Skiller du deg ut?

Hvor mange barn får vi? Hvorfor blir vi syke? Hvem lever lengst? Eller lurer du på hvor lenge en kvinne kan forvente å leve sammenlignet med en mann? Her er svarene!

Publisert Oppdatert
Statistisk sentralbyrå (SSB) har i sin publikasjon "Dette er Kari og Ola - kvinner og menn i Norge" brukt sine tall til å presentere gjennomsnittsnordmannen i et nøtteskall.

Les også: Bort med appelsinhuden

Les også: 8 ting du kanskje ikke visste om fødsler

Les også: Stump røyken i år


Publikasjonen svarer på en rekke spørsmål, og ser i all hovedsak på hvilken retning vi har utviklet oss i.

Helse
Innenfor helse viser statistikken kort fortalt at menn er minst syke, men kvinner lever fremdeles lengst.

Menn lever i gjennomsnitt fem år kortere enn kvinner, mens kvinner gjennom hele livet har flere sykdommer og helseplager. Dette kan imidlertid ha både biologiske og sosiale forklaringer, mener SSBs analytikere.

De mener at hovedgrunnen er at menn og kvinner lever forskjellig. Men kan i større grad ha risikoadferd, mens kvinners sykelighet kan knyttes til belastninger knyttet til omsorg og arbeidsliv.

Men kvinners sykelighet er allikevel et lite paradoks. De oppgir nemlig å leve et sunnere liv enn menn. Så langt er det færre kvinner enn menn som drikker alkohol og som røyker. I tillegg viser tallene at de har et sunnere kosthold, med mer frukt og grønnsaker, at mosjonerer oftere, og er sjeldnere overvektige enn menn.

De siste årene har imidlertid kjønnsforskjellene i levealder blitt mindre. Dette betyr kanskje at det går mot en utjevning av forskjeller i helse og dødelighet?

Dødsårsaker
Den fremste dødsårsaken både blant kvinner og menn har lenge vært hjerte- og karsykdommer, og dette var årsaken til omtrent 35 prosent av alle dødsfall i 2007.

Nå ser vi allikevel en tydelig nedgang i denne dødeligheten for både kvinner og menn, og nedgangen har vært mest markant for menn. Dette er en av årsakene til at vi forventer at levealderen blant både kvinner og menn øker.

Mye av svaret ligger nok i røykevanene, for det har også vært en markant nedgang i antall røykere. Andelen menn som røyker daglig har sunket fra over 50 prosent på begynnelsen av 1970-tallet, til 21 prosent i 2008. Blant kvinner var det i mange år 30 prosent som røykte, men dette tallet har nå sunket til 21 prosent.

Barn og fødsler
Det samlede fruktbarhetstallet i et land må være på omtrent 2,1 for at folketallet ikke skal synke på lengre sikt, sett bort fra inn- og utvandring. I Norge har vi ligget under dette nivået siden midten av 1970-tallet. De siste årene har antall barn per kvinne ligget på 1,9. I 2008 var fruktbarheten nesten 2,0, den høyeste siden 1975.

I dag er en kvinne i gjennomsnitt 28,1 år ved første fødsel. Dette har vært stabilt de fire siste årene. Økningen i alderen for førstegangsfødende er særlig tydelig dersom vi ser på tendensen blant tenåringer. På slutten av 1970-tallet var nesten 20 prosent av førstegangsfødende tenåringer. I dag gjelder dette kun 5 prosent.

Flere statistikk - fakta:
  • Hvert år fødes det litt flere gutter enn jenter - ca. 105 gutter per 100 jenter. Men på grunn av mennenes høyere dødelighet, jevnes dette ut. Ved 60-årsalder er antallet menn og kvinner omtrent likt, og ved 85 år er det om lag dobbelt så mange kvinner som menn.
  • En stadig større andel av befolkningen har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, dette gjelder både kvinner og menn. I 2008 hadde 29 prosent av kvinnene og 25 prosent av mennene høyere utdanning.
  • I 2008 var gjennomsnittlig bruttoinntekt for alle voksne personer 345 300 kroner. Mens kvinners gjennomsnittsinntekt var 269 000 kroner, var menns 423 100.
  • I dag består 40 prosent av alle husholdningene i Norge av én person, og det er liten forskjell på andel menn og kvinner som bor alene. Det er imidlertid vanligere å være singel i byen enn i mindre sentrale strøk. I de mest sentrale kommunene bor 27 prosent av menn mellom 20-59 år alene, mens tilsvarende andel for kvinner i samme kommuner er 17 prosent.
  • Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norsk helseinformatikk
gjennomsnitt_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen