Hvorfor er lesing av bøker så viktig?

Bøker stimulerer og utvikler fantasi, kreativitet og øker dessuten den språklige kompetansen. Barn som før skolealder blir lest for, får et uvurderlig forsprang når det gjelder å utvikle språksans og ordforråd.

Publisert Oppdatert
I følge språkforskere blir halvparten av et menneskes ordforråd blir til før vi har fylt syv år.

Resultater av flere undersøkelser viser at barn som har blitt lest for og aktivt tatt med i lesing og samtale om teksten, snakker bedre og har større ordforråd. De kan i følge undersøkelser også gjengi hendelsesforløp bedre enn barn som ikke har fått en slik type språkstimulans. Ingenting er bedre for språkutviklingen hos barn, enn om du leser, synger eller forteller for det. Da har du mulighet til å snakke med barnet om teksten samtidig og på den måten arbeider barna aktivt med språket, i motsetning til passiv konsumering av for eksempel TV og dataspill. Men begge deler er viktig. Lytting er en god måte å lære språk på, og kanskje særlig tonefall og hvordan språket lyder. Men det ligger det som regel et bredere ordforråd i skrevne tekster enn i muntlig språk. Språket er en faktor som begrenser det hver enkelt kan forstå og uttrykke og det er også et nødvendig hjelpemiddel til å forstå andre språk. Å kjenne til regler og grammatikk i eget språk, gjør det mye enklere å lære fremmedspråk, hvilket bare blir viktigere og viktigere i et stadig mer internasjonalt samfunn.

I tillegg ligger det en hel del kunnskap i bøkene, og det er dessuten en ypperlig måte å koble av på. Mange har også opplevd å komme seg lettere gjennom livskriser ved hjelp av litteratur. En kan finne både glede, sinne og trøst i en bok.

"Lev mange liv ? les mange bøker" A. Lindgren

Når vi møter mennesker i den "virkelige" verden med samme eller lignende skjebne som dem vi har møtt i litteraturen, har vi en generell forkunnskap som gjør at vi er et lite stykke på vei i møtet med andre mennesker. Vi kan lettere forstå hvem vi ser i øynene. Det er nok litt drøyt å si at mennesker som leser har større empatiske evner enn de som ikke leser, det stemmer nok ikke med virkeligheten. Men å si at enkelte mennesker gjennom lesing kan oppdage sider ved seg selv, som man kanskje ellers ikke ville funnet, er ikke å overdrive. Gjennom ordene kan vi leve med i andres liv, uavhengig av tid og sted. Og det er nettopp gjennom fritidslesing at man har en unik mulighet for å tilegne seg denne kunnskapen. Gjennom skjønnlitteratur kan man tilegne seg kunnskap i både historie, geografi og naturvitenskap. Disse settes i menneskelig sammenheng som gir forklaringer på en annen måte enn om man skulle ha lest i en faktabok. Dessuten bidrar lesing til bygge opp ens egen identitet. Og sist, men ikke minst: - Lesing er spennende!!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning