Hvordan skrive jobbsøknad

Dette skal jobbsøknaden inneholde

Det er ikke alt arbeidsgiver er interessert i.

HVORDAN SKRIVE JOBBSØKNAD: Jobbsøknaden bør spesialskrives for hver jobb du søker på.
HVORDAN SKRIVE JOBBSØKNAD: Jobbsøknaden bør spesialskrives for hver jobb du søker på. Foto: FOTO: GettyImages
Publisert Oppdatert

- Vær kritisk til hva du tar med av kurs på CV-en din. Gjør en vurdering ut fra jobben du søker på og hva du ellers har å by på, sier Mette Manus.

Hun er karriereveileder og daglig leder i Manus Motivasjon og har jobbet med veiledning av unge og voksne i deres karrierevalg siden 1992. Nylig ga hun ut boken «Karrierehjelp og livskvalitet».

Hvordan skrive jobbsøknad

- En CV skal si noe kort og oversiktlig om hva du har oppnådd i fortid når det gjelder utdanning og jobberfaring, mens søknaden skal si noe om hva du kan få til i fremtiden, sier leder for karriereveiledning i Smart Karriere, Trude Kvammen Ekker.

Dette kan du droppe å ta med i søknad og CV

 • Allmenne fritidsinteresser
 • Språkkunnskaper på gjennomsnittlig nivå
 • Korte kurs
 • Jobberfaring lang tilbake i tid
 • Informasjon om familieforhold

Kilder: Mette Manus og Trude Kvammen Ekker

Unngå å

 • Skrive samme søknad til mange forskjellige firmaer
 • Ta med for mye i søknaden
 • Søke på jobber du ikke har lyst på
 • Søke på jobber du ikke er kvalifisert for
 • Prakke søknad og CV på fremmede
 • Mase på rekrutteringsansvarlig
 • Omtale en tidligere arbeidsplass på en negativ måte

Kilder: Mette Manus

Karriereveileder Mette Manus
Karriereveileder Mette Manus Foto: FOTO: Manus Motivasjon

Hun er utdannet statsviter med fordypning i organisasjon og ledelse, og har jobbet både som personalsjef og rekrutteringssjef.

Relevante opplysninger

Søknaden og CVen skal ifølge Ekker begge skreddersys til hver stilling du søker på. Du bør trekke inn og vektlegge det som er mest relevant opp mot den aktuelle stillingen.

- Små kurs og deltidsjobber du har hatt langt tilbake i tid, er for eksempel ikke særlig relevante når du har mye arbeidserfaring. Er du derimot nyutdannet, kan du vise engasjement og stå-på vilje ved å trekke frem at du har hatt mindre kurs og verv i tillegg til studier, sier hun.

Manus legger til at du gjerne kan ta med i søknaden om du har vært engasjert i studentorganisasjonsarbeid eller frivillig arbeid, selv om det er en stund siden.  

- Det at du tok et aerobicinstruktørkurs for mange år siden, kan være verd å ta med i noen tilfeller. Det forteller at du liker å trene og har kapasitet til mer enn jobb, sier hun.

Ta for øvrig aldri med lavere utdanning enn videregående skole dersom du har det.

Kort og oversiktlig CV

Det å ta med all informasjon i søknadsbrevet er ikke et alternativ til å sende søknad og CV med mindre noe annet er oppgitt i utlysningen eller du skal søke via et standardskjema.

- CV er gjerne det aller første rekruttereren leser, og den bør være tydelig og kortfattet. Maks to sider, sier Ekker.

Den skal raskt gi svar på hva som er din kompetanse og dine nøkkelkvalifikasjoner, mens søknaden kan være mer utfyllende og vise hvorfor akkurat du med din erfaring kan fylle den utlyste stillingen på en god måte.

- Det har også blitt vanlig å ta med bilde av seg selv i søknaden. Det mener jeg er helt fint, men velg for all del et nøytralt og profesjonelt bilde. Her har jeg sett mye rart, og det faller fort gjennom å legge ved et bilde av seg selv i bikini på seiltur.

Litt selvskryt

Mens CV-en altså gir en kort og oversiktlig oppsummering av hvem du er og hva du har gjort, er søknadens jobb å utdype denne informasjonen.

Dette er viktig når du skriver søknad

 • Søknaden skal fremstår som ryddig og pen
 • Språket må være klart og godt og språkfeil må lukes ut
 • Skriv maksimum en side
 • Søknaden må ikke fremstå som masseprodusert
 • Få frem hva du kan bidra med i nettopp denne stillingen
 • Les stillingsannonsen godt først slik at du kan skrive søknaden som et svar til kravene
 • Få frem dine sterke sider
 • Vektlegg faglige og personlige kvalifikasjoner du oppfyller

Kilde: Mette Manus

Bygg opp søknaden slik

 • Skriv hvilken stilling du søker på og hvor du har sett utlysningen
 • Skriv hva som er din motivasjon for å søke
 • Skriv kort om din utdanning, jobberfaring og personlige egenskaper
 • Bruk konkrete eksempler fremfor å ramse opp flatterende utsagn om deg selv
 • Skriv at du gjerne vil komme til et intervju for å presentere deg nærmere

Kilde: Mette Manus

Karriereveileder Trude Kvammen Ekker
Karriereveileder Trude Kvammen Ekker Foto: Foto: Smart Karriere

Det er likevel viktig at du ikke bare gjentar det som står i CV-en.

- Fortell konkret hvordan den utdanningen og de jobberfaringene du har, gjør deg egnet for stillingen du søker på. Underbygg påstandene dine med eksempler og erfaringer, sier Manus.

Vær likevel ikke for detaljert, og prøv å selge deg selv inn uten å skryte.

- Da kan det være lurt å få frem de personlige egenskapene ved for eksempel å si at tidligere ledere omtaler deg som strukturert, resultatorientert og samvittighetsfull eller at kolleger anser deg som positiv, idérik og samarbeidsvillig, sier hun.

Ta deg god tid når du skriver søknaden, og husk at målet er å gi arbeidsgiveren lyst til å bli bedre kjent med deg.

- Det er derfor viktig å legge mye arbeid i å skrive en god og målrettet søknad. Brevet bør være kort, konsist, relevant og konsentrert og må for all del ikke bære preg av å være masseprodusert sier Manus.

Relevante interesser

Ekkers syns vanligvis ikke fritidsinteresser er nødvendige å ta med i søknaden, men i noen tilfeller kan det være på sin plass.

- Hvis du kan vise til noe litt utover det vanlige, som at du har vært aktiv på et visst nivå innen idrett eller andre aktiviteter, eller at du har et stort engasjement.

Ta også gjerne med interesser dersom de på en eller annen måte er relevante for stillingen du søker.

- Det er ikke feil å vise at du er en aktiv fiolinspiller hvis du søker en stilling som leder for en organisasjon for musikere. Det å skrive at du er glad i skog og mark er mer intetsigende.

Vis at du er motivert

Manus syns likevel det kan være en fordel å ta med noen ord om interesser så lenge du sørger for å ikke være for detaljert.

- Arbeidsgiveren er interessert i deg som menneske, for du skal delta i et sosialt miljø på jobben.

Den private sfære har ellers ikke nødvendigvis noen plass i søknaden.

Det er ifølge Manus uklokt å skrive om ektefelle, barn eller bruke mye plass på familien.

På dette stadiet er det først og fremst interessant å vise hva du kan tilby i akkurat denne jobben.

- Vis derfor at du er motivert for jobben og avslutt med at du ser frem til å komme til et intervju der du kan utdype mer!

Vil du lese flere slike saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning