Ullevåls fødekapasitet sprengt

Ullevål Universitetssykehus sliter med for liten kapasitet til å ta i mot gravide kvinner fra Osloregionen, og må til stadighet avvise kvinner som er i gang med fødselen.

Publisert Oppdatert
Noen av grunnene til at Ullevål Universitetssykehus er så populært blant gravide er sykehusets ABC-enhet, en avdeling for lavrisikofødsler, og pasienthotellet der de nybakte foreldrene og barnet får bo sammen etter fødselen.

2000 gravide avvist

I fjor måtte sykehuset avvise over 2000 gravide kvinner på grunn av plassmangel. I snitt avvises to kvinner hver dag, og blir sendt videre til andre sykehus. Per i dag så bryter Ullevål Universitetssykehus loven om fritt sykehusvalg ved at de avviser gravide før de er i fødselssituasjon, for å forebygge fulle avdelinger.

I mars startet gravide Ingeborg Altern Vedal en underskriftskampanje for å sette fokus på problemet. Vedal har termin i juli, og skal etter planen føde på Ullevål. Om hun blir avvist på Ullevål frykter hun å ikke rekke frem i tide, og er såpass nervøs at hun har tatt kontakt med en privat jordmor som skal følge henne under fødselen. Vedal mener det er mangel på informasjon som er problemet.

-Hadde det ikke vært for jungeltelegrafen og at mediene har tatt opp saken hadde man ikke visst hvor ille kapasiteten er, sier Vedal. Hun mener at situasjonen er uholdbar, og ber sykehuset ta affære.

Inviterte til debatt

Nå har Oslo gynekologiske forening tatt problemet på alvor, og inviterte i forrige uke til debatt der representanter fra alle sykehusene som tar imot fødende fra Oslo-området, var til stede.

-Det var et godt og saklig møte, men Helse Øst kom ikke med noe nytt som løser problemet. Det er nok slik at Oslo-kvinnene ønsker å føde ved sitt lokalsykehus, der de er kjent, sier Liv Ellingsen, som var møteleder og er gynekolog ved Rikshospitalet.

Fylkeslege Petter Schou, som også er medlem av gynekologforeningen, deltok på møtet.

Schou er klar på at de fødende bør få velge selv, og at det beste verktøyet er å gi de gravide mer informasjon. Han mener at kvinner som ønsker seg til Ullevål, bør få føde der, og henviser til det frie sykehusvalget.

- Det må være vel så viktig å få lov å bestemme hvor man vil føde sitt barn, som hvor man vil fjerne sine åreknuter, sier han.

Vil ikke la gravide få velge sykehus

Britt-Ingjerd Nesheim, avdelingsoverlege og professor ved Ullevål Universitetssykehus, sier at de vil fortsette å bryte loven ved å avvise gravide tidlig i graviditeten, fordi forsvarlighet må komme foran pasienters ønsker. Nesheim mener at det må gjøres en bestemmelse om at fritt sykehusvalg ikke kan gjelde for gravide, slik at pasienter slipper å bli sendt fra sykehus til sykehus når fødselen er i gang.

Under møtet ble det påpekt at det er nok fødeplasser i regionen, så lenge de fødende fordeles bedre. I tillegg står Nye Ahus klart i 2008, med ny fødeavdeling og pasienthotell. Frem til det ser det altså ut til at de gravide blir sendt på andre sykehus enn det de ønsker.

Kilde: dagensmedisin.no

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning