Sunn fornuft

- Bruker du mye tid på å lese om spising og trening er det naturlig at du blir opptatt av utseende

Slik påvirker sosiale medier kroppsbildet vårt.

SOSIALE MEDIER: - Ofte er det slik at når man selv er lei seg og trist blir man lettere påvirket av andres bilder og fortellinger, sier Øyvind Rø, forskningsleder ved Regional seksjon spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus.
SOSIALE MEDIER: - Ofte er det slik at når man selv er lei seg og trist blir man lettere påvirket av andres bilder og fortellinger, sier Øyvind Rø, forskningsleder ved Regional seksjon spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Sunn Fornuft-plakaten

Sunn Fornuft-plakaten er retningslinjer utarbeidet av Kvinneguiden.no og United Influencers i samarbeid med psykiater Finn Skårderud. Vi vil bevisstgjøre digitale opinionsledere på deres rolle og påvirkningskraft på unge jenter når det kommer til kroppsbilde og idealer. Vi står sammen i kampen mot spiseforstyrrelser.

Du kan lese hele plakaten her.

- Bruker du mye tid på å lese om spising og trening er det naturlig at du blir opptatt av utseende, kroppen og hva du spiser. Det du bruker tid på blir du opptatt av.

Det sier Øyvind Rø, forskningsleder ved Regional seksjon spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus.

Han understreker at årsakene til at noen utvikler spiseforstyrrelser er komplekse, og at det ikke bare skyldes bruk av sosiale medier, men han mener likevel det er en kobling mellom de to.

Og med tanke på at vi daglig bruker mye tid på sosiale medier og blogger er det all grunn til å passe litt ekstra på.

- Naturlig å anta at flere får spise- og treningsforstyrret adferd

Ernæringsfysiolog Therese F. Mathisen har siden 2014 jobbet med et doktorgradsprosjekt ved Norges Idrettshøyskole, under veiledning av professor Jorunn Sundgot-Borgen og professor Jan Rosenvinge. I studien kombineres trening og kostholdsveiledning i behandlingen av spiseforstyrrelser for første gang i Norge.

Også Mathisen ser utfordringer ved at sosiale medier har blitt så stort. Hun mener det er naturlig å anta at økningen i bruken av slike medier også bidrar til at flere får spise- og treningsforstyrret atferd, og eventuelt går så langt at de også får diagnostisert spiseforstyrrelser.

Det er imidlertid vanskelig å måle.

- Det er nok uansett en del "mørketall" her, fordi det er såpass taushet rundt spiseforstyrrelser og skamrelatert, og dessuten er det nok en del overspisere som ikke er klar over at de har en spiseforstyrrelse.

Heldigvis finnes annen type forskning, som viser hvordan sosiale medier kan påvirke selvbildet vårt.

Deriblant en studie fra Tiggemann & Zaccardo 2015 som viser at emneknaggen #Fitspiration øker kroppsmisnøye, og reduserer humør og selvtillit hos jenter.

Samt en studie fra Andrew, Tiggemann & Clark 2015 (samt Halliwell 2013) som slår fast at jenter som er fornøyd med egen kropp i utgangspunktet, påvirkes mindre av å se kroppsfokusert reklame.

Også i en undersøkelse gjennomført av SIFO (Statens Institutt for Forbrukerforskning) om retusjert reklame, kroppsidealer og kroppspress, oppga så mye som 50 prosent av jentene blant 242 videregåendeelever at det å lese visse blogger oppleves som kroppspress.

Kvinneguiden.no jobber mot spiseforstyrrelser med Sunn Fornuft-plakaten. Les mer om plakaten her.

Også gutter og menn blir påvirket

Hvordan blir folk sine selvbilder påvirket av det de ser på sosiale medier?

Fakta om anoreksi, bulimi og overspisingslidelse

Bulimi, anoreksi og andre spiseforstyrrelser skyldes både arv og miljø. Flere kvinner enn menn rammes. Slanking og vekttap er ofte et av de første trinn i utviklingen av bulimi og anoreksi, men det er usikkert om slanking i seg selv er en risikofaktor.

En person som har en spiseforstyrrelse, vil være overopptatt av mat og plages med konstante tanker om mat, spising, kropp og vekt.

Andre sider av livet blir overskygget når svært mye tid og ressurser brukes på handlinger knyttet til mat og spising.

Spiseforstyrrelsen går utover andre områder i livet som studier, jobb og sosiale relasjoner. Hos personer med spiseforstyrrelser har kroppsstørrelse og vekt stor betydning for selvbildet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

- Det er en iboende egenskap hos oss mennesker at vi sammenligner oss med hverandre. Dessverre er det ofte slik at vi sammenligner oss med de som tilsynelatende lykkes bedre enn oss selv. Slik kan sosiale medier med bruk av ofte retusjerte bilder og beskrivelser av ulike suksesshistorier skape en følelse av å ikke lykkes og ikke være god nok. Ofte er det slik at når man selv er lei seg og trist blir man lettere påvirket av andres bilder og fortellinger, sier Rø.

Tradisjonelt har, ifølge forskningslederen, jenter og kvinner vært mer opptatt av kropp og hatt et større kroppsfokus, og dermed vært mer sårbare for påvirkning av sosiale medier.

- Men gutter og menn har i senere år også vist større kroppsfokus, slik at heller ikke de går fri fra påvirkingen fra sosiale medier, sier han.

Dette kan også Folkehelseinstituttet bekrefte.

Anoreksi og bulimi er om lag ti ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. For overspisingslidelse er det derimot langt mindre kjønnsforskjell. Sannsynligvis er det mange menn som lider av en spiseforstyrrelse uten å ha blitt diagnostisert. Det er økende oppmerksomhet rundt spiseforstyrrelser hos menn.

Spiseforstyrrelser oppstår som regel i løpet av ungdomsårene, og dette gjelder særlig anoreksi og bulimi. Men også overspising kan starte tidlig.

- Gjerne i barnealder, men det erkjennes som et problem i voksen alder. Våre deltagere forteller om en barndom der følelser spises bort med mat, sier Mathisen.

Mathisen har tro på at skoleverket kan gjøre mye for folkehelsen.

- Ved å lære mer om grunnleggende ernæring, helse og trening, ved å få styrket mat og helsefaget, og kroppsøvingsfaget, og ved å innføre fag som lærer unge mennesker å forholde seg til sosiale medier, perfeksjonisme, kroppsfokus og identitet – da tror jeg vi kommer langt på vei. Etter hvert som "verdenen" former og endrer seg, må vi evne å henge med for å øke kunnskap, refleksjonsevne – og å møte unge på deres behov og i deres arenaer, sier hun.

Hun forteller videre at det i de senere årene har blitt rettet søkelys mot godt voksne kvinner, og at de også plutselig kan utvikle spiseforstyrrelser, eller at deres tidligere spiseforstyrrelse blomstrer opp.

- Dette henger nok i stor grad sammen med forventningen om at du skal være ung hele livet for å anses som attraktiv og vellykket, sier Mathisen.

- Det er for kvinner mindre akseptert å eldes med stil – rynker, slapp hud, ekstra kilo og grått hår "passer seg ikke". Og med dette tiltar kroppsfokuset, og for noen, spiseproblematikken, legger hun til.

Spiseforstyrrelser har sammensatte årsaker

Ifølge Folkehelseinstituttet viser tall basert på solide nasjonale og internasjonale studier at 50 000 kvinner i aldersgruppen 15-44 år til enhver tid vil ha en spiseforstyrrelse.

Alvorlige følger for helsa

Spiseforstyrrelser øker risikoen for en rekke helseplager. Komplikasjoner varierer avhengig av diagnose og symptomer.

Anoreksi fører til underernæring som påvirker de fleste organer i kroppen. Vanlige komplikasjoner er lav kroppstemperatur, dårlig blodsirkulasjon, tørr hud, økt hårvekst i ansiktet og på kroppen, at menstruasjonen blir borte og utvikling av benskjørhet. Tilstanden kan også gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og endringer i sentralnervesystemet (Statens helsetilsyn, 2000).

Selvfremkalt oppkast kan føre til forstyrrelser i eletrolytt- og saltbalansen og gi syreskader på tennene. Bruk av avføringsmidler kan føre til forstyrrelser i tarmfunksjonen.

Sammenlignet med andre psykiatriske lidelser er anoreksi den lidelsen som har høyest dødelighet; risikoen er fire til ti ganger høyere enn i befolkningen forøvrig (Statens helsetilsyn, 2000).

Kilde: Folkehelseinstituttet

Av disse har 2700 anoreksi, 18 000 bulimi og 28 000 overspisingslidelse. Beregninger tyder på at forekomsten av anoreksi har vært relativt stabil de siste 25 årene, mens forekomsten av bulimi muligens kan ha økt noe.

- Både internasjonalt og i Norge viser undersøkelser at mange sliter med en negativ opplevelse av egen kropp, og dette har vært økende uten at det er klart at dette fører til høyere forekomst av spiseforstyrrelser, forteller Rø.

I og med at spiseforstyrrelser har sammensatte årsaker, har forskere blitt mer opptatt av å studere mekanismer og sårbarhetsmodeller enn enkelte risikofaktorer.

Det er her bloggeres påvirkningskraft kommer inn i bildet.

74 prosent av forbrukere sier at de blir påvirket av sosiale medier når de tar beslutninger, ifølge SIFO-undersøkelsen.

Tiltak mot sosiale medier sin påvirkning

For å minske sosiale mediers negative påvirkningskraft når det gjelder kroppsbilde – i den grad det kan gjøres – mener Rø det først og fremst er viktig å skape arenaer der ungdom får mulighet til å diskutere hva media formidler av holdninger og verdier, for eksempel gjennom ungdomsorganisasjoner og i skolen.

Tiltak som Sunn fornuft-plakaten kan forhåpentligvis også skape mer bevissthet.

- Vi kan ikke stoppe utviklingen av sosiale medier, men vi kan bidra til en sunn skepsis for hvilket budskap som formidles. Et større fokus på gode kjøreregler for hvordan bloggere og sosiale media formidler stoff om livsstil og kropp er viktig.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning