Hva kjennetegner en dårlig sjef?

Ni tegn på at du har en dårlig sjef

Mistrives du på jobben kan lederskapet være grunnen. Her er tegnene på at du har en dårlig sjef.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Dårlig kommunikasjon, mangel på entusiasme og visjon...dette er bare noe av det som kjennetegner en dårlig sjef.

Likevel er det ikke alltid like lett å umiddelbart se om lederskapet er godt eller ikke.

Jan Gunnar Kaaresen er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, med arbeidsrett som spesialfelt. I tillegg har han en mastergrad i Arbeids- og Organisasjonspsykologi.

Kaaresen, som jobber som bedriftsrådgiver i Garuda Norge, påpeker at det er ikke alltid du kan se at sjefen er dårlig.

- Det er noe som kan komme frem når sjefen skal håndtere problemer eller utfordringer.

- Tenker sjefen på eget eller på bedriftens beste? Blir medarbeiderne ivaretatt slik at den ansatte opplever støtte eller det å bli hørt/tatt på alvor?

Også den ansatte har et ansvar

Bedriftsrådgiveren understreker at det er viktig å kunne stole på sin leder. Inngir han/hun tillitt og holder lederen avtaler?

- For mange ansatte er det og viktig at man vises respekt og annerkjennelse. Skal det gjøres en god jobb, må arbeidsgiver og leder tilrettelegge for god jobbutførelse og et positivt arbeidsmiljø.

- Dette setter og krav til medarbeideren, han/hun må medvirke til å være en god og positiv medarbeider som legger innsats ned i jobben.

Hva kjennetegner en god leder?

En leder må være opptatt av at de er en leder og være opptatt av hva som er god ledelse.

Kaaresen forklarer til Kvinneguide at det er forskjell på ledelse(leadership) og styring(management).

- Det krever en god porsjon selvinnsikt å forstå hvordan en som leder virker på andre mennesker, hvordan få andre mennesker til å yte og bidra til bedriftens måloppnåelse.

Mange snakker om ledelse som en form for talentutvikling.

Beriftsrådgiveren forklarer at mange lederkvaliteter kan trenes opp, slik som forbedret kommunikasjon.

9 tegn på at du har en dårlig sjef

  • Mangler energi og entusiasme
  • "Bra nok" der det trengs utmerkede resultater
  • Mangler en tydelig visjon og retning
  • Klarer ikke å være en lagspiller
  • Sier en ting, men gjør noe helt annet
  • Lærer ikke av egne feil
  • Sliter med endringsledelse
  • Sliter med å utvikle andre
  • Mangler sosial kompetanse

Kilde: Harvard Business Review

- Ekte genuin interesse for andre, er det imidlertid vanskeligere å trene på. Noe som selvsagt er en klar fordel, iallfall når du skal håndtere andre mennesker.

Konsekvenser av en dårlig sjef

Ifølge Kaaresen kan konsekvenser av dårlig lederskap blant annet være lavere produktivitet, høyere sykefravær, dårligere trivsel og opplevelse av mestring.

- Det vil og få utslag i høyere turnover, svakere omdømme og et arbeidsmiljø preget av fryktkultur og overdreven konkurransementalitet.

- Driverne blandt de ansatte vil da kunne preges av ytre motivasjonsfaktorer, som vi vet med bakgrunn i forskning ikke er like sterke motivasjonsfaktorer for å gjøre en god jobb over tid.

Bedriftsrådgiveren understreker at god og ivaretakende ledelse vil kunne koble på de indre motivasjonsfaktorene til den ansatte.

- Her vil også gevinstene på det personlige plan være større på det personlige plan, samt at bedriftene vil kunne heve seg i konkurransen om de beste hodene.

Ikke gå til kamp mot sjefen

Når forholdet mellom sjef og ansatt går på tverke, har det gjerne bakgrunn i en konflikt. De fleste konflikter mellom sjef og ansatt er relaterte til kommunikasjon, og kan løses hvis begge parter erkjenner at det er et problem og ønsker å gjøre noe med det.

- Jeg vil først forsøke ved hjelp av kommunikasjon å finne ut om det kan ha oppstått misforståelser, har Christian Scheen tidligere uttalt til Kvinneguiden.

Scheen er leder for endringsledelse og karriereomstilling i Naviga - Lee Hecht Harrison - et spesialfelt i Adecco Search & Select.

- Om det ikke hjelper, så er det lettere å finne seg en ny jobb og en ny leder enn å forsøke å forandre den du har. Det er altfor energitappende å stå i en konflikt, råder han.

Les også:

Slik klarer du deg på halve lønna

Slik handler du mer effektivt

Slik forhandler du deg til høyere lønn

QUIZ: Sjekk om du bør bytte jobb

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning