Tips for høyere lønn

Hvofor skal vi finne i oss i dårligere lønnsbetingelser enn menn? Her får du tipsene for hvordan du skal få den lønnen du fortjener.

Publisert Oppdatert
Store lønnsforskjeller, og de øker!

  • Kvinners lønn er 85 prosent av menns.
  • Kvinner får 5-6 prosent laver lønn for samme jobb
  • De siste årene har lønnsgapet økt

Slik går du frem for å få lønnen du fortjener:

Holdninger

Det først som må til er skikkelige holdningsendringer. Det er hverken upassende eller frekt å kreve høyere lønn. I økonomiske sammenheng er vi aldri tjent med å være "snille piker".

Det står langt mer respekt av en jobbkandidat som er seg bevist sin verdi og krever markedslønn enn en som mumler at "Jeg vet ikke jeg, det har jeg ikke tenkt på ennå. Hva synes dere? " på spørsmål om lønnsforventninger.

Hva er du verd?

Sjekk markedsverdien din. Skaffe deg informasjon om hva du kan forvente i lønn.

Sjekk gjennomsnittslønnen for ditt yrke. Tak kontakt med Statistisk Sentralbyrå, LO og andre for å få oversikt. Flere aviser og magasiner publiserer jevnlig oversikter over lønnsnivåer for ulike yrkesgrupper.

Finn markedslønnen i din bedrift/ditt område. Bruk lokal fagforening eller nettverket ditt til å få oversikt over hva andre i tilsvarende stilling tjener i din bedrift.

Ikke fokuser på andre kvinners inntekt, men på hva menn i lignende stillinger tjener

Utarbeid en strategi for din egen private lønnskamp Så snart du har fått oversikt over hva arbeidskraften din virkelig er verd, er du klar til å gå til aksjon:

Er du ikke organisert, har du selv anledning til å forhandle om lønnen din. Mener du at du har for lav lønn i forhold til det generelle lønnsnivået, bedriftens lønnsnivå eller i forhold til din kompetanse og arbeidsoppgaver, be om et møte med din overordnede. Selg inn dine argumenter for hvorfor du fortjener høyere lønn. Legg fram saken på en konstruktiv måte, og vis til dine undersøkelser.

Er du organisert, er det vanligvis fagforeningen som forhandler lønn på dine vegne. Da er det viktig at du engasjerer deg i fagforeningen slik at du får markedsfører dine interesser internt i foreningen før lønnsforhandlingene.

Bytt jobb

Det er vanligvis letter å forhandle frem en god lønn i en ansettelsesprosess enn å få høyere lønn i et eksisterende ansettelsesforhold. Det er derfor viktig å forhandle seg frem til en god lønn før ny stilling aksepteres.

Er du ikke fornøyd med lønnen der du er og det i utgangspunktet ikke er rom for lønnsforhøyelser, så søk på nye jobber. Får du tilbud om ny jobb, kan det være et godt forhandlingskort ovenfor arbeidsgiveren din. De fleste arbeidsgivere har nok noe å gå på for å beholde dyktige medarbeidere. Det er vesentlig billiger å gi deg høyere lønn enn å starte en ansettelsesprosess for å finne din erstatter.

Bygg og bruk nettverk

Syv av ti ledere vil helst ansette medarbeidere de kjenner godt. Nesten 80 prosent av ledige stillinger aldri bli utlyst - men formidles via familie, venner og kollegaer. Det er derfor veldig viktig å bygge og pleie nettverk for å sikre oss en attraktiv plass i arbeidslivet.

Bestem deg for hvilke grupper og miljøer som er viktige for din videre karriere. Oppsøk nye arenaer hvor du kan etablere verdifulle kontakter - bransjeorganisasjoner, fagforeninger, frivillige organisasjoner, venners venner, idrettslag og lignende.

Les også:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning