Problemer på jobben

5000 personer har ringt Arbeidslivstelefonen som drives av Mental Helse Norge siden oppstarten i 2002.

Publisert Oppdatert
Utstøtelse fra arbeidslivet, mobbing, trakassering, lønn, og sykefravær, er saker som går igjen.

Viktig telefon

Arbeidslivstelefonen ble en permanent ordning 1. januar 2005 og er ifølge en evalueringsrapport fra Econ, en viktig telefontjeneste.

Arbeidslivstelefonen hjelper folk med å takle psykososiale problemer og hindre at de faller ut av arbeidslivet.

Antall henvendelser viser at telefontjenesten er nødvendig og et viktig bidrag i arbeidet med å hindre utstøting og trakassering i arbeidslivet.

Arbeidslivstelefonen skal være et supplement til Arbeidstilsynets tjenester og andre hjelpeinstanser som finnes i arbeidslivet.

Arbeidsgivere ønsker hjelp

Arbeidslivstelefonen er betjent alle hverdager med to rådgivere. Offentlige etater viser stor interesse for Arbeidslivstelefonen til Mental Helse.

Svært mange spør oss om råd og det er viktig å få til en løsning som gjør at arbeidstaker kan fortsette i arbeidslivet.

- Vi jobber aktivt for å stoppe økningen i sykefraværet, og bruker god tid på å lytte til og snakke med hver enkelt som ringer, sier Grace Beathe Mathisen.Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning