«To tette» ikke optimalt

Mange kvinner ønsker seg tette barn, men en fersk forskningsrapport viser at det er lavere sannsynlighet for å få friske barn hvis man venter mindre enn 18 måneder.

Publisert Oppdatert
Colombianske forskere har kommet frem til at kvinner har størst sannsynlighet for å få friske barn om de venter mellom 18 måneder og 5 år mellom hver graviditet. Forskerne har analysert tallmateriale hentet fra 67 internasjonale studier som til sammen har fulgt 11 millioner svangerskap.

Forskerne fant ut at hvis barna kom mindre enn 18 måneder eller mer enn 5 år etter hverandre så var det større sannsynlighet for at de ble født for tidlig og hadde for lav fødselsvekt.

Forfatter Dr Agustin Conde-Agudelo ved Santa Fe de Bogota Foundation i Colombia sier at millioner av prematurbarn kunne ha overlevd om man hadde visst om denne forskningen, og dermed kunne planlagt fødslene bedre.

20% større sannsynlighet for premature barn
Når det er mindre enn 18 måneder mellom to svangerskap, øker risikoen med 1,9 % hver eneste måned som er kortere enn denne perioden. Det vil si at risikoen for prematur fødsel øker med cirka 15 % dersom man blir gravid på nytt 10 måneder etter fødsel, og nesten 20% om man blir gravid etter 8 måneder. Ventet man for lenge økte også risikoen, for de som ventet lenger enn fem år mellom to barn så økte risikoen med 0,6% for hver måned utover fem år.

Forskerne mener at årsaken til økt risiko er på grunn at kvinnen ikke rekker å ta seg inn igjen etter fødsel og amming. Kvinnens overskuddslagre tæres ned og brukes opp, og hvis hun blir gravid før lagrene har rukket å fylle seg igjen kan det gi utslag i for tidlig fødsel.

Norsk overlege ikke overrasket
Gro Nylander ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet i Oslo er ikke overrasket over resultatene.

- Dette bekrefter det man har kunnskap om fra før. Det er gunstig å vente en viss tid etter en fødsel, men venter du for mange år, blir du å regne som førstegangsfødende igjen.

Overlegen er kjent som en av Norges fremste eksperter på barsel og fødsel.

- Livmoren og kvinnens kropp trenger å normaliseres, og vevet rundt livmorhalsen må bygge seg sterkt igjen for å kunne bære et nytt svangerskap. Dessuten er det antagelig gunstig for barnet å ikke få søsken som er så altfor nært inntil i alder. Det er fint å få dette bevist, sier Nylander.

Forskerne og uavhengige leger ber nå WHO om å vurdere å anbefale lengre intervaller mellom fødslene.

Kilde: ABC News, dagsavisen.no
Foto: dreamstime.com
__________________________________________________________________________

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning