Stress på jobb

Ta en ti-minutters blund i løpet av dagen

Og sju andre råd som gir deg mindre stress på jobben.

STRESS: Det er flere ting du kan gjøre for å redusere stresset - selv om du har det travelt.
STRESS: Det er flere ting du kan gjøre for å redusere stresset - selv om du har det travelt. Foto: FOTO: GettyImages
Publisert Oppdatert
TOPPLEDER:Silje Sundal, en av lederne i Hewlett Packard, jobber med å kontrollere arbeidsstresset hver dag. FOTO H&P.
TOPPLEDER:Silje Sundal, en av lederne i Hewlett Packard, jobber med å kontrollere arbeidsstresset hver dag. FOTO H&P.

- Dager hvor jeg er i møter absolutt hele dagen, og jeg får mange e-poster som jeg ikke rekker å svare innen gitte tidsfrister, stresser meg absolutt mest på jobb, sier Silje Sundal til Kvinneguiden.

Hun er en av topplederne i Hewlett Packard Norge, og Europasjef for Operations.

I en slik posisjon er jobbhverdagen hennes naturlig nok fylt med evig prestasjonspress som igjen kan føre til stress dersom hun mister oversikt. Og hun er ikke den eneste.

Faktisk viser det seg at Norge ligger i Europa-toppen når det kommer til stress i arbeidslivet. Vi deler fjerdeplassen med Island, bak Sverige, Danmark og Finland. Dette viser en fersk undersøkelse som Arbeidstilsynet har gjennomført.

Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet, mener at dette først og fremst skyldes et stort krav til produktivitet i de nordiske landene, og høyt kostnadsnivå i samfunnet.

- Vi ser at det som stresser oss mest er overtid og at du har for mye å gjøre, korte frister, for mye press, og gjerne organiseringen på arbeidsplassen. Dette blir særlig ille dersom du ikke får støtte fra kollegaer eller ledere, sier Finboe Svendsen til Kvinneguiden.

Norge på stress-toppen

Sundal mener det er mulig å kontrollere stresset.

TRAVELT ER SUNT: Ingrid Finboe Svendsen, direktør ved Arbeidstilsynet, mener at det en gang i blant kan være sunt å ha det travelt. FOTO: Arbeidstilsynet.
TRAVELT ER SUNT: Ingrid Finboe Svendsen, direktør ved Arbeidstilsynet, mener at det en gang i blant kan være sunt å ha det travelt. FOTO: Arbeidstilsynet.

- Jeg kjenner både kvinner og menn som blir superstresset på jobb, samtidig vet jeg også om de som alltid ser ut som de har ting under kontroll, selv om de kanskje innvendig opplever stress, forteller Sundal.

Selv forsøker hun å jobbe med seg selv og kontinuerlig liste opp hva som er viktigst og må gjøres, kontra det som bør gjøres. Hun lager en prioriteringsliste og er ikke fan av multitasking.

 - Det går galt om jeg gjør alt på en gang! Så etter at jeg har fått oversikt og klarhet i hva må gjøres og hva som kan vente, pleier jeg å se om det er oppgaver som andre kan hjelpe meg med og som kan delegeres. Erfaringsmessig får man hjelp om man ber om hjelp, sier lederen.

Helsemessige konsekvenser

Men det er slett ikke alle som klarer å være like strukturert på jobben som Sundal er.

Rune Helland, prosjektkoordinator ved Mental Helse, har holdt flere foredrag om temaet stress på jobb. Han mener at det å skulle prestere på mange nivåer er det som først og fremst skaper stresset på jobb.

- Krav til leveranse, høyt tempo og høyt arbeidspress uten strukturerte pauser for time-out er det som stresser oss mest. Mennesker er ikke nevrologisk designet for å skulle være i drive modus hele tiden. Vi skal som dyrene kunne gå inn i stress og prestasjon for deretter å kunne trekke oss inn i en hvile-modus for å regenerere. Dette er direkte knyttet til hjertet og det autonome nervesystemet, sier Helland til Kvinneguiden.

Dersom du ikke klarer å ta tak i stressproblemene på jobb, vil dette få flere negative konsekvenser for helsen på sikt.

- Her har du en lang liste over helseproblemer som kan skje som følge av stress på jobb, deriblant humørsvingninger, søvnproblemer, verking i ledd, redusert sexlyst og noen kan også utvikle magesår, sier Helland.

- Arbeidsgiver har ansvaret

Direktøren i Arbeidstilsynet mener at det først og fremst er arbeidsgiver som har ansvaret for at de ansatte skånes mot stresset på jobb.

- Stress er den nest største årsaken til sykefravær, etter muskel- og skjelettplager. Da er det viktig å ta tak i dette, sette seg ned og snakke om hvilke tiltak som bør iverksettes, vurdere tiltakene og hva som er lurest å gjøre, sier Finboe Svendsen.

Men de ansvarlige må samtidig involvere arbeidstakerne;

NEGATIVT FOR HELSEN: Rune Helland, prosjektkoordinator ved Mental Helse, forteller at stress på arbeidsplassen er årsak til svært mange helseproblemer. FOTO: Mental Helse.
NEGATIVT FOR HELSEN: Rune Helland, prosjektkoordinator ved Mental Helse, forteller at stress på arbeidsplassen er årsak til svært mange helseproblemer. FOTO: Mental Helse.

- De ansatte må fortelle hva som gjør at det blir stress, og man bør snakke sammen om hvordan man kan forebygge dette, for eksempel om man må organisere arbeidsplassen på en annen måte, sier hun.

Helland mener at det i større grad er begge parters ansvar;

- Arbeidstaker må selv sørge for å ta pauser og pleie seg selv, gjennom for eksempel å slutte å multitaske.  Arbeidsgiver må sørge for å legge til rette slik at dette faktisk er mulig – slik viser også arbeidsgiver at de tar sine ansattes helse på alvor, sier Helland.

Samtidig peker han på samfunnsaspektet ved stress.

- I kjølvannet av New Public Management (en reformbølge som siden 80-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor, journ.anm) har mange flere fått en arbeidssituasjon som krever at mer må gjøres hurtigere. Med sterkere krav til effektivitet og dokumentasjon vil mange oppleve reell nedgang i arbeidslyst og glede, forklarer Helland.

Slik tar du tak i stresset

Arbeidstakerens viktigste oppgave er å sørge for en fornuftig balanse mellom jobb og fritid.

Forebygg arbeidsrelatert stress

  • Identifiser farene og hvem som kan være utsatt.

Ledere og arbeidstakere må ha kjennskap til risikofaktorer og tidlige faresignaler på arbeidsrelatert stress.

  • Evaluer og prioriter risikofaktorene

Identifiser de mest bekymringsfulle risikofaktorene, og fokuser på å ta tak i disse først.

  • Planlegg forebyggende tiltak

Det må utarbeides en plan for å forhindre at arbeidsrelatert stress oppstår. Dersom risikofaktorene ikke kan unngås, er det viktig å finne måter å begrense dem på.

  • Gjennomfør planen

Spesifiser tiltakene som skal iverksettes, ressursene som trengs, hvem som skal være involvert, og tidsrammen.

  • Overvåk og revider tiltakene på løpende basis

Vær forberedt på å gjøre endringer i planen ut fra resultatene av overvåkingen.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

 

- Si fra til sjefen hvis du opplever arbeidsrelatert stress. Legg fra deg jobben på jobb, om dette er mulig. Ta deg en treningsøkt eller gjør noe annet hyggelig på fritiden, råder Finboe Svendsen.

Helland lister opp åtte punkter han mener fungerer:

1. Lytt til kroppens signaler og følg dem. Både kroppen og psyken gir signaler når noe er i ferd med å gå galt, men det er ofte kroppen som reagerer først. Hvis du er oppmerksom på de advarslene som kroppen gir og tar dem på alvor, kan du forhindre at forbigående tretthet utvikler seg til utbrenthet.

2. Pust. I stressende situasjoner har vi en tendens til å puste hurtig og overflatisk. Forsøk å fokuser på pusten din og ta lange, dype pust.

3. Sov. Forsøk å få sju til åtte timers søvn hver natt. Hvis det ikke er mulig, ta en ti-minutters blund i løpet av dagen. Lengre blunder kan forstyrre søvnsyklusen din.

4. Tren. Regelmessig, moderat trening reduserer stress og gjør oss motstandsdyktige mot stress.

5. Gjør ting for gledens skyld. Mennesker som deltar i positive og gøyale aktiviteter, har lavere blodtrykk og kortisolnivå. Gå en tur, les en bok, hør på musikk, treff en venn på kafe.

6. Oppmerksomt nærvær. Tren på å være her og nå. Unngå så langt som mulig å gjøre flere ting samtidig.

7. Sett ting i perspektiv. Ofte vil det vi stresser over ha liten betydning for fremtiden. Sorter tankene så små problemer ikke får vokse seg store.

8. Be om hjelp når du trenger det. Snakk med en venn eller en kollega og få hjelp til å sortere tankene. Andre ganger kan problemene ha vokst seg så store at faglig profesjonell hjelp som bedriftshelsetjenesten, kan være nyttig.

- Kan være sunt i blant

Finboe Svendsen poengterer samtidig at stress på jobb ikke bare trenger å være negativt.

- Alle må regne med å ha det travelt innimellom, og det kan til og med være sunt en gang i blant. Det er tidspress over tid som kan være uheldig for helsa, sier hun.

Hewlett-Packard lederen tror at hvordan du håndterer stresset på jobb først og fremst handler om erfaringen du får i løpet av karrieren.

- Du lærer deg bedre hva som gjøres kontra bør gjøres, og at noen ting faktisk kan vente!

Vil du lese flere slike saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning