Drikker du deg tykk?

En flaske vin i uka kan ikke bare øke sannsynligheten for kreft og hjertesykdommer, du kan også bli tykk av det.

Publisert Oppdatert
Noen studier har vist at jevnlig inntak av moderate mengder alkohol , for eksempel et lite glass vin hos personer eldre enn 40-50 år, kan redusere forekomsten og dødeligheten av hjerte-karsykdommer i forhold til hos avholdende. Det er imidlertid uavklart om dette er en direkte effekt av alkoholen, eller om det kan knyttes til andre faktorer som for eksempel livsstil. Og hvordan står det til med den yngre befolkningen?

Mer kalorier enn sukker

Den siste undersøkelsen fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRIUS) fra 2009, viser en markant økning av alkoholkonsum blant kvinner. Alkoholforbruket er størst blant kvinner under 30 år. Andelen kvinner mellom 20 og 30 år som har vært beruset mer enn 50 ganger i løpet av et år har økt fra 35 prosent i 1998 til 47 prosent i 2006. Unge kvinner i Oslo drikker dessuten mer enn unge kvinner på landsbasis. I Oslo vedvarer bruken av alkohol, også etter de første årene med økonomisk uavhengighet, studietid og økte rettigheter til kjøp av alkohol.

Å kose seg med et par glass vin hver uke, sies altså å ha flere helsefordeler, men med én gang inntaket utvikler seg til dreie seg om en flaske vin, kombinert med noen drinker ute, hver eneste lørdag, er dette alt annet enn sunt.

Les også: Den beste treningsmaten

Les også: Dette brenner kalorier

Les også: Lag frokost om kveldenNår det gjelder alkoholens virkning på kroppen, er det ikke vist at alkohol har gunstige virkninger på kroppen for yngre personer.

Merete Vevelstad, Overlege, spesialist i klinisk farmakologi ved Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og Cecilie Hasselø Thaulow hos Nasjonalt folkehelseinstitutt forteller at et betydelig alkoholinntak over lengre tid kan øke risikoen for blant annet høyt blodtrykk, rytmeforstyrrelser i hjertet, hjerneslag, leversykdom, betennelse i bukspyttkjertelen, magekatarr, og blødninger, da særlig i fordøyelsessystemet.

- Jevnlig alkoholinntak av en viss størrelse er vist å øke risikoen for enkelte kreftformer hos både kvinner og menn, blant annet i munnhule, spiserør, svelg, strupehode og lever. Stort alkoholkonsum er forbundet med cirka 30 prosent økt dødelighet av brystkreft hos kvinner, sier Vevelstad.

I tillegg fører også et høyt alkoholkonsum til svekket seksualfunksjon.

Overlegen legger til at et jevnlig alkoholinntak også kan bidra til at man legger kraftig på seg;

- Alkohol og sukker inneholder kalorier, og alkoholinntak kan derfor bidra til energibalansen i kroppen slik at man legger på seg. Ett gram alkohol (etanol) gir syv kcal, mens ett gram sukker gir fire kcal, sier Vevelstad.

Hvor mye kan man drikke?

Problemet med å drikke mye alkohol hver helg, er også at det etter hvert er svært vanedannende.

- Hvor mye som skal til er imidlertid individuelt. Det finnes ingen sikker nedre grense for mengde og hyppighet av alkoholinntak som skal til for å utvikle avhengighet hos disponerte personer. Dette skyldes flere ting, blant annet at det er store individuelle forskjeller på hvor store og hyppige alkoholinntak som kan gi alkoholavhengighet og organskader, forteller overlegen.

Dermed er det vanskelig å anslå hvor mye en ung kvinne på 60 kilo kan drikke hver måned, men ekspertene sier at bruk av alkohol i helgene kan ha negative følger for eksempel for virkningen og kroppens omsetning av flere typer legemidler og eventuelt helsekostprodukter.

- Kvinner i fertil alder må i tillegg forholde seg til den risiko de kan påføre fosteret dersom de drikker alkohol under svangerskapet, og særlig i de første ukene når organdannelsen skjer. Det foreligger ingen sikker nedre grense for hvilke alkoholinntak som kan gi fosterskader, forteller ekspertene.

Fakta

  • En norsk standard alkoholenhet inneholder cirka 12-15 gram ren alkohol. I en flaske vin er det vanligvis cirka fem alkoholenheter, men i flere andre land opererer de med andre mål.
  • Stort inntak av alkohol medfører reduserte hemninger, økt impulsivitet, kritikkløshet, svekket hukommelse og redusert dømmekraft. Ferdighetssvekkelsene øker risikoen for å bli innblandet i ulykker eller vold.
  • Alkoholens følger vil alltid være avhengig av blant annet hvor stor mengde og hvor raskt man drikker, hvilke underliggende risikofaktorer man bærer på, og situasjon.
  • Inntak av alkohol under graviditet kan skade fosteret i alle faser av svangerskapet. Det er risiko for Føtalt Alkohol Syndrom (FAS), særlig ved betydelig alkoholbruk i 1.trimester.
  • FAS er den vanligste årsaken til moderat psykisk utviklingshemning i Norge.
  • Et lavt til moderat alkoholforbruk i svangerskapet er i noen undersøkelser forbundet med "medfødte alkoholeffekter" (FAE), som konsentrasjonsvansker, læreproblemer, hyperaktivitet, psykososiale problemer, lav IQ.
  • Ved amming bør også kvinner være forsiktige med alkohol, da alkoholen går over i morsmelk.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning