Ultralyd skadelig for fosteret?

Amerikanske forskere har i en ny undersøkelse funnet ut at ultralyd kan ha innvirkning på utviklingen av hjernen til mus, og utelukker ikke at det samme kan skje med menneskefostre.

Publisert Oppdatert
Nå mener amerikanske forskere at man bør utvise forsiktighet, etter at det viste seg at ultralyd bidro til forstyrrelser i utviklingen av hjernen til ufødte mus.

Ultralydbølgene trenger gjennom magen og viser oss den lille spiren som svømmer rundt inne i magen. Den faste ultralydundersøkelsen i uke 16-18 i svangerskapet er for mange kommende foreldre et stort høydepunkt, og flere og flere betaler for private ultralydtimer av egen lomme.

Derfor kommer nok nyheten om at ultralyd har hatt innvirkning på utviklingen av hjernene til ufødte mus til å overraske mange.

Forskerne mener at ultralydbølgene kan skade utviklingen av hjernen må samme måte som alkohol, narkotika og enkelte typer virus kan. Påvirkningen var riktignok svært liten, og varierte en god del fra mus til mus, men resultatene er allikevel såpass oppsiktsvekkende at forskerne selvsagt gjerne vil finne ut om det samme kan gjelde for mennesker.

Vanskelig forskning

Grunnen til at forskerne mener at resultatene også kan gjelde for menneskefostre er fordi nevronene i hjernene til mus og mennesker er omtrent like store og absorberer dermed antageligvis sammenlignbare mengder energi fra ultralyden. Når vi i tillegg vet at det hos menneskene er mange flere celler på vandring, og hver av dem har en mye lengre vei å gå, så mener forskerne at sannsynligheten for at noe går galt faktisk er større for menneskefostre.

Forskningen videre blir vanskelig, fordi de fleste menneskebarn opplever en såpass liten eksponering for ultralydstråler at det vanskelig kan sees en sammenheng totalt sett.

- Det er essensielt å undersøke mulige effekter av ultralyd på hjerneutviklinga hos ikke-menneskelige primater, hvor varigheten av forsterutvikinga og lengden og kompleksiteten på vandringsrutene er mer like det vi ser hos mennesket, avslutter forskerne.

Kilde: forskning.no

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning