield 1987)

7 av 10 menn svarte ja til å hoppe til køys med en fremmed: Se hva forskerne spurte studentene om i faktaboksen til høyre.

Trodde du at personlighet betydde mer for kvinner enn for menn når det kommer til valg av livspartner? Og at utseendet på partneren betyr mer for menn enn for kvinner?

Det ligger nok en god del i nettopp dette, men i tillegg er det mer komplekst enn som så, i følge Leif Edward Ottesen Kennair, Phd., avdelingsleder ved avdeling for psykologi ved NTNU:

- Både menn og kvinner vurderer for eksempel intelligens og medmenneskelighet (personlighet) som viktig i valg av partner. Men både kvinner og menn tiltrekkes av utseende, forteller Ottesen Kennair til Kvinneguiden.

Menns og kvinners partnerverdi

I sin bok «Evolusjonspsykologi» skriver han mye om hvordan kvinner og menn tiltrekkes av hverandre. Mens enkelte myter knuses, kan forskeren også avsløre vesentlige forskjeller på kvinner og menn når det kommer til partnervalg.

Ottesen Kennair forklarer ulikhetene mellom kvinner og menn når det kommer til partnervalg:

Menn ser i stor grad etter:

 • Hofte-midje ratio
 • Sekundære kjønnstrekk
 • Femininitet/østrogeneffekter
 • Ungdommelighet

Kvinner ser i stor grad etter:

 • Maskulinitet
 • Skulderbredde
 • Høyde
 • Symmetri
 • Kvinner vurderer også andre forhold, som for eksempel status og fremtidig inntjeningsevne.

- Det er altså til en viss grad mulig å hevde at en kvinnes partnerverdi i større grad vurderes på bakgrunn av utseende, enn en manns, men jeg tror begge kjønn først legger merke til det opplagte - utseendet, sier forskeren.

Vakre kvinner langt mer populære

At menn først tiltrekkes av utseendet mens kvinner først og fremst faller for personligheten, er likevel det tradisjonelle mønsteret, mener Øystein Gullvåg Holter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning:

- "Beauty is in the eye of the beholder" sa Oscar Wilde, dette handler mye om hvordan man ser på kvinner og menn. Men jeg tror fortsatt at en del av den tradisjonelle tendensen gjelder. Antakelig mindre tydelig enn før. Begge skal være omtrent like tiltrekkende, sier Gullvåg Holter til Kvinneguiden.

Han forteller at han og hans forskerteam spurte folk om partnervalg i en undersøkelse for noen år siden:

- Vi antok at vi ville avdekke forskjeller mellom kvinner og menn. Men svarene var forbløffende like! De fleste ville ha en partner som er uavhengig, forståelsesfull, er trygg på seg selv og så videre, sier forskeren.

Samtidig understreker han at man skal være obs på at det folk svarer i slike studier, kan være forskjellig fra det de gjør i praksis.

- Jeg gjorde en studie av en stor kontaktannonse-spalte, som viste et gap mellom retorikken i innleggene - "likestilt forhold søkes", og så videre - og det faktiske svar-mønsteret. Man så for eksempel at unge kvinner som annonserte godt utseende fikk langt flere svar enn noen annen gruppe, forteller han.

Kvinner vil ha resurssterk partner

Ingrid Leren Wathne er sertifisert PREP-kursleder ved Modum Bads Samlivssenter og utdannet ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun forteller at det er forsket mye på hva kvinner og menn legger til grunn for valg av partner.

- Om preferansene er like eller ei, ser ut til å variere med selve motivet med partnerskapet. I boken "Social Psychology" (Kenrick, Neuberg og Ciadini) deler forfatterne motivene for partnervalget i tre. Vi velger en partner for 1) å oppnå seksuell tilfredsstillelse, 2) etablere familiebånd og 3) skaffe oss ressurser og sosial status. Det er både forskjeller og likheter i kvinner og menns preferanser i forhold til disse tre målene, sier Leren Wathne til Kvinneguiden og forklarer:

 • Første motivet, seksuell tilfredsstillelse: Dette er regnet å være en viktig ingrediens i parforholdet. Så hva er da sexy for hvem? Selv om man vurderer skjønnhet ulikt i ulike kulturer, ser man at en rekke trekk, som fysisk symmetri og sunnhet, er universelt sett på som attraktivt for begge kjønn.
 • Men hva med intelligens? Noen tenker at det er mer viktig for henne enn for ham. I en undersøkelse hvor kvinner og menn ble bedt om å svare på hva som var et minimum IQ-nivå på en partner, fant man stort sett likheter. Verken menn eller kvinner vurderte IQ som veldig viktig for en date- eller sexpartner (menns krav til IQ sank faktisk ved sex).
 • Motiv nummer to, å etablere familiebånd: Deltakerne ble bedt om å vurdere en partner for "fast følge" og "ekteskap", og da ble IQ langt viktigere. For begge kjønn. (Kenrick, Sadalla, Groth, & Trost, 1990)
 • Det tredje motivet for å være sammen, å oppnå ressurser og sosial status: Her finner man kjønnsforskjeller. En partners status, økonomi og makt er viktigere for en kvinnes vurdering av en mann, enn for en manns vurdering av en kvinne. Forskning viser at kvinner verden over tenderer til å ønske seg og velge litt eldre menn som generelt har mer ressurser og høyere sosial status ( Buss, 1989; Kenrick & Keefe, 1992).
 • Menn har et mer komplekst mønster: Eldre menn er tiltrukket av yngre kvinner, menn i 20-årene av kvinner på sin egen alder, og tenåringsgutter er tiltrukket av kvinner som er litt eldre enn dem selv. (Buunk et al., 2001; Kenrick et al., 1996; Otta et al., 1999).
TILTRUKKET KVINNE: Ved siden av utseendet vurderer kvinner også andre forhold for sitt partnervalg, som for eksempel status og fremtidig inntjeningsevne.
TILTRUKKET KVINNE: Ved siden av utseendet vurderer kvinner også andre forhold for sitt partnervalg, som for eksempel status og fremtidig inntjeningsevne. Foto: FOTO: Thinkstockphoto.com.

Tydeligste forskjell på kvinner og menn

I følge Leif Edward Ottesen Kennair, Phd., avdelingsleder ved avdeling for psykologi ved NTNU, er hovedforskjellene på menn og kvinner, når de velger sin partner, følgende:

 • Menn ser etter tegn på østrogen, kvinner etter tegn på testosteron.
 • Deretter sekundære kjønnskarakteristika og effekter på utseende av kjønnshormoner på kropp og utseende.
 • Kvinner vil deretter i større grad se etter status/fremtidig inntjeningsevne, mens menn ser etter ungdommelighet/fruktbarhet.
 • De to siste punktene medfører i stor grad at kvinner ofte velger en litt eldre partner, mens menn søker en litt yngre partner.

- Det må jo være en fordel å ha en ressurssterk partner, man kan lure på hvorfor menn er mindre opptatt av dette enn kvinnene. Noen mener at dette henger sammen med hvilke ressurser hvert kjønn bidrar med til avkommet, sier Leren Wathne og fortsetter:

- Kvinner har til alle tider vært fysisk betydningsfull for avkommet, vi bærer barnet frem og ammer det. Det vil være fordelaktig for våre forfedre å legge vekt på helse og reproduktivt potensial som en ressurs hos sin partner. Et av tegnene på disse kvalitetene er kvinnens alder og fysiske attraktivitet. Det at menn ikke "bidrar med sine kropper til avkommet", mener biologiteoretikere trorlig er grunnen til at våre formødre søkte høystatus-menn som kunne sikre dem med mat, beskyttelse eller gode gener, forklarer hun videre.

Vi matcher partnerens utseende

Tenk deg om - hvor ofte ser du en mann som er sammen med en kvinne som er mindre attraktiv enn ham?

Og motsatt - hvor ofte ser du en mann som er sammen med en kvinne som er mer attraktiv enn ham?

Første tilfellet kan tenkes å være mer sjeldent enn andre tilfellet, selv om det, i følge Ottesen Kennair, ikke er vitenskapelig dokumentert:

- Tja,i og med at flere kvinner enn menn får barn, så er det kanskje slik at det ikke stemmer helt. Men poenget her er at en manns attraktivitet/partnerverdi er mer enn hans fysiske "skjønnhet". For dersom han har innflytelse, økonomi, status, så vil det øke hans attraktivitet gjennom en kvinnes øyne. For en kvinne så er hennes attraktivitet i større grad forklart av utseende. Sånn sett kan man reagere på par hvor den ene er svært mye mer attraktiv enn den andre, men man bør da vurdere attraktivitet mer vidt enn bare utseende.

- Ser man på generell attraktivitet finner man en glidelåseffekt der de mest attraktive finner hverandre, og ned til de minst attraktive der partnerne i svært stor grad har tilsvarende grad av attraktivitet, forklarer forskeren.

Folk reagerer på ubalansert attraktivitet

Om en mann som er sammen med en kvinne som er mindre attraktiv enn han selv derfor også vil bli møtt av fordommer, er Ottesen Kennair litt usikker på:

- Men det er jo klart at de fleste etter beste evne vil forsøke å skaffe seg en partner med så høy partnerverdi/generell attraktivitet som mulig. Dersom det er klare forskjeller mellom partnere, så vil de fleste mennesker reagere på det, og forsøke å evaluere hvilke ikke-eksplisitte/ikke-synlige trekk som trekker den ene ned eller den andre opp.

- Slik sosial interesse er derimot ikke nødvendigvis fordomsfull. Men her bør man påpeke at dersom man kan velge fritt så vil man bli mer kresen, og dersom man har stor regulering av valg, så vil man tenke mindre og mindre på for eksempel utseende fremfor andre faktorer som kanskje er mer livsnødvendige, i valg av partner, fortsetter forskeren.

Gullvåg Holter tror delvis at menn blir møtt med fordommer siden dette muligens er mindre akseptert:

- Kanskje noe, i den forstand at det har blitt vanlig å kritisere de som veier for mye, røyker, eller hva det måtte være. Men om en tiltrekkende mann møter fordommer hvis "dama er stygg", er jeg usikker på, jeg assosierer det mer med tradisjonelle mønstre, understreker han.

TILTRUKKET MANN: Menn ser i stor grad etter hofte-midje ratio, sekundære kjønnstrekk, femininitet/østrogeneffekter og ungdommelighet.
TILTRUKKET MANN: Menn ser i stor grad etter hofte-midje ratio, sekundære kjønnstrekk, femininitet/østrogeneffekter og ungdommelighet. Foto: FOTO: Thinkstockphoto.com.

Utseendet betyr ikke mer nå enn tidligere

Gullvåg Holter beskrev temaet tiltrekning og partnervalg første gang ut fra en studie han og hans team gjorde av sjekking, som også kom som bok, "Sjekking, kjærlighet og kjønnsmarked", i 1981.

Forskeren forteller at senere studier blant annet viste at også kvinner la mer vekt på utseendet.

- Det har vært mye spekulasjon om at hele samfunnet har blitt mer opptatt av utseende, utvendige tegn på suksess og så videre, men det er ikke veldig tydelig at det har blitt mer gjennomgående når det gjelder hvordan folk flest i praksis finner hverandre. Det varierer med type miljø selvsagt.

- Den tradisjonelle tendensen var jo at penger på mannssiden gikk sammen med skjønnhet på kvinnesiden - den norskamerikanske sosiologen Torstein Veblen beskrev dette i overklassen i USA allerede på 1890-tallet, forteller forskeren videre.

Sosiale forhold og kultur spiller inn

Gullvåg Holter mener at det ikke nødvendigvis er forskjell på kjønnene når det handler om hvordan man tiltrekkes av andre.

- Det viktigste er vel at dette ikke er et enten-eller. Sosiale forhold og kultur er viktig for hva slags standarder som gjelder i makevalg, men biologi spiller også en rolle. Spørsmålet er hvilken, sier forskeren og fortsetter:

- Veldig enkle hypoteser om at menn er ute etter å spre genene sine mens kvinner tenker på barna, har ofte preget debatten, men forskning viser mye variasjon, både mellom samfunn, og innad hos hvert kjønn.

For femti år siden var det vanlig å tenke at menn var mye mer opptatt av sex enn kvinner. Men Gullvåg Holter understreker:

- Det som er klart, er at slike ting varierer, og forandrer seg.

(Kilde: Boken Social Psychology, Goals in interaction, av Kenrick, Neuberg og Cialdini, Gangestad & Thornhill, 1997.)

Les også:

Usikker på ditt partnervalg?

Derfor slutter dere å ha sex med hverandre

Er kjæresten blitt gørrkjedelig?

Mal soverommet, få mer sex

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning