Revolusjon innen nyfødtmedisin

- Vi kan ha avdekket en av de største skandalene i medisinens historie, sier professor Ola Didrik Saugstad, forsker ved Pediatrisk forskningsinstitutt.

Publisert Oppdatert
Hvis nyfødte trenger litt ekstra hjelp har de hittil fått tilførsel av ren oksygen. Nå har Ola Didrik Saugstad og de andre forskerne ved Pediatrisk forskningsinstitutt klart å vise at man oppnår bedre resultater ved bruk av vanlig romluft, istedenfor ren oksygen.

Totalt sett trenger 5% av alle nyfødte hjelp, det tilsvarer mellom 7 og 8 millioner barn verden over, hvert år. Ren oksygen har vært det eneste alternativet de siste 70 årene, og det har vært stilt få spørsmål om det finnes bedre løsninger. Man har rett og slett ikke undersøkt om oksygenet kan være farlig for de små.

Hva kan skje?

Nyfødte som får ren oksygen bruker ikke bare lengre tid på å komme seg, oksygenet kan også føre til nyreskader, celleskader og betennelsesreaksjoner. Analysen inkluderte fem studier med totalt over 1600 barn. Av de barna som fikk ren oksygen døde 13%. Av de som fikk romluft var tallet 8%.

Saugstad startet å forske på gjenoppliving for over 30 år siden, og stilte allerede for over 25 år siden spørsmålstegn ved å bruke ren oksygen. Selv om han sier at det fortsatt er mange store og viktige spørsmål som må avklares har studiene fått stor anerkjennelse i utlandet, og resultatene har blitt analysert av det prestisjetunge Cochran-instituttet i England.

Også et økonomisk spørsmål

Ikke bare dreier dette seg om hva som er best for barnet, men som alltid dreier det seg også om økonomi. De fleste av verdens barn blir født på landet eller andre steder hvor oksygen ikke er tilgjengelig. I tillegg er oksygen relativt dyrt.

Spesielt i ikke-industrialiserte land kan det derfor være nyttig å vite at romluft sannsynligvis er minst like trygt som oksygen ved de fleste tilfeller av gjenoppliving av nyfødte. Mange av verdens barn kan altså gå fra å ikke få noen behandling i det hele tatt, til å få en behandling som er minst like god som den som har vært standard på alle verdens sykehus.

WHO reviderer

Resultatene fra studien har ført til diskusjon og kommentarer. WHO reviderte nylig sine retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte, og slår fast at oksygen ikke er nødvendig for såkalt basal gjenoppliving. Internasjonale organisasjoner som The International Liaison Committee on Resuscitation og American Academy of Pediatrics har uttalt at gjenoppliving med romluft bør bli et prioritert forskningsfelt i de kommende årene.

Totalt sett tror Saugstad at opptil 200 000 spedbarn kan reddes hvert år, ved å begynne å bruke romluft til gjenoppliving. Den videre forskningen skal undersøke om en mellomting mellom ren oksygen og romluft vil være den optimale løsningen, så Saugstad blir slett ikke arbeidsledig med det første.

Kilder:

Sanitetskvinnenes magasin Fredrikke

Tidsskrift for Den norske lægeforening

__________________________________________________________________________

Foto: Dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning