Hetere tider for kaldluft

Vi maser om sol og varme. Samtidig øker etterspørselen etter aircondition til hjemmet. Det har oppstått et nytt behov.

Publisert Oppdatert
- Det har oppstått et nytt behov i Norge. Stadig flere bolig trenger aktiv kjøling, sier Tormod Aurlien, sivilingeniør ved Byggforsk med installasjoner, energi og innemiljø som spesialområder.

- Boliger og leiligheter av nyere dato har ofte behov for aktiv kjøling. Moderne arkitektoniske løsninger med mange store vindusflater og lyse rom, gjør at rommene kan bli uutholdelig varme når solen steker, sier Aurlien.

I urbane strøk er trafikkstøy og annen forurensing med på å gjøre det umulig å lufte. Gjennomtrekk og lufting blir i stedet erstattet med aircondition. Frykt for innbrudd er også med på å lukke leiligheter og hus for naturlig lufting.

Varmepumper som ac

- Etterspørselen etter aircondition har økt jevnt og trutt de seneste årene, bekrefter Jarle Windegaard i Daikin, som selger aircondition-utstyr.

Han mener økningen har flere årsaker: Moderne boligløsninger krever ofte moderne kjølesystemer, vi er generelt blitt mer vant til aircondition (ac) på jobben og i bilen og fokuset på inneklima har økt.

Tor Martinsen i AFK Aircondition og varmepumper AS mener at lavere priser også har vært med på å øke interessen for ac i private hjem.

- For under 15.000 kroner bør man kunne få seg et ac-anlegg til å kjøle ned et soverom på 25 kvadratmeter forteller Martinsen. Da er installasjon inkludert.

Dersom du ønsker å skaffe deg ac, anbefaler han at du investerer i en varmepumpe. Den kan brukes både til å varme opp huset i den kalde årstiden, og kjøle det ned om sommeren.

Martinsen hevder at et bra anlegg som holdes vedlike vil fjerne noe av svevestøvet i boligen og rense luften.

- De fleste anlegg baserer seg på et lukket system. Anlegget suger inn luften som finnes i rommet. Før den sendes ut i rommet igjen, blir luften renset og kjølt ned. Noe av svevestøvet i rommet forsvinner i prosessen, forteller Martinsen.

Tar svevestøv

Skal du kjøpe ac, så spør forhandleren om anlegget er utstyrt med flere filtere. Helst ett grovt filter, ett fint filter som tar de minste støvpartiklene, pluss ett filter som fjerner lukt.

- Det grove filteren bør rengjøres tre-fire ganger i året, mens de fine filterene bør byttes en-to ganger i året, anbefaler Martinsen.

- Mange hevder at de blir forkjølet av aircondition?

- Så sant anlegget er i god stand og forsvarlig installert, så kan ikke anlegget i seg selv medføre sykdom. Men dersom forskjellen på temperaturen inne og ute blir stor, så kan det nok øke sjansene for forkjølelse, medgir Martinsen.

Man bør derfor installere innedelen på ac-apparatet, på et sted som sørger for minst mulig trekk direkte på der man skal oppholde seg.

- Blir man sittende midt i trekken fra et ac-apparat kan det medføre stiv nakke og hodepine. Derfor er det viktig at man setter opp anlegget på et sted som gir minst mulig trekk direkte på person. Vi anbefaler selvsagt derfor at man hyrer fagfolk til å sette opp utstyret. Da får man veiledning og riktig installasjon med på kjøpet, mener Martinsen.

Legionella

I senere tid har det vært mye fokus på legionella som følge av kjøleanlegg, men ifølge Kari Thunshelle ved Byggforsk, er det ingen grunn til å frykte legionella i forbindelse med ac-anlegg i bolig.

- Disse anleggene er basert på en lukket krets. Man bør imidlertid unngå å sitte midt i trekken for å unngå nedkjøling, sier Thunshelle, som har installasjoner, energi og inneklima som spesialområder.

Øker energiforbruket

Ifølge ENØK ligger den optimale innetemperaturen på mellom 19 og 22 grader. Ved temperaturer opp mot 26 grader reduseres evnen til fysisk aktivitet innendørs. For god nattesøvn anbefales temperaturer helt ned mot 15 grader. Slike temperaturer kan være en utfordring når solen steker.

- Vi ser at enkelte boliger og leiligheter trenger aktiv kjøling, men vi beklager utviklingen mot å gjøre aircondition til en naturlig installasjon i hvert hjem, sier Tormod Aurlien ved Byggforsk.

- Årsaken er at kjøleanleggene er med på å øke energibruken, sier Byggforsk-eksperten.

Ifølge Aurlien bruker USA nå mer energi på å kjøle ned boliger enn å varme dem opp.

- Dette er en utvikling som ikke er gunstig for miljøet, sier Aurlien.

Kollega Kari Thunshelle anbefaler at folk i størtst mulig grad benytter seg av naturlig og passiv nedkjøling før man vurderer å gå til anskaffelse av et ac-anlegg.

- Gjennomlufting og tildekking av vinduer vil bidra til å kjøle ned inneklimaet når temperaturen ute er høy, sier Thunshelle.

- Forsøk tiltak som persienner og markiser.

_________________________________________________________________________

I samarbeid med Min Bolig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning