Ta sjansen!

– Barn som klatrer får trening i problemløsing. Og blir bedre rustet til å møte verden. Det mener lektor Ivar Mytting, ansvarlig for friluftsliv ved Idrettshøgskolen.

Publisert Oppdatert
Han er bekymret for norske barns muligheter til å utvikle seg motorisk og mentalt, i en tid med strenge EØS-krav for sikkerhet ved skoler og barnehager. "Nullvisjon"-tankegangen brer om seg. Trær hogges ned. Lekeapparater fjernes. Men hvor ofte hører vi om barn som faller ned fra trær og skader seg fatalt?

- Skader skal unngås for enhver pris. Mange lærere tør ikke ta med elever på tur fordi de frykter medieoppslag og rettslige etterspill. Dette synes jeg er for defensivt, sier Mytting.

Fysisk og mentalt

- Unger som vokser opp i miljø med mange impulser - som får klatre, henge, balansere, krabbe - blir mer funksjonsdyktige også intellektuelt. Psykisk får de gleden av å bruke kroppen sin, prøve seg på utfordringer og oppleve at de mestrer dem. Jeg tror barn som opplever å beherske kroppen sin får bedre selvbilde og selvtillit, sier barnepedagog Kurt-Ivar Morsdal.

- Forskning viser at myelinet i hjernen - som kun dannes ved aktivitet og bevegelse - sørger for at hjernesignaler tar kortest mulige vei. Og myeliniseringen slutter i 11-12-årsalderen. Derfor er det viktig at barna får være aktive mens de er små.

Ivar Mytting supplerer:

- Barn som klatrer, øver opp kroppen til en beredskap for å takle situasjoner både fysisk og mentalt. De blir trent til problemløsning, og til raskt å finne fram til de gunstigste løsningene.

Kalkulert risiko

Selv en meter kan være høyt for et lite barn. Det kiler i magen av spenning. Tør jeg å klatre høyere, eller skal jeg komme meg ned?

Nå bygges det klatrevegger - små og store - i mange barnehager over hele landet. Klatrevegger og lekeapparater er blitt vår tids trær. Den tiden da barns lek var synonymt med hva de kunne finne på i naturen, virker veldig lenge siden nå.

- Klatring er noe av det første barn begynner med. Og det er utrolig hva en to-åring kan klare, ivrer Lise Kragset Furuseth, styrer ved Hoppensprett aktivitetsbarnehage på Jessheim, som snart har bygget ferdig en sju meter høy klatrevegg.

- Vi løper en stor risiko hvis vi polstrer og gjør alt for sikkert. Da får ikke barn trening i å omgås det risikable. De vil få angst og bli usikre når de møter nye situasjoner. Rett og slett ha et dårligere potensiale til å møte verden, mener Furuseth.

- For livet i seg selv er risikabelt.

__________________________________________________________________________

Foto: Paal Audestad

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning