I kirken

Kirketjeneren er til stede 45 minutter før vielsen. Kirkedørene åpnes ca. en halvtime før. Et par unge fra brudens eller brudgommens familie, bør være tidlig ute i kirken for å hjelpe gjestene med eventuelt yttertøy og anvise dem plass.

Publisert Oppdatert

Hvem skal sitte hvor?
Oppe i koret kan det avhengig av plassen i kirken og stedets skikk, være plassert tre, fire eller flere stoler på hver side. Presten vil på møtet med brudeparet ha blitt enig med dem om hvem som skal sitte hvor, men det kan være greit å sette seg inn i noen alternativer på forhånd.

Brudgommen
Brudeparet kan gå sammen fram til koret og sette seg der de skal sitte, men i de tilfelle der bruden ledsages til sin plass i koret av en representant for familien, bør brudgommen og hans mor være på sine plasser i kirken minst 10 minutter før vielsen. Hvis moren av en eller annen grunn ikke er tilstede, kan brudgommen be sin forlover eller en nær mannlig slektning om å følge ham opp. Er begge foreldrene til stede er det hyggelig at brudgommen går opp mellom dem, og da med moren på sin høyre side. I noen kirker er det vanlig at brudgommen tar i mot bruden ved trappen opp til alteret og ledsager henne på plass.

Brudeparets foreldre
Det er vanlig at brudgommens mor følger brudgommen til hans plass. Deretter setter hun seg som regel på en stol til høyre i koret eller på forreste benk i kirken, alt ettersom hva som er vanlig på stedet. Brudgommens far går sammen med brudens mor opp kirkegulvet. Brudens mor setter seg på venstre side i koret eller på tilsvarende sted som brudgommens mor. Brudgommens far setter seg på høyre side i koret eller på forreste benk i kirken. Noen steder er det tradisjon for en spesiell rollefordeling mellom brudepar og foreldre på begge sider. Dette vil brudeparet få beskjed om.

Forloverne
Forloverene skal være i kirken til samme tid som brudgommen og hans ledsager. De går sammen opp kirkegulvet etter brudgommen. Unntak er de tilfellene der brudeparet går sammen opp. Oppe i koret setter forloverene seg på de anviste plasser som kan variere med hva som er skikk og bruk i vedkommende kirke.

De øvrige gjestene
Ingen av gjestene bør gå opp kirkegulvet før brudgommen er på plass. Unntak er de tilfellene der brudeparet går opp sammen. Ektepar og samboere går sammen, herrer går til venstre for sine kvinnelige ledsagere. Som regel setter de av gjesten som er av brudens familie seg på venstre side av midtgangen, mens brudgommens familie setter seg på høyre side.

Plassering
Forlovere, brudgom og hans mor (eventuelt brudgommens far og brudens mor) tar sete i koret. Alle reiser seg når bruden og hennes far kommer inn.

Når brudeparet går til alteret, går brudens far og setter seg på brudgommens stol. Forloverene står under avleggelsen av løftet, de øvrige kan bli sittende. Etter ekteskapsinngåelsen setter bruden seg på sin plass og brudgommen på plassen ved siden av. (En del prester ønsker å ha brudeparet nærmest seg ved alteret.)

Ved utgangen går brudeparet først, deretter følger forloverne, brudens far og brudgommens mor, og eventuelt brudgommens far og brudens mor.

Kilde: Bryllupsboken, Gyldendal.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning