Karrierelink.no

Karierelink.no tilbyr tester for egenvurdering og utvikling. Nyttig for den som ønsker å finne ut hva som er ens styrker og svakheter i arbeidslivet, samt å få tips om hva man bør jobbe med for å utvikle seg videre.

Publisert Oppdatert
De fleste vil nok få seg en liten aha-opplevelse når man ser resultatet.

Testen
Testen består av to spørreskjemaer der man skal fordele 6 "poeng" på 3 påstander i hvert skjermbilde. Du velger selv om du vil fordele alle, eller bare noen av poengene.

Den første delen, shapes, kartlegger yrkesrelaterte kompetanser. Andre del, views, kartlegger interesser og motivasjon.
Det gjelder å være så ærlig som mulig når man fordeler poengene, for å få et riktig resultat på rapporten.

Det tar ca 15 minutter å besvare hvert av disse to spørreskjemaene.

Kort rapport
Umiddelbart etter at du er ferdig med skjemaene får du en gratis, kort rapport.
Denne gir deg noen setninger om hva du kan bygge på, hva du bør være oppmerksom på og et forslag om utviklingsaktiviteter.

Detaljert rapport
Til slutt får du muligheten til å bestille en detaljert rapport basert på resultatene.
Denne forteller deg nøyaktig hva som er dine styrker og svakheter mht. karriere. Du får også mange nyttige råd om hva du kan jobbe med og en del utviklingsaktiviteter.
Den detaljerte rapporten koster 450 kroner og kommer per e-post innen 24 timer.

Her kan du se et eksempel på en detaljert rapport (PDF-dokument).

Vurdering
For det første er det hele ganske enkelt å få til.
Sidene er oversiktlige og greie. Det tok likevel litt tid før jeg skjønte opplegget med poengene som skulle fordeles. Men så gikk alt på skinner.
Riktignok var det et par ord/utrykk jeg ikke visste betydningen av, men de fleste påstandene var greie å sette seg inn i.

Den korte rapporten fikk meg til å nikke gjenkjennede. Resultatet fortalte meg egentlig ikke noe jeg ikke visste, men jeg fikk et hint om hva jeg kunne jobbe med for å bli bedre på enkelte ting.

Den detaljerte rapporten kom etter kort tid (ca 30 minutter). Den var utfyllende og oversiktlig.
Jeg kjente meg godt igjen i resultatene, men ble også oppmerksom på en del svakheter og styrker som jeg ikke var klar over. Nederst på rapporten var det også plass til notater i forbindelse med utviklingsaktivitetene.

Jeg tok med meg mine nye kunnskaper om meg selv på jobb. Og i ettertid ser jeg at jeg kanskje svarte galt på enkelte ting. Jeg er kanskje ikke så dårlig på å få gjennom egne ideer som jeg trodde? Men nå er jeg i alle fall oppmerksom på det.

Besøk www.karrierelink.no for å lese mer om testen.
Siden er også verd et besøk for å finne informasjon om jobb og utdanning generelt.

<hr>

Kommenter eller diskuter artikkelen HER .

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning