Miljøskadelig oppussing

Til tross for at nordmenn er på oppussingstoppen i Europa, er de færreste av oss klar over farene vi kan utsette oss selv og miljøet for når vi svinger malerpenselen.

Publisert Oppdatert
Bare i Skandinavia finnes det i dag flere tusen personer med løsemiddelskader. Løsemidler benyttes i en rekke bransjer, og spesielt utsatt er profesjonelle malere. Men også oppussingsglade nordmenn bør være på vakt. Vegger og tak malt med løsemiddelbasert maling øker blant annet risikoen for utvikling av astma og allergi.

Norge verst

- Svenske, danske og finske malermestere på besøk i Norge sjokkeres av det de anser som en uforsvarlig omgang med løsemidler. Heldigvis viser nye generasjoner norske malermestere en bedre forståelse for farene man utsetter seg for ved bruk av løsemidler, sier malermester og salgssjef Chresten Nielsen i Tikkurila Norge AS, som leverer malingsmerket Beckers. Malingsprodusenten har valgt å fokusere på miljøet, og Nielsen har et håp om at også de norske holdningene gradvis vil endre seg.

EU-direktiv
Etter et EU-direktiv fra 2004 om begrensning av VOC-utslipp, som blant annet finnes i white-spirit, har Norge forpliktet seg til å redusere andelen såkalte flyktige organiske forbindelser i maling. Kravet innebærer en utslippsreduksjon på 37 prosent fra 1990 til 2010. EU pålegger kutt i to omganger: Innen 2007 skal utslippene reduseres kraftig, og innen 2010 ytterligere. Bakgrunnen for EU-direktivet er hensynet til miljøet generelt og helsen til dem som jobber med maling.

Lang levetid

- Vannfortynnet akrylmaling er helse- og miljømessig ufarlig sammenliknet med tradisjonell maling.

Vannfortynnbar akrylmaling krever at man jobber litt raskere, ettersom denne malingstypen tørker fortere enn tradisjonell oljemaling. Fordelene er imidlertid mange: Et bedre inneklima reduserer risikoen for utvikling av astma og allergi, og akrylmaling har dessuten lengre levetid enn tradisjonell interiørmaling. Akrylmaling gulner heller ikke slik mange andre malingstyper har en tendens til å gjøre. I motsetning til hva mange tror, er heller ikke miljømerket maling dyrere enn maling som inneholder løsemidler, sier Nielsen.

- Ved å velge miljømerkede produkter der det er mulig, sparer man både seg selv og omgivelsene for unødige belastninger, sier Nielsen.

Beckers tilbyr et fullsortiment av miljømerket maling i alle farger for innendørs vegger og tak. Sjekk om din malingsprodusent tilbyr miljømerket maling!

Foto: Beckers

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning