Rettigheter ved forsinket fly

Dette har du krav på om flyet er forsinket

Vet du egentlig hva du har krav på når flyet er forsinket?

RETTIGHETER: Sjekk hva du har krav på om flyet er forsinket.
RETTIGHETER: Sjekk hva du har krav på om flyet er forsinket. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos
Publisert Oppdatert

- De viktigste rettighetene ved flyforsinkelser er retten til erstatning (standardsatser og individuell erstatning hvis høyere krav, parkeringsutgifter, hotell og lignende), forklarer direktør Ragnar Wiik i Forbruker Europa.

- Dette gjelder i første rekke ved kansellering/iinnstilling av flyvninger og gjennom praksis også for lengre forsinkelser over tre timer.

Videre supplerer Wiik med at ansvaret er uavhengig av skyld hos flyselskapet og har et viktig unntak hvis kanselleringen/forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunnet ha avverget, som for eksempel uvær, streik, teknisk svikt, askesky.

- I disse tilfellene vil det ikke foreligge ansvarsgrunnlag og erstatningsplikt for flyselskapet.

Refusjon eller omruting

Utover erstatning har passasjerene ved kansellering krav på refusjon eventuelt omruting på nærmere vilkår.

- Det samme gjelder forpleining ved forsinkelser over to timer og rett til informasjon og klagebehandling, forklarer direktøren i Forbruker Europa.

- Utfordringen er altså først og fremst å avgjøre om passasjerene har rett til erstatning og dette må som regel vurderes fra sak til sak som i de aktuelle Dreamliner-sakene som ligger til behandling i Transportklagenemnda.

Dette har du krav på

Fagleder Sverre McSeveny-Åril i Forbrukerombudet forklarer til Kvinneguiden at dersom flyet innstilles skal du få valget mellom å få refundert billettprisen eller å få omrutet reisen snarest mulig eller til et senere tidspunkt etter eget ønske, men på tilsvarende vilkår som ved den opprinnelige billetten.

- Passasjeren vil ved innstillinger også kunne ha rett på standarderstatning dersom man ikke har fått informasjon om innstillingen i tilstrekkelig til før innstillingen. Du har også rett til forpleining, det vil si måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden og hotellinnkvartering der overnatting er nødvendig, i tillegg til transport mellom flyplassen og hotellet.

Når har du krav på forpleining?

På Forbrukerrådets nettsider står det at du har krav på forpleining når flyselskapet med rimelighet kan forvente at forsinkelser i forhold til den planlagte avgangen med:

 • To timer på en flygning kortere enn 1500 km
 • Tre timer på en flygning lenger enn 1500 km innen EØS-området, og alle andre flygninger mellom 1500 og 3500 km
 • Fire timer på øvrige flygninger

Skal du fly fra Oslo til for eksempel New York, har du derfor krav på forpleining når flyselskapet kan forvente mer enn fire timer forsinkelser.

Dette kan du kreve:

Forpleining: Flyselskapet plikter i slike tilfeller å tilby passasjeren måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden.

Ringe hjem: Passasjeren skal også tilbys dekning av utgifter til to telefonsamtaler, telefonbeskjeder, eller e-postmeldinger.

Overnatting: Er forventet avgangstid minst dagen etter opprinnelige avgangstid, skal flyselskapet tilby overnatting der det er nødvendig, samt transport mellom lufthavnen og innkvarteringsstedet.

Rettighetene gjelder også hvis flyselskapet innstiller avgangen din. Da har du i tillegg rett til å velge mellom refusjon av billettprisen eller å bli ombooket snarest mulig til en senere avgang.

Erstatning ved forsinkelse

Kommer du fram til reisemålet mer enn tre timer etter planlagt ankomsttidspunkt, har EU-domstolen slått fast at du på lik linje som ved innstilte avganger har krav på en forhåndsfastsatt erstatning. Hvor mye du har krav på, avhenger av flygningens lengde.

Dette har du ifølge Forbrukerrådet krav på i de ulike tilfellene:

 • 250 Euro for alle flygninger opptil 1500 km.
 • 400 Euro for alle flygninger innen EØS på mer enn 1500 km, samt flygninger utenfor EØS på mellom 1500km og 3500 km.
 • 600 Euro for alle flygninger over 3500 km.

Unntak for retten til erstatning

Ifølge Forbrukerrådet har du ikke krav på kompensasjon i følgende tilfeller:

 • Når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.
 • Teknisk svikt med flyet som medfører at flygningen må instilles, fritar ikke flyselskapet, med mindre de kan sannsynliggjøre at de tekniske problemene skyldes uforutsette forhold som de ikke kunne tatt i betraktning eller unngått med rimelige tiltak.
 • Hvis du blir informert om innstillingen senest 14 dager før avgang
 • Hvis du blir informert om innstillingen mellom 14 dager og 7 dager før avgang, og samtidig blir tilbudt ombooking slik at du kan reise høyst 2 timer før opprinnelig planlagt avgangstid, og nå det endelige bestemmelsesstedet senest 4 timer etter opprinnelig planlagt ankomsttid.
 • Hvis du blir informert om den innstilte flygningen mindre enn 7 dager før avgang forutsatt at du blir tilbudt en ombooking som innebærer at du kan reise høyst 1 time før planlagt avgangstid og ankomme bestemmelsesstedet senest 2 timer etter planlagt ankomsstid.

Les også:

Quiz: Vet du hva flyplassene heter?

Slik kommer du raskest gjennom sikkerhetskontrollen

Dette skjer når fugl treffer fly

NÅR FLYET ER FORSINKET: Kommer du fram til reisemålet mer enn tre timer etter planlagt ankomsttidspunkt, har EU-domstolen slått fast at du på lik linje som ved innstilte avganger har krav på en forhåndsfastsatt erstatning.
NÅR FLYET ER FORSINKET: Kommer du fram til reisemålet mer enn tre timer etter planlagt ankomsttidspunkt, har EU-domstolen slått fast at du på lik linje som ved innstilte avganger har krav på en forhåndsfastsatt erstatning. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning