Stress ikke skadelig for fosteret

I motsetning til hva man skulle tro er ikke stress nødvendigvis skadelig for et foster. Hvis stresset er moderat kan det faktisk tvert i mot gagne det ufødte barnet.

Publisert Oppdatert
Forskere ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore gjennomførte en undersøkelse blant 137 gravide kvinner. Kvinnene hadde alle lavrisiko-svangerskap, og ble spurt om stressnivået mellom uke 24 og 32 i graviditeten. Tradisjonelt har man trodd at stressede mødre kan overføre stresset til barna, og bidra til forsinket vekst og andre fødselsdefekter, men resultatene fra undersøkelsen viste det stikk motsatte.

Moderat stress ikke farlig

Forskerne understreker at for mye stress kan føre til alvorlige komplikasjoner, men da barna til de spurte kvinnene hadde blitt to år viste det seg at de som hadde vært utsatt for stress var de mest utviklede.

Forfatter av studien, psykologiprofessor Janet DiPetrio ble svært overrasket.

-Vi trodde kanskje vi kunne vise tegn på at barna var mer vanskelige eller hadde en eller flere problemer. Isteden fant vi det stikk motsatte, barna fungerte bedre, sier hun.

Hormoner som er årsaken?

Årsaken til funnene er det for tidlig å bekrefte, men forskerne trekker frem to mulige forklaringer. Når vi blir stresset danner kroppen mer av hormonet kortisol. Alle kroppens organer trenger kortisol for å utvikle seg slik de skal, og forskerne tror at stresshormonet kan bidra til at fosterets organer på et tidligere stadie er ferdigutviklet. I tillegg er det kjent at hormonet styrker immunforsvaret.

Den andre årsaken kan være at aktive kvinner som stresser for å få kabalen til å gå opp, også er flinkere til å aktivisere barna sine, slik at de utvikler seg raskere.

-Som gravid bør du uansett stresse ned, ikke fordi det skader barnet, men fordi det skader det selv, avslutter DiPetrio.
Kilde: bbc.co.uk

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning