Vin flere ganger i uken

Så fort blir du avhengig.

Vin flere ganger i uken
Vin flere ganger i uken
Publisert Oppdatert
Unner du deg alkohol i hverdagen så vel som i helgene, og er usikker på hva som egentlig er for mye?

Professor Thomas Clausen, som jobber i senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), forteller hvor fort kroppen faktisk blir avhengig av alkohol.

Mange faktorer

Ifølge Clausen finnes det ingen enkle svar på hva som skal til for at man blir avhengig. Men en ting er sikkert; mange elementer spiller en rolle.

- Både arv, miljø og psykososiale faktorer har noe å si. Noen mennesker er født med en sårbarhet for å utvikle avhengighet. Også andre faktorer som miljø i oppvekst og senere kan både virke forsterkende eller beskyttende.

Les også: Drikker du deg tykk

Les også: Imponerende dumt

Les også: Alkohol vs treningseffektProfessoren forteller at forståelsen av arvematerialet ikke direkte kan være med på å forklare hvem som blir avhengig, men at mennesker som har arvet en disposisjon vil være mer utsatt for å bli alkoholiker senere i livet.

Mengden

Du skal drikke mye alkohol over lengre tid før du faktisk blir avhengig.

- Kroppen tilvenner seg alkoholen etter en stund, og det skjer endringer i hjernen som kan føre til avhengighet. Før man eventuelt blir avhengig, må man ha drukket relativt mye alkohol mange dager i uken over noe tid (måneder eller år).

For å få diagnosen "alkoholavhengig" må man oppfylle en rekke kriterier. Disse kriteriene handler ikke om nøyaktig volum eller frekvens av alkoholinntak, men om konsekvenser av alkoholinntak på andre områder av livet.

Kriteriene

- Alkoholavhengighetsdiagnosen innebærer at man har et alkoholinntak som ledsages av minst tre av kriteriene under innenfor en 12-måneders periode, sier professoren og lister opp:
  • 1: Toleranse: Økt inntak for å oppnå tilsiktet vikning.
  • 2: Abstinensplager: Eventuell bruk av rusmidler for å unngå dette.
  • 3: Hyppig bruk av rusmidler i større mengder og over lengre tidsrom enn planlagt.
  • 4: Vedvarende: Forgjeves ønsker om, eller anstrengelser, for å redusere eller kontrollere rusmiddelbruken.
  • 5: Bruk av mye tid til å anskaffe og bruke rusmiddel, samt til å komme seg etter rusen.
  • 6: Viktige sosiale og yrkesmessige aktiviteter ofres eller reduseres på grunn av rusmiddelbruk eller konsekvenser av denne.
  • 7: Fortsatt jevnlig rusmiddelbruk til tross for at man vet om vedvarende eller tilbakevendende fysiske og psykiske problemer er knyttet til bruken av rusmiddelet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning