Pass deg for kyniske utleiere

Leierboerforeningen vurderer å "svanemerke" gode utleiere. Foreningen håper å skille ut kyniske utleiere som stadig dukker opp i klagestormen til Leieboerforeningen.

Publisert Oppdatert
- Vi mottar svært mange henvendelser fra fortvilede leietakere som har oppdaget kontraktsforhold de ikke var klar over eller som står nærmest maktesløse overfor kyniske utleiere. Ofte er de samme utleierne som gjentatte ganger bemerker seg negativt, forteller Knut Helland-Hansen, advokat i Leieboerforeningen.

- Hva med å svarteliste utleiere?

- Juridisk og økonomisk er det komplisert. Vi vet at mange at utleiere ikke vil nøle med å saksøke oss, noe som kan by på store økonomiske problemer for Leieboerforeningen. Vi vurderer heller å kvalitetsmerke utleiere som utmerker seg på en positiv måte. Det er heldigvis noen av dem også, sier Helland-Hansen.

StudentinnrykkAugust er en svært travel måned for Leieboerforeningen. For mange er dette etableringstid. Ikke minst strømmer mange tusen studenter til landets høyskoler og universiteter. De ønsker et sted å bo, og vil helst få spikret en leieavtale så raskt som mulig.

- Dessverre medfører hastverk ofte betydelig lastverk. Selv om mange blir stresset av boligjakten, så bør man ha is i magen og ikke hoppe på første og beste. Vi ser nok av eksempler på leietakere som er bundet til håpløse kontrakter. Ofte skyldes det at de i en stresset tid ikke tok seg tid til å studere forhold og kontrakt nøye nok, sier Helland-Hansen.

Tre klagegjengangereDet er særlig tre forhold som er gjengangere i strømmen av henvendelser til Leieboerforeningen:

1) Uoppsigelige kontrakter: Leietakere blir sittende med leiligheter de ikke lenger ønsker, fordi de er bundet til langstidkontrakter.

- Ikke gå med på kontrakter der du binder deg til boforholdet i mange år. Vi får mange grelle og tragiske saker i hendene der folk er bundet til lange kontraktsforhold - uten at de var klar over det da de signerte kontrakten. Tenk deg at du etter kort tid oppdager at leiligheten er plaget av fukt, og så viser det seg at du er bundet til leiligheten i ti år. Det er en fortvilet situasjon å havne i, sier Helland-Hansen.

2) Vedlikeholdsansvar: Utleier pålegger leietaker å foreta utbedringer på leiligheten og viser til forhold i kontrakten.

- Vær svært oppmerksom på punkter i kontrakten om vedlikeholdsansvar. I enkelte tilfeller kan utleier med loven i hånd pålegge leietaker å foreta utbedringer av leiligheten. Leietaker blir også holdt økonomisk ansvarlig. Også her har vi en rekke tilfeller der slike forhold er kommet helt overraskende på leietaker, sier Helland-Hansen.

3) Depositum: Utleier vil ha depositumet inn på sin konto. Eller pålegger leietaker å betale for opprettelsen av en egen konto.

- Ofte ønsker utleier at depositumsummen skal stå på utleiers konto, men slik skal det ikke være. Det skal opprettes en egen konto for depositumet. Og utleier skal betale for opprettelsen av en slik konto. Dersom det byr på problemer, anbefaler vi at leietaker betaler for opprettelsen. Har leieboeren betalt for opprettelse av depositumskonto, kan han alltid kreve beløpet tilbakebetalt eller erstattet av utleieren. Hvis utleier nekter, vil leieboeren stå sterkt om beløpet blir trukket fra på husleie. Men leieboeren må gi utleier skriftlig beskjed om hva som er grunnen, sier Helland-Hansen.

Diplomati og taktikkHelland-Hansen forteller at det finnes mange "haier" i leiemarkedet som uten skrupler utnytter naive og

beskjedne leietakere. Han anbefaler at man er svært kritisk i boligjakten.

- Mange vil nok oppleve at utleier mister interessen dersom en potensiell leietaker er kritisk og stiller mange ubehagelige spørsmål rundt leieforholdet. Diplomati og taktikk hører til boligjakten. Men tross alt er det bedre å miste en ok leilighet enn å bli sittende med et håpløst boforhold, mener Helland-Hansen.

Ifølge advokaten er de mest uprofesjonelle utleierne ofte folk som leier ut rom i egen bolig - type sokkelleilighet eller kjeller. Konflikter mellom utleier og leietaker i slike forhold kan bli ekstra ubehagelige og personlige, fordi man bor så tett på hverandre.

- Vi opplever at mange leietakere ønsker å gå stille i dørene. De ønsker mest mulig ro rundt leieforhold og vil gjerne ha et godt forhold til utleier, forteller Helland-Hansen.

- Dessverre er det mange utleiere som vet å benytte seg av dette.

__________________________________________________________________________

I samarbeid med Min Bolig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning